Co čeká stavebnictví v roce 2011? Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Všech odvětví v naší republice se dotklo období krize. Ve stavebnictví stejně jako v jiných oborech nastal pokles výroby a také úbytek pracovních míst. V současnosti je nutné, aby vznikly novely a změny ve stavebním zákoně, které by propad zpomalily a do budoucna zastavily. Co nového nás ve stavebnictví čeká v roce 2011?

Vývoj stavebnictví

V následujících dvou letech nelze ve stavebnictví podle názorů odborníků čekat vzestupnou tendenci. Oživení by mohlo přijít nejdříve v roce 2012. Výkon odvětví bude přesto nejméně o 40 miliard korun nižší než v roce 2008. Počítá se s velkým úbytkem pracovních míst. Podle lepší varianty nejméně o 34.000, podle horší jich bude až o 151.000 méně. Jako jeden z prvních důkazů se v médiích objevily informace o zrušení dotačního programu Nový Panel. Už jen tím ubude cca 15.000 pracovních míst a investice ve výši téměř 70 miliard korun (pouze 15 miliard z dotací).

Do roku 2012 je počítáno s třemi možnými variantami vývoje, protikrizovou, pasivní a restriktivní.
Protikrizová varianta počítá s vládními kroky, které by zastavily propad stavebnictví. Objem stavební výroby by se zvedl z předpokládaných 474 miliard Kč v tomto roce na 507,7 miliard Kč v roce 2012.
Varianta pasivní je založena na předpokladu, že vláda neuskuteční žádná opatření pro podporu stavebnictví a současný vývoj ekonomiky bude pokračovat. Stavební výroba bude nadále klesat a předpokládá se její objem ve výši 455,1 miliard Kč (2010 – 474 miliard Kč).
Největším poklesem by byla restriktivní varianta. Provedly by se významné škrty v oblasti státních investic a objem stavební výroby by klesl až na předpokládaných 369 miliard Kč (2010 – 427,1 miliard Kč).
Pro zlepšení situace a zvýšení stavební výroby navrhuje studie Svazu podnikatelů ve stavebnictví a společnosti Deloitte a ÚRS Praha vytvořit harmonogram budování dopravní infrastruktury a dlouhodobé závazné koncepce rozvoje bydlení. Daňové zvýhodnění by mělo podpořit opravy bytů a rodinných domů. Dále by měly pokračovat dotační programy na zateplování (i pro soukromé vlastníky podnikatelských nemovitostí).

Další předpovědi se týkají změny skladby poptávky na stavební práce. Měl by se zvýšit podíl energetických staveb (hlavně jaderné elektrárny, lokální alternativní zdroje elektřiny, zásobníky plynu a plynovodů). Očekává se i větší množství staveb v návaznosti na klimatické změny a ochranu životního prostředí.

Novely a změny stavebního zákona

Ministr průmyslu Martin Kocourek se dohodl s ministrem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským na přesunutí kompetencí státu ve stavebnictví z ministerstva průmyslu a obchodu na ministerstvo pro místní rozvoj. Termín není zatím upřesněn, ale už od roku 2008 si tento převod přeje Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
Ministerstvo pro místní rozvoj má v současnosti v gesci stavební zákon, veřejné zakázky, koordinace získávání dotací z fondů Evropské unie a řízení Státního fondu rozvoje bydlení. Na konferenci, kde se o přesunutí kompetencí hovořilo, byla zmíněna i takzvaná velká novele stavebního zákona, jejíž návrh má být hotov v roce 2011.

V novele má být například odsouhlasen menší počet stavebních úřadů z důvodu zlepšení kvalifikovaného rozhodování úředníků o stavbách. Dále má novela zpřesnit podmínky působení autorizovaných inspektorů, jejichž certifikáty povolují některé stavby. Dosavadní zákon neumožňuje opravné prostředky proti jejich rozhodnutí. Změny budou i v povolování velkých staveb například v dopravě. Všechny tyto záležitosti by měly být věcí jednoho a ne několika úřadů a množství různých povolení.

Ke změně stavebního zákona přispěje zřejmě i propad stropu při stavbě tunelu Blanka. Podle odborníků je na vině hlavně špatná koncepce dopravy v Praze. Ta umožňuje, aby komunikace dálničního typu vedly v blízkosti památkové rezervace. Ve změně stavebního zákona by měly být posíleny pravomoci báňského úřadu. Ten nemá v současnosti pravomoc jakkoli zasahovat do projektové dokumentace obdobných staveb.

Snížení podpory stavebního spoření

Největší změny se v roce 2011 dotknou stavebního spoření. Vláda schválila novelu o snížení státní podpory a změnu podmínek stavebního spoření. Je zde počítáno se snížením maximální výše státního příspěvku za kalendářní rok z nynějších 3.000 Kč (u smluv uzavřených do 31.12.2003 4.500,-Kč) na 2.000,- Kč. Zároveň má být podle ministra financí Miroslava Kalouska uplatněna srážková daň 50% z poskytnuté státní podpory.

Vláda uvažuje i o tom, že by stavební spořitelny nebyly výhradními poskytovateli stavebního spoření. Tyto instituce by měly být zrušeny a stavební spoření by se stalo jedním z produktů univerzálních bank.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ- Ing.ČERNÝ PETR Poslat poptávku