Sdílet
 

ANHYMENT® - speciální litý potěr pro rychlou a kvalitní výstavbu

Datum vydání: 17.06.2009 | autor:
ANHYMENT® je vhodný pro bytovou výstavbu, kancelářské objekty, objekty občanské vybavenosti a podobně. Hlavními výhodami tohoto materiálu jsou rychlá a bezproblémová ukládka, minimální objemové změny a kvalitní výsledné povrchy. Pro bytové koupelny, kuchyně a jiné je materiál použitelný za předpokladu ochrany povrchu některým typem izolace.
.
.
Foto: Českomoravský beton, ANHYMENT® skladba podlahy s podlahovým vytápěním
Foto: Českomoravský beton, ANHYMENT® skladba podlahy s podlahovým vytápěním
Českomoravský beton, a. s., člen HeidelbergCement Group, působí spolu se svými dceřinými společnostmi již řadu let na trhu stavebních hmot v celé ČR. Jak už z názvu společnosti vyplývá, hlavní činností společnosti je výroba transportbetonu všech druhů a tříd.

Současné zrychlující se tempo výstavby však vyžaduje nové přístupy v technologiích při zachování nebo spíše zvyšování kvality díla.

V souladu s vývojovými trendy je společnost Českomoravský beton předním výrobcem v oblasti výroby moderních značkových produktů, kterými jsou i lité samonivelační potěry ANHYMENT®.

SAMONIVELAČNÍ POTĚRY

Lité potěry pod značkou ANHYMENT® představují stále více žádaný produkt. Vyrábějí se na maltárnách nebo na speciálních mobilních technologických zařízeních. Ta umožňují potěry vyrábět téměř po celé ČR na betonárnách společnosti Českomoravský beton, a.s.

Jedná se o směsi na bázi síranu vápenatého (CaSO4) se samonivelačním účinkem, které umožňují srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 m lati. Splňují požadavky normy ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení. Vytvářejí dokonale rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu. Odpadá tím dodatečné vyrovnávání a stěrkování podlahy.
Foto: Českomoravský beton, mobilní zařízení pro výrobu ANHYMENTu
Foto: Českomoravský beton, mobilní zařízení pro výrobu ANHYMENTu
Foto: Českomoravský beton, ANHYMENT® hotová čerstvá podlaha
Foto: Českomoravský beton, ANHYMENT® hotová čerstvá podlaha
Další změnou a výhodou ANHYMENTu oproti cementovým potěrům je, že se potěry na bázi síranu vápenatého nesmí vyztužovat sítěmi. Dosahuje totiž pevností 20(30) MPa v tlaku a 4(5) MPa v tahu za ohybu. Tyto hodnoty jsou hlavní normové ukazetele a testují se po 28mi dnech od výroby potěru na sadě trámečků (160x40x40x mm), dle ČSN 134454-2.

Také vyztužení není třeba vzhledem k výrazně nižšímu smrštění materiálu (asi 0,01 mm/m), ale hlavně je přímo nežádoucí z hlediska vznikající chemické reakce mezi ocelí a síranem vápenatým (CaSO4). ANHYMENT® se vyznačuje téměř stabilním prostorovým chováním, což umožňuje omezené provádění dilatací.

ANHYMENT® umožňuje skladbu podlahy bez výztuží

Nejčastěji se podlaha skládá z pružné mezivrstvy, z vrstvy potěrového materiálu ANHYMENT® a z nášlapné vrstvy. Mocnost vrstvy potěru závisí na stlačitelnosti pružné mezivrstvy a její tloušťce, na plošném zatížení a na pevnostní třídě materiálu.
Foto: Českomoravský beton, ANHYMENT® lití na systémové desky s podlahovým vytápěním v RD
Foto: Českomoravský beton, ANHYMENT® lití na systémové desky s podlahovým vytápěním v RD
Foto: Českomoravský beton, ANHYMENT® distribuce na stavbu a čerpání
Foto: Českomoravský beton, ANHYMENT® distribuce na stavbu a čerpání
Obecně platí, že potěr na bázi síranu vápenatého by měl mít na pružné mezivrstvě tloušťku alespoň 35 mm a použijeme-li místo pružné mezivrstvy pouze oddělovací vrstvu (např. voskovaný papír), měla by být tloušťka alespoň 30 mm. Použitím potěrů na bázi síranu vápenatého místo cementových potěrů se tedy dá ušetřit 30 až 40 mm silná vrstva materiálu. Konkrétní minimální tloušťky potěru pro jednotlivé případy použití lze najít v technických listech výrobce materiálů.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Transportní lité potěry ANHYMENT® se na místo stavby dopravují autodomíchávači a čerpají se šnekovými čerpadly. Množství čerpané směsi lze plynule a velmi jemně regulovat, což usnadňuje ukládku. Díky vysoké tekutosti směsi se s potěrem dobře pracuje a za směnu je možno položit až 1000 m2 potěru. S pomocí čerpadla je možné přepravovat potěr až do vzdálenosti 200 m nebo do výšky až 100 m.
Foto: Českomoravský beton, ANHYMENT® měření konzistence rozlivem
Foto: Českomoravský beton, ANHYMENT® měření konzistence rozlivem
Před ukládkou potěru na bázi síranu vápenatého je třeba kvalitně položit separační vrstvu na podklad, včetně vytažení na stěny a obložit veškeré svislé konstrukce pružnou dilatační vrstvou (nejčastěji PE pás tloušťky 5 až 10 mm). Separační vrstva je nutná kvůli zabránění úniku vlhkosti z potěru do konstrukce. Jako separační vrstvy se většinou využívá voskovaného papíru tloušťky 0,15 mm.

Nivelace do konečné podoby se provádí vlněním pomocí speciálních duralových hrazd. Vlnění směsi musí probíhat ve dvou na sebe kolmých směrech. Výška potěru se stanovuje pomocí laseru nebo hadicovou vodováhou v kombinaci s nivelačními trojnožkami.

Po nalití směsi se místnosti musí v prvních 24 hodinách zabezpečit proti průvanu a jakékoli cirkulaci vzduchu a dále proti teplotám nižším než 5 oC. Při vyšších teplotách prostředí se doporučuje ochránit místnost před pronikáním přímého slunečního záření (třeba tmavými fóliemi). Po 48 hodinách od ukládky je zapotřebí začít s větráním místností, čímž se urychlí vysychání.

Další vrstva podlahy se smí pokládat až po dostatečném vysušení potěru. Pro většinu finálních vrstev je dostatečné vysušení na 0,5% (měřeno CM přístrojem.).

Více informací a reference o Anhymentu a dalších speciálních produktech pro řešení podlah a stavby naleznete na produktovém webu www.lite-smesi.cz.
Obr: Českomoravský beton, schéma podlahového souvrství
Obr: Českomoravský beton, schéma podlahového souvrství
Obr: Českomoravský beton, schéma podlahového souvrství
Obr: Českomoravský beton, schéma podlahového souvrství
Obr: Českomoravský beton, schéma podlahového souvrství
Obr: Českomoravský beton, schéma podlahového souvrství
Obr: Českomoravský beton, schéma podlahového souvrství
Obr: Českomoravský beton, schéma podlahového souvrství
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "ANHYMENT® - speciální litý potěr pro rychlou a kvalitní výstavbu"

Buďte první a napište komentář k  "ANHYMENT® - speciální litý potěr pro rychlou a kvalitní výstavbu"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE