Sdílet
 

Beton, zdící malty a potěry pro Litoměřicko

Datum vydání: 26.08.2013 | autor:

Výroba čerstvého betonu nezahrnuje pouze míchání směsi, ale i přepravu, zpracování a ošetřování. Čerstvý beton se vyrábí v betonárně, která má zajištěno skladové hospodářství všech složek betonu, přisunovací zařízení, dávkovací zařízení, míchací centrum, ovládací systém, zařízení pro zajištění zimního provozu, ale i hospodaření s odpadem. Nejčastěji se setkáme s věžovou betonárnou ocelové konstrukce věžovitého tvaru. Zde jsou vertikálně uspořádané zásobníky jednotlivých složek betonu, dávkovací zařízení, míchačka pro míchání betonové směsi a výpustné zařízení.

Betonárna DK beton, s.r.o. Betonárna DK beton, s.r.o.
Betonárna DK beton, s.r.o.
Betonárna DK beton, s.r.o. Betonárna DK beton, s.r.o.
Betonárna DK beton, s.r.o.

Jak se beton vyrábí?

Beton vzniká smícháním cementu, hrubého a drobného kameniva, vody, příměsí a přísad v průměru v tomto poměru: kamenivo 75%, cement 13,4%, voda 7,7%, příměsi 3,4%, přísady 0,1%. Cement je hydraulickým pojivem, jemně mletým anorganickým materiálem, jehož smícháním s vodou vzniká hmota kašovité konzistence. Smícháním cementu s vodou je nastartována chemická reakce, kterou nazýváme hydratace. Díky ní beton postupně tuhne a tvrdne. Po ztvrdnutí si beton zachovává pevnost a stabilitu i pod vodou. Čili cement je v konečném důsledku pojivem, které drží kamenivo různých frakcí, příměsi a přísady pohromadě. Aby měl beton stálou jakost, je třeba vyrábět směs podle přesné receptury v betonárně a zajistit jeho odbornou přepravou a odborné uložení podle platných norem.

Cement

ČSN EN 197-1 uvádí pro obecné použití pět skupin cementů lišících se svým složením. Jde o orange portlandský slínek (vápenec pálený v peci na cement: hydraulická složka), yellow, vysokopecní struska (zbytkový produkt metalurgie: hydraulická složka), violet popílek - křemičitý (zbytkový produkt uhelné elektrárny: pucolánová složka reagující s volným vápnem) a pink vápenec (surovina získaná z lomů). Cementy se dále dělí podle třídy pevnosti (32,5; 42,5; 52,5 MPa) a rychlosti náběhů pevnosti (N; R). V praxi pak hovoříme o třídách: CEM I - portlandský cement, CEM II -  portlandský cement směsný, CEM III - vysokopecní cement, CEM IV - pucolánový cement, CEM V - směsný cement.
Doprava a ukládání betonu Doprava a ukládání betonu
Doprava a ukládání betonu

Přednosti a využití betonu

Ohromnou předností betonu je výborná tvarovatelnost. Beton tvarujeme pomocí bednění a je tak vhodný pro různé účely pozemního, inženýrského, i drobného stavebnictví. Nejčastěji se s betonem setkáme v případě rodinných domů v podobě základů domu, věnců, teras, stropů a podlah. Beton se nejčastěji používá v kombinaci s výztuží různého druhu, hovoříme o armaturách. Pokud je beton bez výztuže, hovoříme o takzvaném prostém betonu. Prostý beton odolává zátěži tlakem, vyztužený beton i zátěži tahem.

Beton je po ukončení chemické reakce a vytvrdnutí velmi pevný materiál, snadno se zpracovává a tvaruje, dosahuje vynikající pevnosti v tlaku, je naprosto nehořlavý a dosahuje vysoké akumulace tepla.

Beton použijeme všude, kde lze výhodně využít jeho vlastností (pevnosti, stálosti a trvanlivosti). Například v základech budov unese díky své pevnosti v tlaku celou váhu budovy na sobě postavené.

Z betonu ovšem vyrábíme jakékoli běžné konstrukční prvky. Betonová může být například i vozovka či chodník a dosáhnou vyšší odolnosti a trvanlivosti než asfalt. Beton může být také vodotěsný a odolný vůči různým chemikáliím. Například odolný neprosakující beton chrání podzemní zásobárny paliv, jiný typ odolného betonu zase reaktory atomových elektráren. Z betonu však lze vyrobit i plovoucí konstrukce (např. plovoucí přístavní hráze a betonová plavidla).
Pohledový beton v interiéru Pohledový beton v interiéru
Pohledový beton v interiéru

Pohledový beton

Samostatnou obsáhlou kapitolou je „pohledový beton,“ což je jakýkoli beton, který je vidět – je přiznaný – není ničím zakryt. Pohledový beton je vlastně jedním ze zásadních prvků současné moderní architektury. Pohledové betony známe s povrchy vytvořenými otiskem formy, bednění či speciální matrice (režné betony, otisky plošných matric, otisky speciálních reliéfních vložek do bednění), s povrchy upravovanými v měkkém stavu (hlazené povrchy, škrábané a vymývané povrchy), s povrchy upravenými v tvrdém stavu (povrchy pískované, prořezávané, broušené, leštěné a povrchy opracované kamenickými technikami). Mezi další typy pohledových betonů pak patří prefabrikované obkladové desky a panely, monolitické prvky a barevné betony, kdy je barvena jejich vnitřní struktura, čili jsou probarveny v celé hmotě. Zajímavostí jsou samočistící betony, kdy jejich samočištění funguje působením slunečního či jiného UV-A záření a občasného opláchnutí vodou. Další zajímavostí je takzvaný grafický beton, do kterého obtiskneme libovolný monochromatický obrázek – vlastní tvář, ale i fotografii.

Beton lze navíc výhodně recyklovat jako materiál pro různé zásypy a terénní úpravy, čímž nahradíme a tedy ušetříme jiné přírodní zdroje.
Doprava betonu Doprava betonu
Doprava betonu

Betonárna DK beton, s.r.o.

Betony jsou vyráběné dle ČSN EN 206-1 (ozn.C) a dle STO-205/123/2003 (dříve ozn.B). Betonárnu typu H1 Stetter s hodinovým výkonem 60 m3 čerstvého betonu je provozována v celoročním automatickém provozu. Dopravu materiálu zajišťují mixi a sklápěčky. Vyráběné jsou potěry se zaručenou pevností (frakce do 4 mm), speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace, betony typu C dle ČSN EN 206-1 a B dle TN SVB ČR 01-2004 (býv. ČSN 732400). Firma nabízí i služby v oblasti zkušebnictví a poradenství technologií betonových směsí a potěrů. Beton je čerpán pumpou s hodinovým výkonem 70 m3, 200 m3, 240 m3 a dosahem 28 m, 34 m a 39 m.

Zdroj: www.dkbeton.cz
DK-beton, s.r.o.

DK-beton, s.r.o.

Litoměřice, Předměstí, Marie Pomocné - areál TS Litoměřice, 41201
Tel: 777 797 294
Web: http://www.dkbeton.cz
E-mail: soldatek@seznam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

DK-beton, s.r.o.

Litoměřice, Předměstí, Marie Pomocné - areál TS Litoměřice, 41201
Tel: 777 797 294
Mobil: 777 797 295
Web: http://www.dkbeton.cz
E-mail: soldatek@seznam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Beton, zdící malty a potěry pro Litoměřicko"

Buďte první a napište komentář k  "Beton, zdící malty a potěry pro Litoměřicko"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE