Sdílet
 

Čistička odpadních vod?

Datum vydání: 25.09.2006 | autor:
Jak vyřešit otázku likvidace odpadních vod? Ekologickým, ekonomickým a estetickým řešením jsou domácí čističky odpadních vod.
Čističky fungující na aerobním principu mají tři části – v základním předčištění se odstraní hrubé nerozpustné části, při biologickém čištění potom dochází k oddělení kalu a třetí částí je prostor na skladování produktů čištění.
Pokusíme se vám mj. poradit, jak domácí čistička odpadních vod funguje, jak naložit s vyčištěnou vodu z čističky a v neposlední řadě i s tím, na koho se obrátit v případě, že se rozhodnete pro vlastní čističku odpadních vod.
Ilustrační foto P-PLAST (výroba bazénů a zastřešení, septiky, nádrže, ČOV)
Ilustrační foto P-PLAST (výroba bazénů a zastřešení, septiky, nádrže, ČOV)
Každá čistička by měla mít účinnost minimálně 95%, nehlučný chod a měla by být parotěsná. To proto, aby se vyloučil zápach do okolí. Čističky fungující na aerobním principu mají tři části – v základním předčištění se odstraní hrubé nerozpustné části, při biologickém čištění potom dochází k oddělení kalu a třetí částí je prostor na skladování produktů čištění. Další variantou jsou mechanicko-biologické čističky s aktivním kalovým zařízením, ponorným zařízením a biologickými filtry.
Nejsou vhodné pro domy s velkým výkyvem upotřebení - například pro chaty. Spíše se vyplatí v trvale obývaných objektech. Rostlinné čističky jsou zase nenápadné svým vzhledem, nezapáchají, pročištěná voda se vsakuje do půdy bez organických látek.

Provoz čističky můžeme svěřit i firmě, která ho vykoná za určitý poplatek. Nejdůležitější je vizuální kontrola chodu přibližně v dvoutýdenních intervalech – je nutné zkontrolovat provzdušňování, cirkulaci kalu apod. Čirá voda bez zápachu a hnilobných procesů je důkazem správně fungující čističky.

Odkalení je třeba vykonat maximálně 4krát ročně, podle potřeby. Kromě vyčištěné vody je produktem čištění i biomasa (má formu tekutého kalu), kterou je zapotřebí z čističky odebrat a vyvézt do centrální čističky odpadních vod, případně ji použít do kompostu.

A co s již výše zmíněnou vyčištěnou vodou? Pokud příslušný vodohospodářský podnik souhlasí, je možné tuto vyčištěnou odpadní vodu vypouštět do vodních toků anebo do otevřených kanálů. Pokud není toto řešení k dispozici, zůstává ještě jedno řešení – tím je vypouštění vyčištěných odpadních vod do podzemních vod, tzv. vsakování do podloží. Na vydání povolení budete potřebovat odborný hydrogeologický posudek, na jehož základě vodohospodářský orgán může, ale i nemusí povolit vypouštění do podzemních vod.
Pokud se zamýšlíte nad tím, jak vyčištěnou vodu využít na vlastním pozemku, pak tu rozhodně přijdou vhod i další rady. V prvé řadě si není zapotřebí stavět vzdušné zámky o výsledcích čištění. Jedná se o vyčištění odpadní vody se zbytky mikroorganizmů. Proto je vhodné mít na paměti, že voda z čističky je vhodná například na zalévání trávníku, stromů a jiných porostů. V žádném případě ale není vhodná na zalévání zahradních plodin, jejichž plody by přišly do přímého kontaktu s takovouto vodou – například jahody apod. Z hygienických důvodů je toto řešení nepřípustné.

Pokud vás realizace domácí čističky oslovila, je zapotřebí obrátit se na správnou firmu. S tímto sortimentem je jich na trhu jako máku. Abyste však nekoupili, lidově řečeno, zajíce v  pytli a neronili i vlastní slzy do odpadní vody, radíme vám vyžádat si nahlédnutí do povinných certifikátů a povolení týkajících se například chodu bezpečnosti daného typu čističky. Rovněž je vhodné ověřit si jaký záruční a pozáruční servis prodejce poskytuje. Nízké ceny mohou být lákadlem firem bez minulosti a může se stát, že za několik málo let, když budete potřebovat a marně hledat pozáruční servis, bude vaše čistička bez budoucnosti. Tím nechceme samozřejmě malovat pomyslného čerta na zeď, právě naopak. Seriózní firma má na trhu své dlouhodobé postavení a jméno, s kterým se spojuje ověřená kvalita výrobků a služeb.

Některé firmy dokonce poskytují možnost seznámit se se zkušenostmi s konkrétními uživateli. Firmy většinou nabízejí kompletní nabídku služeb od návrhu řešení přes vypracování projektu až po dodávku a montáž zařízení a jeho uvedení do chodu. Kromě toho vám firmy poskytnou i krátké zaškolení na obsluhu zařízení a v neposlední řadě i výše zmíněný záruční a pozáruční servis.
Ladislav Prchlík P-PLAST

Ladislav Prchlík P-PLAST

Lom, Lom, Lom 61, 39002
Tel: 381 277 681
Web: http://www.p-plast.cz
E-mail: p-plast@volny.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Ladislav Prchlík P-PLAST

Lom, Lom, Lom 61, 39002
Tel: 381 277 681
Mobil: 608 583 393
Web: http://www.p-plast.cz
E-mail: p-plast@volny.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Čistička odpadních vod?"

Celkem komentářů: 1

Jaká je legislativa k domácím čističkám odpadních 20.09.2016, 14:13:45

Tady se dozvíte jaké zákony se vzathují na čističky odpadích vod http://www.cisteniodpadnichvod.cz/domaci-cisticka-odpadnich-vod-okem-prisneho-urednika/

Přidat nový komentář k  "Čistička odpadních vod?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE