Betonové rošty pro dobrou kondici chovu Ideálním materiálem pro konstrukci roštů v chovných kravínech a vepřínech se zaobíralo již mnoho studií. Nutno dodat, že je velmi náročné sladit tolik požadavků a nároků a vytvořit ideální produkt. Cena, chemická a fyzikální odolnost, tvar, funkčnost, nároky na údržbu a povrch. Nejen to je však nutné skloubit v kompromis, který povede k maximálnímu užitku vašich investic. Velmi zajímavým řešením jsou dle uvedených kritérií právě betonové rošty.

Beton je ideální materiál

Beton (cementový) je materiál využívaný převážně ve stavebnictví. Je to jeden z vůbec nečastěji se vyskytujících kompozitních stavebních materiálů, složený z kameniva a cementu (pojiva). Výhodou tohoto materiálu je možnost měnit jeho vlastnosti na základě variability složení. Jde o různé nastavení poměru cementu a kameniva, nebo přidání jiných materiálů (například při výrobě železobetonu).

Pro chovatele hospodářských zvířat je pak důležitá především výroba betonových panelů. Pokud tyto panely zahrnují konkrétní vlastnosti, díky kterým splňují nároky pro chov dobytka, jsou vhodným řešením. Vhodnou podkladovou vrstvou do chovných prostor pro skot nebo prasata jsou potom právě betonové rošty.
Vlastnosti betonových roštů

Při studiích zootechniků v oblasti ideálních roštů pro chov dobytka bylo nejpodstatnější najít ideální materiál. Velkým problémem bylo vytvořit rošt, který by svými vlastnostmi splňoval velmi náročná kritéria. Mnoho materiálů splňovalo mnohé z podmínek, v některých dílčích nárocích však byly absolutně nevyhovující. Až betonové bloky se ukázaly být revolučními.

Použitý materiál musí splňovat několik základních požadavků. Jelikož jde o chov dobytka (čili živých zvířat, která je nutné udržovat v dobrém zdraví a kondici), musí rošty zajistit, aby nedošlo ke zranění a zároveň vyhovět jako ideální podklad pro stání dobytka a tedy chov (život a reprodukci). Z tohoto faktu plyne, že rošty musí vyhovovat nejen dospělým jedincům, ale i mláďatům.
Mezi základní vlastnosti, které musí rošty splňovat, pak logicky patří neklouzavý povrch. Jinak by se zvířata mohla poranit. Mezi možná poranění je však třeba zahrnout i případné odření struků, a to nejen kontaktem s podlážkou při ležení, ale i odřenin vzniklých třením o vyvýšeniny a okrajové hrany. Tuto podmínku beton splňuje díky své hladkosti a možnosti napojování panelů bez tvorby ostrých hran.

Další podstatnou vlastností, kterou chovatelé vyžadují, je životnost materiálů a odolnost při nezbytné údržbě a čištění. V tomto ohledu má beton velkou výhodu. Jako materiál je odolný nejen proti tlaku (respektive silovému namáhání), ale i proti agresivnímu chemickému prostředí (především výkalům). V neposlední řadě je nutné zmínit nutnost drenáže pro odvod kapalin a zamezení vzniku plísní a infekcí.
Kvalitní betonové rošty

Betonových roštů pro stáje je na výběr velké množství typů, a to nejen sériově vyráběných. Tento produkt je možné vyrobit i na zakázku, v konkrétním provedení na přání zákazníka. Sériové rošty jsou pak nabízené v mnoha provedeních. Jejich jednotlivé typy se liší podle konkrétních nároků na chov. Vedle podstatných hygienických norem zde přitom hrají roli i konkrétní požadavky chovateků.

Značné zkušenosti má v tomto směru firma HB beton. Její výrobky v mnohém splňují nároky chovatelů do té míry, že je tento speciální sortiment využíván ve stájích nejen v ČR, ale je vyvážen i do dalších evropských zemí.
Rošty od výrobce HB beton vyhovují především v těchto směrech:
  • mají vysokou samočisticí schopnost
  • nepoškozují nohy zvířat
  • povrchy roštů jsou suché a omezují možnost přenesení infekce, k výrobě roštů se používají vysokopevnostní betony B 55 se speciálními přísadami pro zajištění nenasákavosti
  • optimálně volené rozměry zabezpečují snadnou manipulaci s rošty při pokládce
  • při pokládce těchto roštů je dosaženo vysoké přesnosti provedení
  • rošty mají mnohaletou životnost
  • splňují harmonizovanou evropskou normu ČSN EN 12737:2004
  • na rošty je poskytována 5 letá záruka
Pořízení betonových roštů je záležitostí, kterou je důležité dobře zvážit ze všech možných hledisek. Jakákoli rekonstrukce stájí vyžaduje celkem náročný zásah, od kterého chovatel očekává zaručenou návratnost investice. U betonových roštů je přitom zásadní výhodou právě jejich v praxi odzkoušená dlouholetá životnost. Ta je navíc pojištěna 5 letou zárukou.
HB BETON - beton, betonové rošty, zámková dlažba Poslat poptávku