Co je zkouška komínů na přisávání vzduchu? Zobrazit fotky zobrazit 1 fotku

Největší český výrobce cihelných produktů značky HELUZ se rozhodl zapojit do debat zaměřených na přisávání spalovacího vzduchu komínovým tělesem nebo samostatnou šachtou tak, že ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě, provedl zkoušku obou systémů.

„Názory na to, jakým způsobem přisávat, vzbuzovaly v odborných kruzích velké polemiky a vášnivé diskuze. Jedna skupina tvrdí, že přisávání vzduchu komínem funguje bez problémů, druhá že se musí přisávat jen samostatnou šachtou, třetí, že funkčnost je jen do určité výšky komína, další, že vzduch procházející komínem ke spotřebiči se předehřeje a podporuje tak lepší spalování. Ale jak tomu je dosud nikdo nedokázal určit,“ vysvětluje důvody provedení zkoušek Ing. Martin Coufalík, specialista na komíny, technické řešení a vývoj ze společnosti HELUZ, v.o.s..
Zkoušky byly rozděleny do tří částí. První představovala zkoušky na komínu o výšce 7, druhá na komínu o výšce 9 metrů. Zde se přisával vzduch mezi vložkou a komínovým pláštěm. Třetí část zahrnovala zkoušky na komínu o výšce 9 metrů s poloviční samostatnou šachtou, kterou byl vzduch pro spalování k spotřebiči přiváděn. Zkoušky pak byly prováděny v několika dnech na komínu HELUZ Izostat Duo, což je komínový systém s vnitřní tenkostěnnou izostatickou vložkou a cihelnou obvodovou tvarovkou se třemi řadami otvorů bez tepelné izolace.
Byl použit spotřebič typu C a všechny spoje byly dokonale utěsněny, aby kamna nemohla nasávat „falešný“ vzduch z okolí, ale musela brát pouze vzduch z meziprostoru komínového tělesa. Přikládalo se v pravidelných intervalech do dosažení ustáleného stavu. Aby bylo patrné, jak se celý systém chová i po skončení přikládání, měřily se všechny hodnoty až do opětovného dosažení výchozího stavu.

A jaký byl výsledek měření teploty přisávaného vzduchu vstupujícího do spotřebiče? „Vzduch, který do komína vstupoval, měl hodnotu kolem 25 °C. V komínu se postupně ohříval až na 110 °C. Této hodnoty dosáhl u sopouchu, ale od sopouchu dolů se ochlazoval a při vstupu do spotřebiče už měl teplotu jen 33 °C. Obdobné hodnoty byly naměřeny u obou komínů. Tak bylo vyvráceno tvrzení, že vzduch vstupuje do spotřebiče předehřátý a podporuje dokonalejší spalování,“ uzavírá Ing. Martin Coufalík.

Podrobnosti provedené zkoušky vám na vyžádání rádi dodáme.

Zdroj: www.heluz.cz
Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. vznikla v roce 1992. Vlastní celkem osm výrobních provozů ve třech lokalitách. V Dolním Bukovsku, kde sídlí také centrála společnosti, je cihlářská výroba, výroba stropních konstrukcí, výroba roletových překladů a výroba cihelných komínů. V Hevlíně u Znojma jsou dva výrobní závody na kompletní cihlářský sortiment a v Libochovicích nedaleko Prahy je cihelna a panelárna. Společnost je největším českým výrobcem cihlářského zboží. Vyrábí a dodává komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu, jehož součástí jsou tepelně-izolační cihelné bloky pro obvodové zdivo, cihly pro nosné, příčkové a akustické zdivo, keramické stropy a překlady, nosné překlady pro venkovní rolety a žaluzie, keramické stropní panely, cihelné komíny, cihelné obkladové pásky a nepálené cihly.
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Poslat poptávku