Konec plísním ve vnitřních prostorech Dalším důvodem může být namontování nových oken bez vylepšení izolace vnějších stěn a bez zohlednění větší potřeby větrání. Vlhkost vzduchu pak stoupá na povrchu stěn a vyvolá právě růst plísní. A nemusí dokonce ani vznikat kondenzáty, většině plísní postačí ke zdárnému růstu již vlhkost vzduchu cca 70%. zatížení budov plísněmi je obecně nejčastějším problémem životního prostředí v našich interiérech. projevuje se však hojně i v exteriérech.

Které stavební či uživatelské faktory způsobují napadení obytných místností nejvíce?
 • nadměrné předávání vlhkosti v místnosti
 • špatné, poddimenzované, případně zcela chybějící možnosti větrání
 • nedostatečné vytápění prostor
 • nedostatečná či poškozená tepelná izolace a vzniklé tepelné můstky
 • špatně umístněné předměty u zařízení
 • montáž nových oken při sanaci starých staveb
 • vlhkost ve stavebních konstrukcích (špatná ochrana fasády před lijáky, poškozená či chybějící izolace stavby, poškození v rozích střech, vlhkost v novostavbách a vůbec škody způsobené vodou - například při povodních)
Jaké systémy pro sanace plísní nabízí Remmers?

Zásadním přípravkem je Remmers omítka určená k sanacím plísní. Jde o tradiční způsob, jak se plísní zbavit trvale. Konkrétně je nabízen přípravek Remmers Schimmel-Sanierputz, který se na stěny nanáší ve vrstvě o tloušťce 20 až 50 mm. Zatvrdnutá omítka propouští vodu, má dobrou kapilární vodivou schopnost a urychluje vysychání vlhkých ploch. Díky nízkému koeficientu tepelné vodivosti má tento přípravek i dobré tepelně izolační vlastnosti.

Vhodné deformační vlastnosti, nízká plošná hmotnost a schopnost zvyšovat svými tepelně izolačními vlastnostmi povrchové teploty vnitřních stěn tuto omítku upřednostňuje před jinými řešeními. Omítka snižuje relativní vlhkost ve vrstvách vzduchu při povrchu. Díky tomu se sníží klíčení spor plísní ve vlhkých oblastech nad rosným bodem. Omítka Remmers Schimmel-Sanierputz je odolná vůči vodě a má vysokou nasákavost.

Je vhodná k údržbě stěn ohrožených plísní, zabránění kondenzace vlhkosti a k energetické renovaci a sanaci starých staveb i novostaveb, především však historických budov a jiných stavebních památek.
Díky nízké plošné hmotnosti a výborným deformačním vlastnostem je tato omítka vhodná i na podklady s nízkou pevností a nízkou nosností, třeba historické stavby. Běžně lze použít na veškeré minerální stavební materiály na stěnách, vhodná je jak pro omítky, tak jako podklad pod ně. Díky kapilární vodivosti a schopnosti udržet vodu je tato sanační omítka schopna i při nepříznivých klimatických podmínkách, které vyvolávají kondenzační procesy, odvádět vodu. Jak v exteriéru, tak v interiéru. Odvedená voda tak nemůže sloužit jako živná půda pro mikrooganismy. Součtem všech uvedených pozitivních vlastností tedy zabraňuje napadení plísněmi.

Celková porozita sanační omítky je cca 80%, tepelně izolační schopnosti l = 0,125 W/m2K, absorbuje do 1,8 l na m2 vody při tloušťce vrstvy pouhých 2 cm, optimální je i odpařování vody z této omítky v době intervalů větrání. Sanační omítka Remmers Schimmel-Sanierputz chrání stavby a pomáhá zachovat hodnoty jejich podstaty.
 1. Ošetření předem: Nejdřív musí být bakterie vázány pomocí Remmers Sporenbinder. U menších ploch (0,5,2) mají být odstraněny materiály stěn jako tapety a omítka.
 2. Omítkový postřik: Po ošetření předem následuje celoplošné nanesení Remmers-Vorspritzmörtel.
 3. Nanášení omítky: Nanesení Remmers Schimmel -Sanierputz na sanaci plísně.
 4. Nanášení: Konečné nanášení Remmers Schimmel - Sanierfarbe nebo také vápenné barvy Remmes Historic Kalkfarbe.
 5. Zdrsnění: Strhnutí povrchu omítky.
 6. Štukování: Vyrovnávání zdrsněného povrchu jemným štukem Remmers Schimmel Feinspachtel nebo Remmers Historic Kalkspachtel.
Remmers desky pro sanace plísní

Desky Remmers Sanierplatten určené k sanaci plísní se skládají z křemičitanu vápenatého armovaného buničinou. Jsou extrémně lehké a jejich schopnost sát vodu je vysoká. Vzniklý kondenzát nasávají v periodách odpařování. Kondenzát je na velkých plochách opět odevzdáván do vzduchu v místnosti. Povrch desek přitom zůstává trvale suchý, čímž desky odebírají plísním možnou výživu. Růst plísně nakonec ještě více ztěžuje vysoká hodnota pH (cca 10,5; čili alkalický povrch).

Desky Remmers stavbu ochrání a stejně jako sanační omítky pomohou zachovat hodnoty stávající hmoty stavby, sníží i náklady na vytápění, zlepší v místnosti klima, odstraní škody způsobené vlhkostí a zabrání nové tvorbě plísní. Sanační desky Remmers jsou přirozený, zdravotně nezávadný materiál, který ušetří prostor a se kterým je snadná manipulace.

Vnitřní izolace bez problému s vlhkostí

Remmers je vůbec specialista nejen na omítky, ale i fasády starých staveb, kde je z estetických důvodů či důvodů ochrany památek nežádoucí vnější tepelná izolace. A právě systém sanačních desek v takových případech umožní vnitřní zateplení. Vylepší tak tepelnou ochranu budovy při zachování stávající fasády. Ještě před provedením vnitřní izolace je však nezbytný stavebně fyzikální průzkum.

Sanování škod způsobených plísní nebo vodou

Sanační desky Remmers Sanierplatten jsou vhodné k trvalému odstranění zatížení kondenzovanou vodou na vnitřních stranách obvodových stěn a s tím spojených jevů (zatuchlý zápach, opadávání vnitřní omítky, uvolňování tapet a nátěrů, tvorba plísní). S uvedenými jevy se často pojí i zdravotní potíže obyvatel domu, sanační desky tedy také chrání naše zdraví.

Obzvláště jsou sanační desky účinné, pokud se na stěnách tvoří kondenzát. Jestliže však kromě tvorby kondenzátu existují ještě další důvody k sanaci, musí její způsob stanovit odborník. A pokud má objekt zásadní konstrukční nedostatky (třeba poškozenou horizontální nebo vertikální izolaci či poškozenou fasádu, kdy poškození stavbu nepřizpůsobuje vlivům silných lijáků, je tyto vady nejprve nutné odstranit.
 1. Ošetření předem: Nejdřív musí být Remmers Sporenbinder vázány spóry. U menších ploch (0,5 m2) mají být odstraněny stěnové materiály jako tapety a omítky.
 2. Natažení lepidla: Po ošetření předem následuje nanesení lepidla na navlhčenou stěnu jakož i nevroubkování lepidla vroubkovací tvarovkou. Aby se zabránilo mezerám mezi deskami, mělo by být naneseno lepidlo i na styk desek.
 3. Nanášení sanačních desek: Při nasazení a zatlačení desky je nutné dbát na to, že je třeba desky hlavně v místě styku pořádně zatlačit. Následně musí být odstraněno přebytečné lepidlo na desky.
 4. Základní nátěr: Aby se zabránilo spálení následujícího tmele, ošetří se desky předem základním Remmers Tiefengrund W.
 5. Vyrovnávání: Vyrovnávání nerovných ploch Remmers sanačním tmelem proti plísním nebo tmelem Remmers Historic Kalkspachtel.
 6. Natírání: Konečný nátěr barvou otevřenou difuzi, kapilárám, alkalickou např. Remmers Historic Kalkfarbe nebo Remmers Schimmel -Sanierfarbe.
Remmers Bioni Nature - revoluční způsob trvalého odstranění plísní

Remmers bioni Nature je určen pro místnosti, které jsou plísňovou houbou již napadené. Vhodný je však i pro veškeré oblasti, kde chceme dosáhnout zdravého a hygienického klimatu v interiéru. Je otevřený pro difuzi, neobsahuje ředidla a není hořlavý. Navíc vyniká vysokou odolností vůči oděru, vynikající krycí schopností a skvělými vlastnostmi zpracování. Navíc proti mikrobům působí trvale a je nezávadný - nepoškozuje hygienu vzduchu v místnosti. Tyto vlastnosti výrobku potvrdily rozsáhlé zkoušky ve zkušebně TÜV Produkt und Umwelt, která tomuto výrobku propůjčila ochrannou známku pro barvy na stěny, vyzkoušené se zaměřením na emise. Získání tohoto certifikátu dokazuje i doporučení výrobku z hlediska medicíny bydlení, navíc je dokonce doporučován Výborem pro medicínu bydlení a stavební hygienu.

Remmers Bioni Nature je odolný vůči plísním díky nano-stříbru, nezatěžuje vzduch v místnosti, je otevřen pro difůzi, je nehořlavý (třída A2), vydrží namáhání a je odolný vůči oděru (třída oděru za vlhka 2), jeho kryvost je 2, neobsahuje rozpouštědla ani změkčovadla a je tedy šetrný k životnímu prostředí i našemu zdraví, je bez zápachu a neobsahuje hmoty aktivní při mlze.
Plísně ve vnitřních místnostech

Houby a bakterie jsou všudypřítomnou a důležitou součástí přírody. Nikdo z nás si však nepřeje, aby se objevily ve formě napadení plísňovými houbami u ploch stěn. K sanacím škod, které jsou způsobené vlhkostí a plísňovými houbami, se často používají barvy, které obsahují biocid. Ty sice vytvoří krátkodobou ochranu, nepředstavují však uspokojivé řešení. Účinnost biocidů a fungicidů v těchto barvách je časově velmi omezena. navíc mají tyto cheikálie negativní účinek na naše zdraví.

Stříbrem proti mikroorganismům

Remmers Bioni Nature je oproti barvám s biocidy ohromným skokem v technologiích barev. Za vývojem tohoto přípravku stojí vývoj NANO technologií. Poprvé se podařilo vyvinout nátěr pro vnitřní prostory, který má vysokou dlouhodobou odolnost vůči napadení plísňovou houbou. Nezatíží přitom vzduch v místnosti. Využito bylo silného baktericidního účinku stříbra, kdy drobné částečky stříbra zasahují do důležitých procesů látkové výměny mikroorganizmů. Postarají se tak o jejich zánik na natřeném povrchu. Tento přípravek byl vyvinut společně s Frauenhofer Institutem pro chemické technologie.
Senzační praktické úspěchy Remmers NANO technologie

Výzkum a technologie
Filozofie produktů firmy Remmers má ambice vyvíjet „inteligentní“ nátěry pro budovy, které jsou vybavené zvláštními funkcemi. Zákazníkům tak Remmers poskytuje více užitku. Je však nutné neustále využívat nejnovější vědecké poznatky a technologie. A právě nanotechnologie zde hrají klíčovou úlohu.

NANO technologie, to je vlastně vývoj říše trpaslíků. Je označována za „klíčovou technologii 21 století.“ Slovo nano je odvozené ze starořeckého slova „Nanos“ a skutečně znamená „trpaslík.“ Výzkum v oblasti nanotechnologie se zabývá nejmenšími částicemi, ze kterých se materiály skládají. Na této nejmenší úrovni je možné vytvořit základ pro produkty se zvláštními vlastnostmi, jelikož nano technologie umožňuje cíleně měnit vlastnosti povrchových ploch tak, že splňují skoro každou požadovanou funkci.
Funkcionalizované nátěry

Pro Remmers je při vývoji nových produktů důležitá úzká spolupráce s předními výzkumnými ústavy. Východisko každého výzkumného projektu tvoří problém, který je orientovaný na potřeby trhu - třeba výskyt plísňových hub ve vnitřních prostorech. Na základě nejnovějších vědeckých poznatků z nanotechnologie se tak právě společně s výzkumnými pracovníky z institutu Frauenhofer Institut für Chemische Technologie podařilo vyvinout kombinaci účinných látek, která dává barvám na stěnu trvale vysokou odolnost vůči mikrobnímu napadení plísěmi, bakteriemi a zárodky, aniž by byl jakkoli zatížen vzduch v místnosti. Pro ještě větší zvýšení jistoty zákazníků jsou pak tyto nátěry neustále podrobovány rozsáhlým testům v mnoha ústavech a institutech.