Betonová střešní krytina se slevou 50%

Právě na otázku, zda je vhodnější pálená nebo betonová střešní krytina, neexistuje jednoznačná odpověď. Navíc jsou vyráběné třeba i lehké plechové imitace tradičních tašek s povrchovou úpravou. Při výběru střešní krytiny hrají roli osobní preference, ale i názory architekta a případně i požadavky památkářů (když přikážou třeba pálené bobrovky, nenaděláte nic), vzhled a barevnost, cena, odolnost a životnost (čili poměr ceny, výkonu a užitku jako u většiny výrobků). Proč a kdy instalovat na střechu právě betonovou střešní krytinu?

 Mýtus o vysoké hmotnosti betonových tašek

Nejčastější mýtus se týká hmotnosti betonových tašek Skutečně nejsou těžší než pálené, běžná betonová i pálená střešní střešní krytina má podobnou hmotnost – mezi 40 a 50 kg/m2. Mnohem těžší jsou na střechách třeba bobrovky, kterých potřebujeme 36-40 na 1 m2 kvůli dvojitému překrytí, což představuje 65-70 kg/m2
Jedna běžná betonová taška váží podobně jako pálená v průměru 4,5 kg. Těžší jsou některé tašky doplňkové – například taška okrajová. Zajímavostí je taška prosvětlovací, která je vyráběna z průhledného plastového polykarbonátu a váží jen 0,5 kg (pro svou nízkou hmotnost musí být přichycena k lati).

Ale pozor – betonové i pálené tašky patří svou hmotností mezi těžké střešní krytiny. Pokud váš krov vyžaduje lehkou střešní krytinu, není vhodná betonová ani pálená.

Životnost a záruka

Výrobci pálených i betonových tašek poskytují záruky v délce trvání 30 let, životnost je ale mnohem vyšší a právě životnost betonové krytiny je odhadována až na 100 let – beton navíc postupně dozrává a proto se jeho pevnost a kvalita materiálu postupně zvyšují. Záruky se většinou týkají odolnosti vodě, nepromrzání a pevnosti, ale nevztahují se na změnu barev a nebo barevné odchylky. Pro možné uplatnění záruk též bývá požadováno použití originálního příslušenství a dodržení správných postupů pokládky a skladby střechy.

Pevnost a únosnost betonové krytiny

Betonová střešní krytina není křehká, ale naopak velice pevná. Svou únosností je přímo určena do zátěžových sněhových oblastí (běžně 2000 N, což je hodnota požadovaná normami). Betonová krytina dokonale odolává klimatickým vlivům včetně silného zatížení sněhem, náporů větru a UV záření, ovšem i působení agresivních chemikálií v ovzduší. Navíc betonové tašky nevyžadují žádnou údržbu - mají samočistící schopnost a organické znečištění je snadno odstraněno právě deštěm (prostě je spláchnuto). Betonová krytina je též nehořlavá (materiál třídy A1 - nemůže se vznítit ani hořet, nešíří proto oheň a neuvolňuje do ovzduší při požáru škodlivé látky). Díky nízké nasákavosti je betonová krytina navíc mrazuvzdorná - materiál obsahuje minimum pórů, do kterých se může dostat voda (cca 9%). Svou roli hraje i možná povrchová úprava této krytiny

Izolační schopnosti betonové krytiny

Betonová krytina je také dobrým izolantem. Izoluje dobře teplo i hluk (například za silných dešťů či krupobití) a srážkovou vodu. Bezpečný sklon střechy je pro betonovou krytinu zpravidla 22°. Pokud bychom tuto krytinu pokládali na střechy o sklonech od 12 do 22o, je třeba realizovat další doplňková opatření (kvalitnější doplňkovou hydroizolační vrstvu, bednění, podtěsnění kontralatí, …).

Skutečně nízká cena betonových tašek

Cenu betonové střešní krytiny snižují náklady na výrobu včetně nízkých nároků na spotřebované energie. Betonové tašky jsou o cca 30% levnější než pálené. A právě díky prodejním akcím je mnohdy možné koupit betonovou krytinu levněji až o 50% oproti pálené, ovšem i o 50% levněji oproti základním ceníkovým cenám betonové krytiny. A právě na takovou akci vás nyní upozorňujeme. Střešní krytina KB – BLOK je od 1.3 do 30.6. 2014 nabízena se slevou 50%.

Výroba betonové střešní krytiny

Betonová krytina je vyráběna ze standardní betonové směsi – výhradně z přírodních surovin, kterých je v přírodě prakticky nevyčerpatelné množství (jemného křemičitého písku, cementu, vody, případně pigmentů a dalších přísad). Je zválcována v nekonečný pás, který je následně rozdělen do délky jednotlivých kusů a na samostatných podložkách pak vylisován do příslušného modelu střešní krytiny. Nakonec může být na tašky nanesena (nastříkána) povrchová úprava. Polotovar stráví cca půl dne v sušárně, kde se zbavuje přebytečné vlhkosti a získává svou tvrdost. Další den si betonové tašky odpočinou, čímž získávají další potřebné vlastnosti pro svou dlouhodobou funkčnost. Následuje balení tašek na palety. Beton navíc postupně dozrává a proto se jeho pevnost a kvalita materiálu postupně zvyšují.

Beton zaručuje svými fyzikálními vlastnostmi tvarovou stálost, ale i stálost barev, navíc jsou betonové tašky probarvované v celé hmotě. Odolnost betonových tašek ještě zvyšuje povrchová úprava akrylátovým nástřikem - povrch může být lesklý či matný. Betonová krytina dokonce také zamezuje vzniku zdraví škodlivých plísní.

Je patrné, že spotřeba energií je při výrobě betonové střešní krytiny minimální. Okolí výrobny není zatíženo škodlivými emisemi. A stejně se betonová krytina chová i po položení na střechu. 

Ucelený střešní systém

Betonová krytina je nabízena jako ucelený střešní systém, který umožňuje komplexní dodávku všech potřebných výrobků (běžné tašky, větrací a krajové tašky, tašky s úchytem na hromosvod, tašky sněhové, střešní lávky, výlezy a další materiál včetně materiálu kotvícího).

Typy betonové střešní krytiny KB – BLOK

Provedení tašek řady SELSKÁ se navrací zpět k tradičním „cementkám“ vyráběným v českých a moravských zemích již více jak 100 let. SELSKÁ taška je v duchu tradice opatřena zaoblenou čelní hranou.

Skandinávská střešní krytina, to jsou barevné tašky z betonu probarveného ve hmotě a s akrylátovou povrchovou úpravou. Dvojitý nástřik akrylátovou barvou slaďuje barevnost střechy a zvyšuje životnost tašek.

Lučanka lesklá má povrch opatřen novou technologií dvouvrstvého akrylátového nástřiku, který zajišťuje vyšší ochranu střechy vůči povětrnostním vlivům, zvyšuje odolnost vůči mrazu a tím prodlužuje životnost celé střechy.
KB - BLOK systém, s.r.o. Poslat poptávku