Čistička odpadních vod I v dnešní době mnoho z nás obdivuje krásu přírody a dokonalost procesů, které v ní probíhají. Tyto procesy fungují jako bohatý zdroj inspirace, díky kterému vznikají nápady – jak využít přírodní zákonitosti a nasměrovat je přímo pro potřeby člověka.
Jedním z úspěšných projektů, které využívají procesy podobné samočisticí schopnosti vody, je kořenová čistička odpadních vod.

Jak funguje kořenová čistička? Kolik plochy pro realizaci čistírny potřebujeme? Jak je to s rizikem nepříjemného zápachu a přemnožení komárů? Kolik čistírna stojí? V následujícím článku se podíváme na některé informace z oblasti kořenových čistíren a pokusíme se vyvrátit některé nepravdivé pověry…
Kořenová čistička – zvaná též vegetační, je zařízení, které funguje nehlučně, bez poruch a bez zápachu a hlavně zadarmo. Stačí poskytnout dostačující plochu zahrady, která se pohybuje na jednoho člena domácnosti mezi 5 – 6 m2. Tato plocha se speciálně upraví a osadí některými druhy rostlin.

Jak přibližně proces probíhá?

Nejčastěji se kořenová čistička používá pro přečištění tzv. šedé vody – to znamená odpadní vody z domácnosti (z umyvadel, pračky, myčky, sprchy, vany,…). Speciálně upravená čistírna si ale může poradit i s tzv. černou vodou – vodou z toalety.
Odpadní voda je přivedena do soustavy jezírek, jejichž dno tvoří pevná speciální fólie. Výplň jezírka se skládá ze štěrku a písku, kam se sází vybrané duhy rostlin – např.: rákos, chrástice rákosovitá, rozmanité druhy kosatců, sítin, skřípin, kyprejů atd.
Klíčovým prvkem čistícího procesu jsou kultury mikroorganismů. Tyto mikroorganismy žijí na kořenech zmiňovaných bahenních rostlin a živí se přivedenými nečistotami. Při normálním provozu se hladina odpadní vody nachází přibližně 10 cm pod povrchem písku. Díky tomu je zabráněno přemnožení hmyzu nebo vzniku nepříjemného zápachu.
Výsledkem celého procesu se stává znovu použitelná voda – např. pro zalévání zahrady, která se nám nabízí jako druhé využití použité vody…samozřejmě zdarma.
Proces čištění probíhá samozřejmě i v zimě – jen pomaleji. Pokud nenajdeme využití pro výslednou vodu, můžeme ji prostě vylít nebo zajistit přepad do vodoteče.
Rostoucí popularita kořenových čističek má své důvody. Jaké?

Výhody

Průběh čištění vody nezatěžuje přírodu. Provoz je nenákladný, nehlučný a bezporuchový. Čistička působí v zahradě velice esteticky. Případné proplachování za nás zajišťuje déšť. Kontroly – převažují vizuální, ale z praxe nevznikají potíže.
Kořenová čistička prakticky nemá nijak omezenou životnost.
Nevýhody?

Jedinou limitující podmínku představuje plocha pozemku. Obecně platí, že čím větší plocha, tím lépe zvládají rostliny toxické látky. Průběh můžeme usnadnit používáním snadno odbouratelných čistících prostředků. Dále musíme zajistit stavební povolení od vodoprávního úřadu a povolení na vypouštění odpadních vod a také povolení stavebního úřadu v místě bydliště.

Malé srovnání s domácí čističkou odpadních vod

Domácí čistička odpadních vod je nákladná nejen díky pořizovací ceně, ale hlavně díky nepřetržité spotřebě energie. Potřeba elektrická energie může být klíčovým problémem u rekreačních zařízení., pro které tím pádem kořenovou čističku doporučujeme. Podobně se ovšem odebírají vzorky z kontrolní nádrže a jednou za pět let je třeba septik vyčerpat.