5 kroků, jak provádět kontrolu a údržbu střechy po zimě Zobrazit fotky zobrazit 8 fotek

Ať již jde o rodinný dům, rekreační chalupu či chatu, po zimě je každoroční nezbytností zkontrolovat stav střechy a okapů a pokud bylo něco poničeno, zřídit nápravu. Jak provést kontrolu a údržbu střechy?

1. Prvním zásadním krokem je vizuální prohlídka. Tu nakonec provádíme i během roku, například po silných větrech či krupobití. A nakonec vizuálně si stavu střechy prostě všímáme průběžně. Je ale třeba se po zimě na střechu podívat trochu detailněji. Stav střechy po zimě, ale i krupobití, silných deštích a vichru, je většinou přímou úměrou kvality a stáří střešní krytiny, oplechování a okapů. Pokud jste si pořídili střechu z kvalitních materiálů, měla by sloužit bez úhony dlouhé desítky let, v konkrétních případech jsou uváděna čísla až do sta let. Pouze kvalitně provedená střecha a z kvalitních materiálů ochrání vše pod sebou před jakoukoli formou srážek a působením klimatu.  U vysokých budov však může být podrobnější kontrola střechy zvenčí nebezpečná, proto je třeba vždy zvážit rizika a v konkrétních případech raději přivolat odborníka.

Průběžně je navíc třeba kontrolovat stav střechy i z domu, tedy zevnitř, z podkroví či půdy, u plochých střech z interiéru posledního nadzemního podlaží. Pokud na některých místech dochází k prosakování vody či výskytu plísní, měli bychom to vizuálně poznat. Plísně se navíc mohou objevovat i z důvodu nedostatečně odvětrávané střechy, což je nejčastější především u plechových střech.

2. Vizuální kontrola je na nás, ale revizní kontrolu by měl provést zkušený pokrývač. Ten odborně posoudí aktuální stav střechy a navrhne rozsah případných nutných oprav včetně cenové kalkulace. Revizní kontrolu, pokud si nejsme stavem střechy jisti a pokud dokonce někam zatéká, se nevyplatí provádět svépomocí, natož opravy. Ochrana budov shora je stejně důležitá jako hydroizolace přízemí či sklepa. Pokud máte navíc střechu ještě relativně novou, může jít o službu, která je součástí záručního či pozáručního servisu.

3. Načasování revizní prohlídky. Tuto prohlídku je nejlepší provádět dvakrát do roka, tedy po zimě a před zimou, čili na jaře a na podzim. Pokud včas odhalíme závady, uspoříme spoustu peněz na případných škodách. Zima je prostě pro veškeré střešní krytiny opravdu zatěžkávacím obdobím. A pokud jsou po zimě vzniklé vady teprve v počátečním stádiu, bude snadnější a levnější i oprava.

4. Kontrola okapů a úžlabí. Okapy a úžlabí je třeba pravidelně čistit, tedy konkrétně okapní žlaby a svody, ale i gajgry a oplechování střechy, obzvláště v místech napojení na střechu a prostupy střechou, okolo kterých zatéká nejčastěji. Nečistoty v okapním systému brání odtoku vody ze střechy, proto je třeba všechny nečistoty pravidelně odstraňovat. Ucpaný okapní systém může navíc způsobit zatékání do budovy, tedy střešní konstrukce i stěn domu. V případě dlouhodobého zatékání dovede voda poškodit nejen střešní konstrukci, ale též tepelnou izolaci ve střešní konstrukci a plášť domu.

5. I protisněhové zábrany mohou v zimě utrpět újmu. Do další zimy je sice potřebovat nebudeme, ale případné poškození protisněhových zábran může souviset i s poškozením střechy. Obzvláště ve výše položených oblastech můžeme každoročně očekávat větší zátěž právě na střechu, ale i její veškeré vybavení včetně protisněhových zábran. Tyto zábrany omezují sjíždění zledovatělého sněhu po střeše. Pokud cítíte potřebu instalovat protisněhové zábrany, určitě se obraťte na odborníky, aby nemohlo dojít k poškození střešního pláště.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com