Bezkontaktní zateplení odvádí vlhkost

K nejpoužívanějším systémům zateplování patří kontaktní zateplovací systémy. Dalším zástupcem moderního zateplování jsou bezkontaktní systémy, které mezi objektem a izolační vrstvou zachovávají vzduchovou mezeru. Hlavní výhodou tohoto systému je, že vodní pára vznikající uvnitř domu se při prostupu zdí nevysráží v konstrukci nebo v izolantu, ale může se postupně vypařovat, dokonce i v zimě. Díky tomu se bezkontaktní zateplovací systémy řadí mezi difúzně otevřené.

Vodní páry prostupující konstrukcí jsou pomocí vzduchové mezery bezkontaktních systémů efektivně odváděny. Díky tomu se snižuje riziko kondenzace vody v konstrukci a s ní spojené problémy. Další výhodou je nízká náročnost na vyrovnanost podkladu a na izolaci zemní vlhkosti, která může být problematická zvláště u starších objektů.

Skladba systému

Hlavní rozdíl mezi klasickými kontaktními zateplovacími systémy ETICS a systémy bezkontaktními tvoří větraná vzduchová mezera a speciální systém upevnění. Izolant už se nelepí přímo na fasádu lepícím tmelem v kombinaci s talířovými hmoždinkami. Hlavním kotvícím prvkem je speciální rošt nebo síťové rozpěrky, které se vyplňují polyuretanovou pěnou. Montáž je poměrně snadná a rychlá.

Aplikace bezkontaktního systému

První krok aplikace kontaktního zateplení spočívá v přípravě podkladu. U bezkontaktních systémů tento krok zcela odpadá, postačí pouze jeho proměření.
První vrstva izolantu se zakládá s pomocí zakládací soklové lišty, do které vložíme první vrstvu izolačních desek. Spojené desky izolantu se dále pokládají na celou výšku domu a průběžně se kotví na speciální rošt nebo síťovými rozpěrkami. Tyto trubičky z kovové síťoviny se následně vyplňují PU pěnou. Mezi vrstvou izolantu a obvodovou stěnou domu musí zůstat zachována doporučená mezera alespoň 2 cm.

Omítka

Povrch izolantu mívá přímo z výroby vytvořené drážky, aby zde lépe držela jádrová omítka. Na izolant se pomocí pozinkovaných sponek připevňuje ocelová síťka, nebo se aplikuje klasická perlinka. Takto připravený podklad se strojově omítá jádrovou omítkou, po jejímž vyzrání následuje aplikace povrchové úpravy. Ta může mít podobu klasické štukové omítky, minerální, akrylátové nebo silikonové omítky. Další možností je obložení fasády.

Výhody

Na závěr ještě jednou shrneme hlavní výhody bezkontaktních zateplovacích systémů. Na prvním místě stojí dobré tepelně izolační vlastnosti, vyřešení problémů s vlhkostí díky difúzně otevřené konstrukci a dlouhá životnost systému. Další přednosti se týkají instalace, která probíhá rychle, suchým procesem a nabízí možnost snadného vyměnění poškozené části.