Aby se lépe dýchalo Aby se nám opravdu lépe dýchalo, zvykli jsme si prostě otevřít okno nebo dveře a hotovo. Možná se to nezdá, ale je to dost důležité, protože v domě se činností člověka (vařením, kouřením i dýcháním), ale i bez přítomnosti lidí (vypařováním ze stavebních konstrukcí a nábytku) tvoří škodliviny, které větráním eliminujeme. Z tohoto důvodu se navrhují řešení, která místnost provětrají i bez našeho zásahu. Ještě dnes již výše zmíněné větrání otevíráním oken a dveří je z energetického hlediska neúsporné, navíc ztrácejí svůj smysl nákladné investice na zateplování budov. V dnešním článku vám poradíme s výběrem vhodného ventilátoru pro dům, byt, kancelář či sociální zařízení.

Pohoda prostředí je takový stav, který umožňuje zdravotně nezávadný život člověka a práci s co největším výkonem. Na jeho dosažení má vliv celá řada činitelů (hladina hluku, intenzita prostředí, elektromagnetické záření, apod.). Jedním z nejdůležitějších činitelů je kvalita prostředí, ve kterém se pohybujeme a které dýcháme – kvalita vzduchu. Ovlivňuje nás jeho teplota, rychlost proudění, vlhkost, poměr základních složek a množství škodlivých látek obsažených ve vzduchu.

Nejjednodušším větracím systémem používaným v bytové zástavbě je větrání pomocí jednoho ventilátoru, který se zpravidla umísťuje do kuchyně. Odsává vzduch z kuchyně a vytváří podtlak. Výpary z jídel se nám díky tomu nedostávají do celého bytu. Větrání ostatních místností se řeší mřížkami.

Použitím „malé vzduchotechniky“ pro jednoduché větrání docílíme přívodu dostatečného množství čerstvého a odvodu vydýchaného vzduchu (díky vysoké těsnosti moderních oken a dveří se nedosahuje požadované výměny vzduchu jejich spárami jako v minulosti) jakož i zajištění hygienické nezávadnosti vzduchu – odvedení zápachů z kuchyní a sociálních zařízení, prachu, tabákového kouře, škodlivin z čistících prostředků apod.

Vlhkost vznikající v kuchyních, koupelnách a sprchách, sklepních prostorech, případně dalších místnostech, může po zkondenzování způsobit vznik plísní a trvale mokrých stěn a stropů. Takovéto poškození místností vede při dlouhodobějším trvání nebo opakování až k trvalému poškození stavebních konstrukcí, nehledě na vznik nezdravého klima pro pohyb osob nebo přechovávání potravin.
Rádi vás nyní seznámíme s jednotlivými možnostmi větrání:
Přirozené větrání
Nejjednodušším řešením je provětrávání ventilačními sety s možností regulace průtoku vzduchu, případně ohebné potrubí Semivac zakončené vhodnými typy mřížek.

Odsávání přímo přes zeď
Vhodnými ventilátory odsávání přímo přes zeď jsou typy E-Style a ECO-LINE, pro větší výkony CLC-N nebo VKN-N. Ke kvalitnímu využití je třeba zajistit přívod vzduchu, který je nutno zajistit i při odsávání přes zeď fasádním ventilátorem.

Odsávání přes zeď pomocí potrubí
Vhodnými ventilátory jsou typy RADIA nebo FLUX. Je třeba zajistit přívod vzduchu.

Odsávání přes strop
Vhodnými ventilátory jsou typy RADIA nebo FLUX, pro velmi krátká potrubí typy E-Style a ECO-LINE nejlépe s kuličkovými ložisky. Je třeba zajistit přívod vzduchu.

Odsávání okenním ventilátorem
Vhodnými typy jsou ECO-LINE (s okenním setem pro jednoduchá okna) VITRO (jednoduchá , zdvojená i dvojitá okna). Je třeba zajistit přívod vzduchu.

Odsávání potrubním ventilátorem
Vhodnými ventilátory jsou TD-mixvent, CK, pro kratší potrubí též CLC-P nebo Tubo. Je třeba zajistit přívod vzduchu.

Odsávání střešním ventilátorem
Vhodným typem je ventilátor TKC. Je třeba zajistit přívod vzduchu.
Obecné zásady
  • pro správnou funkci musí mít přívodní větrací otvory dostatečný průřez – minimálně stejné velikosti jako průřez odvodního ventilátoru
  • přívodní i odvodní otvor musí být vhodně umístěn .Největšího efektu je dosaženo při umístění přívodního otvoru ve spodní a odvodního otvoru v horní části místnosti úhlopříčně naproti sobě
  • při provětrání více místností jedním zařízením je třeba průtok vzduchu správně organizovat. Přiváděný vzduch má vstupovat do obytných místností a do ložnic a z nich dále do kuchyně a soc. zařízení
  • již v úvodu výběru je třeba věnovat pozornost výběru vhodného potrubí
  • při vedení vzduchovodu s nižší teplotou než je teplota odsávaného vzduchu (nevytápěné prostory, půdy apod.) je z důvodu kondenzace vodní páry obsažené ve vzduchu vhodné potrubí tepelně izolovat, případně použít tepelně izolované potrubí
  • návrh větracího zařízení je třeba zohlednit též z hlediska šíření vzduchu
Než přikročíte k samotnému výběru, spočítejte si objem odvětrávaných prostor, délky a tvar potrubí. Jsou to výchozí údaje, ze kterých je nutné vycházet.

Pokud již máte jasnější představu o vašich potřebách, přikročte k vlastnímu výběru. Nezapomínejte, že se jedná o další investici, jejíž správná volba se podílí na kvalitě vašeho života.