Rakousko si oblíbilo české cihly

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., která patří v oblasti výroby cihelných materiálů mezi leadry na českém trhu, výrazně posiluje svou pozici v Rakousku. Navzdory nelehké situaci způsobené ekonomickou krizí a jistými specifiky zdejšího trhu se jí daří konkurovat místním tradičním výrobcům, a to jak kvalitou, tak i cenou. 

Důkazem je realizace řady komerčních projektů, ale i veřejných budov a zdvojnásobení objemu vývozu oproti loňskému roku. „Objem zakázek, které jsme za první tři čtvrtletí tohoto roku v Rakousku realizovali, narostl oproti stejnému období roku 2009 na dvojnásobek,“ upřesňuje Ing. Jan Krampl, obchodní ředitel společnosti. „V roce 2010 bychom tak měli realizovat zakázky v Rakousku v celkové výši cca 15 mil. Kč (600 000 €),“ dodává Krampl.

Český výrobce HELUZ vstoupil na rakouský trh koncem roku 2008 a od té doby se mu zde daří trvale upevňovat své místo. Po získání řady certifikátů dle rakouských národních norem začala společnost expandovat, přičemž stěžejní se pro ni stala oblast Dolního Rakouska. V současné době je pro HELUZ Rakousko třetím nejvýznamnějším zahraničním odběratelem, hned za Slovenskem a Polskem. Ve srovnání s rokem 2009 se zde objem zdvojnásobil a v následujícím období očekává management společnosti další nárůst. 
„Úspěch je to pro nás, coby českou firmu, velmi významný, protože zdejší spotřebitelé jsou v tomto smyslu velkými patrioty a preferují domácí výrobce. Navíc jsou zde kladeny mnohem větší nároky nejen na kvalitu dodávaného materiálu, ale i na formální zpracování nabídky potřebné pro získání zakázky,“ vysvětluje Krampl.
Zásadní podíl na výstavbě v Rakousku zaujímají podle Kramplovy zkušenosti rodinné domy, důležitými realizovanými stavbami financovanými samosprávou jsou také bytové domy Gerassdorf a Bernadrsthal či mateřské školy v Laa an der Thaya a Korneuburgu. V samotném sortimentu produktů HELUZ je největší zájem o obvodové zdivo tloušťky 25 a 30 cm a dále o cihelné bloky HELUZ Family 50 a STI a také o cihelné komíny.
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Poslat poptávku