Co je štíhlá výroba pracovního nábytku? Zobrazit fotky zobrazit 1 fotku

Kromě běžného sortimentu kovového nábytku jsou vyráběné také produktové řady a ergonomická pracoviště na míru podle ověřených Lean principů neboli štíhlé výroby. Cílem této výroby je snaha o maximální uspokojení potřeb zákazníka, jde o jeden ze stavebních kamenů takzvaného „štíhlého podniku.“ 

Štíhlou výrobu lze chápat jako soubor metod, nástrojů a principů, které se soustřeďují na výrobní pracoviště, linky, strojní zařízení a výrobní pracovníky. Cílem je stabilní, flexibilní a standardizovaná výroba. Štíhlá výroba usiluje podobně jako celá 'Lean' filosofie o zkrácení průběžné doby výroby eliminací plýtvání, přičemž plýtváním chápeme vše, co nepřidává výrobkům hodnotu a zvyšuje náklady na jejich výrobu.

Snahou každého pracoviště by tedy podle „Lean“ filosofie mělo být trvalé zlepšování ve všech oblastech, setrvání v nastavených pozitivních změnách, zamezení plýtvání a zvýšení efektivity.
Rychlost inovací, zákaznický management, flexibilita, produktivita a reakční doba na změny trhu začínají být nově definovány s blížící se čtvrtou průmyslovou revolucí. Mnohé české firmy už chápou, že kdo se nepřizpůsobí trendům, tomu hrozí ztráta konkurenceschopnosti nebo zánik. Velké a nadnárodní firmy si důležitost optimalizace procesů uvědomují znatelně více než malé a střední společnosti. Nejedná se samozřejmě pouze o digitalizaci a automatizaci. Nastavení způsobu myšlení napříč celou organizací a směřování firem je klíčovým faktorem, který vede k úspěchu.

A právě společnost Enprag se snaží sledovat nejnovější trendy a mimo stávající sortiment kovového nábytku nabízí také produktové řady a ergonomická pracoviště na míru podle ověřených Lean principů neboli „štíhlé výroby.“ I díky spolupráci s lídrem v Lean Manufacturing - SESA SYSTEMS nabízí Enprag s.r.o. produkty pro celé spektrum metod jako SMED, TPM, HOSHIN, 5S, KANBAN, MUDA ,VIZUÁLNÍ MANAGEMENT, KAIZEN, SIX SIGMA.

Důslednou analýzou (VSM, Analýza technologického postupu a práce, Audit atd.) a následnou syntézou, za pomoci PDCA nebo DMAIC cyklů lze docílit optimalizaci pracovišť a tím omezit nebo eliminovat plýtvání. Ergonomie, optimální materiálový tok, snížení nákladů, snížení zásob a efektivita strojů jsou klíčovými faktory, které ovlivňují návratnost investic.

Pokud tedy plánujete komplexní změnu v rámci Lean transformace, nebo uvažujete například o změně layoutu a vizualizaci pracoviště, je společnost Enprag schopna pokrýt vaše potřeby. Nabízí analýzu u zákazníka přímo v provozu, načež po společném výběru vhodných produktů následuje zpracování grafického návrhu v 3D, cenová kalkulace a instalace na klíč.
Zdroj: www.kovovynabytek.cz