Sdílet
 

Cihlová dlažba nepodléhá času

Datum vydání: 07.09.2006 | autor:
Módním trendům nepodléhá jen oblečení, ale také nejrůznější vybavení bytu a domu. Výrobci se snaží svým zákazníkům nabídnou vždy něco nového, originálního. Nezapomínají ale ani na ty, kteří si potrpí na klasiku. Platí to i v případě obkladů a dlažby.
Současná nabídka dlažby a obkladů na trhu je opravdu veliká. Vybírat můžete podle vzhledu, kvality nebo ceny. Z nepřeberného množství vzorů, barev, formátů, povrchu vám půjde hlava kolem. Nejen výběr dlažby, ale i samotná pokládka je poměrně složitá. Proto jsme pro vás připravili článek na téma optimální zpracování cihlové dlažby.
Foto BELGBAU s.r.o.
Foto BELGBAU s.r.o.
Podloží a základ
Podloží a základ je závislý na rozdílných parametrech na staveništi. Důkladný základ musí být pokládán vrstvovitě a musí být zhuštěn. Jednotlivé vrstvy musí být co nejvíce rovné (odchylka ± 2 cm) a co možná nejvíce silně zhutněny. Toto závisí na podkladní vrstvě a materiálu, které je možno na staveništi použít.
Jeden ze stanovených cílů pro pečlivě vybudovaný základ a podloží, spočívá v udržování pokud možno suchého lože.
To se může mimo jiné uskutečnit pomocí kladení odvodňovacích základů (není nutné - je nutné pouze tam, kde spodní voda vstupuje výše než 50 cm pod povrch).

Okraje a obrubníky
Všechny okraje jakýchkoliv typů musí být důkladně položeny a dokončeny, tím bude vyloučeno boční posunutí nebo oddělení krajních cihel.
K dosažení správného odvodu srážkových vod, musí být dodržen příčný sklon minimálně 2%. Žlábek má rozdíl výšky 1 cm oproti sousední povrchové vrstvě.

Palety
Aby byly barevné tóny opakovány, musí být dlažba brána současně z několika palet, jak pro rovné plochy, tak po okraje. Palety dlažeb jsou skládány vertikálně, ne vrstveně horizontálně z toho důvodu, aby byly nepatrné rozdíly v rozměrech dlažby rovnoměrně rozděleny na staveništi (platí pouze pro dlažbu s ostrými hranami).
Poškozené nebo nestabilní cihly nesmí být použity, mohou být použity k řezání jako přířezy.
Foto BELGBAU s.r.o.
Foto BELGBAU s.r.o.
Lože a položení
Dlažba se pokládá na lože z písku (z kopaného písku, štěrkopísku nebo jiného materiálu) od 3 do maximálně 4 cm, až po jeho zhutnění.
Lože musí být upraveno stejným profilem a s potřebnou precizností na celém staveništi. Aby bylo zachována zamýšlená vazba, musí být v pravidelných odstupech umístěn vodící směrový drát.
Dlažba je pokládána s minimálními spárami, ale občas také se širšími spárami, aby byl zachován spojovací charakter. V každém případě nesmíme dlažbu pokládat přímo vedle sebe, protože toto by mohlo vyvolat poškození hran.
Před dusáním můžeme dlažbu nepatrně přesunout, tím dosáhneme správného směru.
Při plochém kladení musí být nepískované plochy směrovány dolů. Při kladení na stojato musí být pískované strany položeny vždy proti nepískovaným stranám.
Nerovnosti k dlažebním vrchním plochám mohou činit maximálně 7 mm - kontrolováno tří metrovou latí v jedné řadě, při dešti se nesmí tvořit žádné kaluže. Rozdíl výšek vedle sebe ležících cihel dlažby smí činit nejvíce 2 mm.
Mezikusy musí být řezány. Řezání se musí dít co možná nejprecizněji, aby nebyla narušena pevnost okrajového zpracování, jakož i estetický efekt hotové dlažby.

Dusání dlažby
Aby byly spáry úplně naplněny, pokryje se celá plocha cihlové dlažby před dusáním sypkého písku (upřednostňujeme drcený písek, velikost zrna 2-4 mm). Samotné dusání se musí dít pomocí pryžové rohože pod dusadlem, tím nebude dlažba poničena. Po dusání musíme eventuelně poškozené kameny ihned nahradit. Nerovnosti nebo výškové rozdíly budou dusáním urovnány.
Foto BELGBAU s.r.o.
Foto BELGBAU s.r.o.
Spárování
Po dusání bude celá plocha znovu zasypána suchým drceným pískem (2-4 mm). Písek bude vmetán do spár, v případě nutnosti za přidání vody. Tento pracovní postup musí být opakován, dokud nebudou spáry naplněny po okraj. Tím bude zabráněno, aby se cihla později posunula, nebo se uvolnila. Konečné spárování pískem slouží k tomu, aby se i nejjemnější spáry naplnily. K tomu musí být použit jemný (bílý) písek s velikostí zrna 0-2 mm. Teprve pak musí být dlažba zprovozněna.

Vazba
Pro silně namáhanou dlažbu je nutné použít vazby jako oblouková, kůže nebo rytí. Tato vazba zajišťuje dobré rozložení zatížené dlažby. Tyto vazby jsou například vhodné v místech, kde dochází k brzdění vozidel.

Údržba
Ruční cihelná dlažba vyžaduje jen malou údržbu. Cihla Vande Moortel odolává bez problémů chemickým produktům. Dlažba se může bez problému, bez poškození barevného tónu a struktury, čistit stříkáním pod velkým tlakem, v případě nutnosti s pomocí ekologických čistících prostředků.
Také může být nasazen zametací stroj. Výsledek je velmi dobrý. Po čištění je nutno zkontrolovat spárování a po případě spáry doplnit.
BELGBAU  s.r.o.

BELGBAU s.r.o.

České Budějovice, Evž. Rosického 16, 37005
Tel: 774 191 023
E-mail: info@belgbau.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

BELGBAU s.r.o.

České Budějovice, Evž. Rosického 16, 37005
Tel: 774 191 023
Tel: 775 191 011
Mobil: 775 191 016
E-mail: info@belgbau.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Cihlová dlažba nepodléhá času"

Buďte první a napište komentář k  "Cihlová dlažba nepodléhá času"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE