Čistíme a dezinfikujeme odpady, kanalizaci a studny

Kanalizace je soustava odpadních potrubí, které odvádí odpadní vody a nečistoty do čističek. Aby odpady, odpadní potrubí a kanalizace plnily svou funkci, je důležité je odborně čistit, včas odstraňovat poruchy a provádět jejich revize. Čištění však někdy vyžadují třeba i studny. Například po povodni.

Čištění bytových odpadů

Čištění ucpaných odtoků WC, umyvadel, van a dřezů probíhá ručně-mechanickými strojními systémy. Používá se mechanické pero, případně strojní zařízení. Včasným odstraněním problémů s průtočností svodů těchto sanitárních zařízení předejdete mnohým nepříjemnostem a možnému poškození majetku vašeho i vašich sousedů.

Čištění odpadních stoupaček

Usazeniny v odpadních stoupačkách by měly být pravidelně kontrolovány, aby se zamezilo případným haváriím. Jejich čištění je prováděno za pomoci mechanických nástrojů, nejčastěji mechanickým perem.

Čištění kanalizace

Kanalizaci lze čisti vodním paprskem, nebo motorovou pružinou. Současně s čištěním kanalizace je možné provádět kamerovou prohlídku.

Opravy kanalizace

Kanalizační šachty se rekonstruují protiabrazní a protikorozní úpravou jejich dna a opravou svislých stěn obvodového pláště šachet. Mění se stupadla i vstupní poklopy, montují zpětné klapky, hradítka, uzávěry a čerpadla na odpadní vodu.

Revize kanalizace

Revize kanalizace probíhá pomocí TV kamery. Stav kanalizace a trubek je zdokumentován, což lze využít nejen k informovanosti o daném problému, ale také jako prevenci, čímž předejdete možným potížím se zanesením odpadních rour a potrubí.

Trasování kanalizace

Trasování kanalizace je důležité pro diagnostiku poruch a zjišťování hloubky kanalizace, bez nutnosti provádění výkopových prací. Trasovací zařízení určí průchodnost kanalizace, její hloubku, spád a směr.

Zkoušky těsnosti kanalizace

Těsnost kanalizace se zkouší buď vodou o volné hladině, nebo stlačeným vzduchem.

Čištění a dezinfekce studní

Čistit a dezinfikovat je třeba všechny studny, protože jejich znečištění se může projevit až po čase. Voda ze studny se odčerpá, vybere se sediment, vyčistí stěny a případně upraví dno. Po opětovném zavodnění studny je přidána dezinfekce.

Zdroj: www.cisteni-odpadu.cz
Petr Čadek - AQUA SERVIS Poslat poptávku