5 klíčových faktorů odolnosti bezpečnostních dveří Zobrazit fotky zobrazit 10 fotek

5 klíčových faktorů odolnosti bezpečnostních dveří – to je nově zavedená definice kvality společností SHERLOCK. Odolnost, kvalita, životnost, design a certifikace – bez splnění těchto pěti klíčových faktorů nejsou bezpečnostní dveře bezpečnostními.

Nešetřete na nesprávném místě!

Nešetřete na nesprávném místě! Pokud se rozhodnete neinvestovat do instalace bezpečnostních vstupních dveří dostatek peněz, pronikne vám do bytu i celkem nešikovný zlodějíček a způsobí mnohem větší škody, než kolik by kvalitní dveře stály. A podle statistik jsou nejslabším článkem zabezpečení bytu právě vstupní dveře, což platí pro byty i rodinné domy. K tomu se též přidružuje nutnost vhodně zabezpečit i okna, balkón, nebo lodžii. Lehkomyslnost a spořivost není v případě bezpečnostních dveří na místě. Co musí bezpečnostní dveře splňovat?

1. Odolnost

Odolnost bezpečnostních dveří vnímá každý jako jednu z nejdůležitějších vlastností. Pokusům o násilné překonání ale musí odolat nejen samotné dveře, nýbrž celá dveřní sestava: křídlo, zárubeň, veškeré montážní prvky a použité příslušenství. Čili jde o správné vyvážení technických a užitných vlastností všech částí sestavy! Samozřejmostí je také bezchybná montáž. Bez ní nemohou dveře odolávat.

Je nasnadě, že skutečnou odolnost bezpečnostních dveří nikdy nezaručí výhodné ceny či různé akční nabídky. Odolnost dveří není tvořena cenou, ale vlastnostmi všech použitých materiálů, technologií a kvalitně odvedenou řemeslnou prací a montáží. Především vhodné technické řešení pak zaručí dlouhodobou a bezporuchovou funkčnost bezpečnostních dveří. A všechny uvedené vlastnosti jsou souhrnně vyjádřené stupněm odolnosti, čili bezpečnostní třídou. I té nejvyšší bezpečnostní třídy však lze dosáhnout se základním, ale kvalitním příslušenstvím. Prémiové komponenty dveří reflektují pouze komfort a jednoduchost obsluhy.

Pokud vás zajímají skutečné důkazy bezpečnosti dveří, prohlédněte si VIDEA na této stránce.

2. Kvalita

Kvality je dosaženo roky vývoje, testováním ve zkušebních laboratořích, ovšem také reálně provedenými napadeními zásahovou jednotkou URNA Policie ČR. Odolné bezpečnostní dveře by měly sloužit bez poruchy alespoň jedné generaci.

Při výrobě bezpečnostních dveří SHERLOCK® je nově implementovaná trojstupňová mezioperační a samozřejmě i finální výstupní kontrola každého hotového výrobku, což zaručuje kvalitu a bezchybnou funkčnost. Používané materiály a hutní polotovary přitom mají vždy zdokumentované své deklarované vlastnosti, složení i původ. Zaručená kvalita materiálu a již z velké části automatizovaná technologie výroby umožňují vysoce přesnou práci.

3. Životnost

Celokovová vnitřní konstrukce bezpečnostních protipožárních dveří SHERLOCK® obsahuje kromě standardních podélných a příčných výztuh i unikátní ”OMEGA” lištu. To je velice houževnatá výztuha, která výrazně zvyšuje konstrukční pevnost dveřního křídla. Zajišťuje kromě odolnosti proti napadení i dlouhodobou mechanickou stálost celé dveřní konstrukce při statickém, ale i  vysokém dynamickém zatěžování. A právě bezpečnostní dveře SHERLOCK® nabízí nadstandardní životnost.

4. Design

Nadčasový design a čisté linie jsou dnes v módě. A bezpečnostní dveře SHERLOCK® jsou přesně takové. Precizní zpracování polodrážky bezpečnostních dveří s profesionálním řešením zapuštění příruby zámků i závěsů jsou pro tyto dveře charakteristickými znaky. Nabízena je i rozsáhlá škála dekorativních povrchů či jiných volitelných povrchových úprav, ovšem v kombinacin se střídmou jednoduchostí provedení. Bezpečnostní dveře SHERLOCK® působí příjemně a nadčasově.

5. Certifikace

Veškeré deklarované vlastnosti výrobků musí být zaručené provedením příslušných typových zkoušek a následnou certifikací. Certifikáty jsou základním a zcela nezbytným důkazem o technických vlastnostech a funkcích nabízeného výrobku. Samozřejmostí je možnost uplatnění nároku na sjednání výhodnějšího pojištění majetku dle zák. 37/2004 Sb.

Konkrétní certifikace bezpečnostních dveří SHERLOCK®

 • Bezpečnostní třída ”RC” klasifikuje úroveň odolnosti proti vloupání dle ČSN EN 1627 v návaznosti na ČSN EN 1630.
 • Certifikace technického prostředku dle požadavků zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhlášky č. 528/2005 Sb. o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb.
 • Certifikace deklarující požární odolnost, splnění výrobkových technických předpisů a podmínek NV 163/2002 a zák. 22/1997 Sb. v platném znění.
 • Certifikace řízení kvality výroby dle ISO 9001:2008.
 • Firemní koncese dodavatele na poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob.

NOVINKA - bezpečnostní dveře SHERLOCK Excelent F730/4

Společnost SHERLOCK letos uvedla na trh nové dveře! Již od 1.4.2013 nabízí díky těmto dveřím zcela novou definici kvality! Nové protipožární bezpečnostní dveře SHERLOCK F730/4 se od ostatních zcela liší. Nabízí zcela jiný rozměr vnímání kvality a užitných vlastností dveří:
 • C5 cyklovací zkoušky výrobku, což je certifikované testování dveří na minimálně 200 000 cyklů opětovného otvírání a uzavírání - jako při reálném používání. Pokud tedy používá dveře čtyřčlenná rodina v průměru 12x denně, dveře vydrží minimálně 45 let.
 • Hlukový útlum těchto dveří činí 43 dB. Proto mohou být tyto dveře instalovány i do hotelů, penzionů a veřejných provozů. Zvukový útlum je skutečně vynikající a je garantovaný certifikátem!
 • Tepelně izolační vlastnosti těchto dveří jsou charakterizovány jednotkou součinitele prostupu tepla U=1,9 W/(m2.K).
 • Zdvojené těsnění na dveřích a zárubni ještě více snižuje pronikání hluku a prachu a dále zlepšuje termoizolační vlastnosti dveří. Ovšem i ovládání dveří je komfortnější právě díky soustavě těsnění.
 • Bezpečnostní dveře SHERLOCK F730/4 se skládají z ocelové svařované dvouplášťové konstrukce s výztuhami. Dveře nabízí 23 jistících – uzamykacích čepů.
 • Protipožární odolnost dveří činí 30 minut. Po celém obvodu dveří se nachází protipožární těsnění, které zabraňuje prostupu plamenů a horkých plynů a chrání tak evakuační cestu v případě požáru.
 • Certifikace průlomové odolnosti bezpečnostních dveří F730/4 byla provedena podle nových zpřísněných norem ČSN EN 1627:2012 a dveře splňují 4. bezpečnostní třídu, nově označovanou jako RC 4 (resistant class).
Bezpečnostní protipožární dveře SHERLOCK® jsou jediné bezpečnostní dveře na českém trhu, které jsou zařazené do celostátního projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ. Tento projekt doporučuje jedině kvalitní a prověřené, certifikované výrobky. Projekt oficiálně zaštiťuje Ministerstvo Vnitra ČR, Policie ČR, Hospodářská Komora ČR a Cech Mechanických Zámkových Systémů ČR. A právě společnost SHERLOCK může používat k označení svých výrobků samolepku projektu BZ (Bezpečná Země).

Zdroj: www.sherlock.cz
Bezpečnostní dveře SHERLOCK Poslat poptávku