Co je nejdůležitější při výběru nových oken a co je opravdový luxus Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

U nových oken neoceníme jen jejich tepelně izolační vlastnosti, ostatně dostihy v počtu komor již skončily, ukázaly se slepou uličkou, důležitější je stavební hloubka. Ovšem jsou zde i takové vlastnosti oken, o kterých mnozí ani netuší. Zapomeňte na plastový standard a zamyslete se, co třeba fólie na zasklení, která se zabarvuje podle intenzity slunečního záření?

Co je při výběru oken nejdůležitější

Vůbec volba zasklení a případná instalace velmi účinné fólie jsou klíčové. Vhodná, dostatečně nosná konstrukce okna například umožní instalaci izolačních trojskel. Na zvážení je též volba venkovního stínění, ovšem klíčová je i poloha domu, orientace vůči světovým stranám, fakt, zda jde o novostavbu či rekonstrukci a nebo pouhou výměnu oken. Na začátku samozřejmě vybíráme materiál oken, to je však jen začátek.

Okenní profily mohou být vyrobené z plastu, dřeva a nebo hliníku, další možností je opatření dřevěných oken zvenčí hliníkem. Lze i plastem, ale hliník v případě dřevěných oken jednoznačně doporučujeme. Plast prostě působí zvenčí jako plast a designovou hodnotu oken degraduje, zato hliník je odolný, luxusní materiál, který dřevo patrné zevnitř zvenčí podtrhne, vhodně doplní a zároveň dřevěná okna dokonale ochrání před klimatickými vlivy.

Energetický standard

Samozřejmě je již při výběru materiálu klíčový energetický standard budovy, u novostaveb to však již od 1.1. 2020 nehraje žádnou roli, všechny nové domy musí být téměř nulové. Klíčové je však i situování budovy, čili orientace vůči světovým stranám, nadmořská výška a klima lokality. A až si celé martyrium výběru nových oken projdeme a rozhodneme, bez kvalitní, precizní instalace, to nepůjde. 

Pasivní standard novostaveb dnes představuje nutnost zvolit profil a zasklení, které dosáhnou součinitele prostupu tepla Uw = 0,8 W/m2.K, v případě vchodových dveří je to pak Ud = 0,9 W/m2.K. U starších domů, tedy při jejich rekonstrukci, či pokud u nich chceme pouze vyměnit okna, bude stačit okenní profil s Uf = 1,2 W/m2.K. Tato hodnota je dostačující pro splnění zákonného požadavku.

Poloha domu a orientace

Poloha domu je též důležitá i z hlediska lokality. U rušné, frekventované silnice bude třeba, aby okna dokonale izolovala i hluk. Sledujeme proto typ zvukové zátěže (silnice, železnice, centrum města na pěší zóně apod.) a podle toho vybíráme především typ zasklení, čili jeho tloušťku a materiál. Vhodným řešením mohou být i okenní fólie, například meziskelní. Standardní ´hlukový útlum běžných oken činí 35 dB, dosáhnout však lze i Rw = 46 dB. Okna sice budou dražší, ale rozdíl poznáte, to lze garantovat.

Orientace vůči světovým stranám je pak důležitá především z hlediska energetického standardu domu a velikosti okenních ploch, na severní stranu dáváme okna malá kvůli tepelným ztrátám, na jižní straně můžeme naopak dosahovat v zimě velkými okny, tedy velkou plochou prosklení, značných solárních zisků, což nám zlevní vytápění (resp. dovytápění). Vhodná je v tomto případě i orientace na jihozápad, západ a jihovýchod. Pro tento účel volíme prosklení, které má vyšší tepelnou prostupnost, na léto je však naopak třeba zajistit dostatečné stínění, ideálně venkovní žaluzie, případně rolety, hodí se i kombinace s markýzou či slunolamy. Je tedy patrné, že zdaleka nejde jen o okna samotná a platí, že interiérová stínící technika není tolik účinná, jako ta venkovní. Venkovní stínění je navíc u novostaveb vhodné zahrnout již do projektu. Okna orientovaná na sever budou naopak potřebovat lepší tepelně-izolační vlastnosti (co nejnižší součinitel prostupu tepla).

Bezpečnost až na prvním místě

Dalším důležitým kritériem výběru oken je bezpečnost. Obzvláště, pokud máte doma malé děti a bydlíte ve vyšším patře. Nesmí dojít k propadnutí dítěte oknem, dítě jej nesmí dokázat otevřít a také se na něj nesmí vysypat sklo. Zabezpečení zasklení se provádí lepením ze dvou skel, mezi kterými je fólie (stejně se to dělá u autoskel). Zároveň tak navíc zajišťujeme i ochranu před vloupáním. V kombinaci s odolným kováním pak uděláte mnohé nejen pro své potomky, ale i pro bezpečí svého majetku. Okna chráněné fólií má navíc i lepší zvukově izolační vlastnosti.

Speciální okenní fólie

Ochranu před nadměrným slunečním zářením, ale i ochranu soukromí, pak dovedou zajistit speciální fólie. Prodávají se dokonce fólie, které se dovedou zabarvit podle intenzity slunečního záření, případně pomocí elektřiny. Tyto fólie vytvoří matný efekt, načež není do bytu vůbec vidět. Dokonce je vyvíjeno zasklení, které reaguje na venkovní teploty. Za teplot nižších jak 25 °C pouští teplo dovnitř, za vyšších teplot jej naopak odráží směrem od domu.

Zapomeňte na obyčejná okna

Jak jsme již uvedli v úvodu článku, zapomeňte na obyčejná okna, moderní okna se stávají organickou součástí budov s více funkcemi. U starších domů pak s novým zasklením souvisí i potřeba dostatečného větrání. Nové zasklení budovu utěsní a začínají problémy s kvalitou vzduchu uvnitř, jeho vlhkostí a plísněmi.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com