Co jsou odrazové reflexní fólie a jak fungují?

Na co jste se ptali v energetické poradně? Přinášíme vám tři zajímavé dotazy a vyčerpávající odpovědi na ně. První dotaz se týká odrazových reflexních fólií, druhý izolačních skel a třetí zateplení soklu domu.

Dobrý den, rád bych zjistil skutečnost o tzv. odrazových reflexních fóliích, které se umisťují pod podlahové teplovodní topení. Cena fólii se pohybuje od 50 do 150 Kč. Jejich tloušťka je různá, některé mají dokonce i vzduchové bublinky. Výrobci se chlubí, že nahradí i několik cm polystyrenu a ušetří až desítky procent za vytápění. Můžete tyto prvky nějak zhodnotit?

Dobrý den, podlahové vytápění je hojně využívaná varianta otopné soustavy, především v novostavbách, ale i v rekonstruovaných objektech. Výrobci těchto reflexních folií uvádějí celou řadu výhodných argumentů proč instalovat jejich výrobky. Většinou se jedná o hliníkové folie, které jsou opatřené ochrannou vrstvou. Výhody, které prodejci nejčastěji uvádějí, jsou tyto: - (tepelněizolační vlastnosti folií). Pokud je však folie z hliníku či jiného kovu, nelze hovořit a jakýchkoliv izolačních vlastnostech, jelikož kovy jsou naopak výbornými vodiči tepla. Pod vrstvu s podlahovým vytápěním je vždy nutné umístit dostatečnou tloušťku tepelné izolace, alespoň 10 cm a více pokud mluvíme o podlahovém polystyrenu, aby se zabránilo sálání tepla do zeminy či do sklepních prostor. - (folie odráží tepelné záření zpět do vytápěných prostorů). Folie se umisťuje pod betonovou či anhydritovou vrstvu s trubkami podlahového topení. Tato vrstva je kompaktní a tudíž nedochází k žádnému odrazu. - (folie slouží jako kročejová izolace). Aby folie plnila funkci kročejové izolace, muselo by se jednat o pružný materiál o tloušťce několika cm, tudíž několik mm silná folie má téměř nulový útlum hluku. - (dlouhá životnost folie). V konstrukci podlahy dříve či později dojde ke kontaktu betonové či anhydritové vrstvy s hliníkovou folií, čímž dojde k degradaci a korozi hliníku.

Dobrý den, rád bych se zeptal na názor, zda osazovat dvojsklo či trojsklo do otvorů na jižní straně fasády. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, na tuto otázku nelze odpovědět zcela jednoznačně. U izolačního zasklení sledujeme nejen světelnou propustnost, ale především propustnost solární (označenou nejčastěji písmenem „g“) a pak tepelněizolační vlastnost zasklení (označení „Ug“). V dnešní době existuje široká škála zasklení. Dvojskla mají horší tepelněizolační vlastnost (Ug kolem 1,1), ale většinou vyšší solární propustnost, což znamená vyšší solární zisky, které jsou přínosem v otopném období. Je však nutné posuzovat okno jako celek, nikoliv pouze zasklení, protože i rám a distanční rámečky mohou mít velký vliv, především na tepelněizolační vlastnosti okna. Ideálním řešením by tedy mohla být varianta kvalitních trojskel s vyšší solární propustností (parametr „g“ kolem 0,60), ale je to také otázka finanční, kterou už musí zvážit každý investor sám.

Dobrý den, prosím vás o názor, zda má význam zateplovat sokl podsklepeného bytového domu pod úroveň terénu. Suterén je nevytápěný. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, zateplení soklu domu se provádí především z důvodu omezení nebo přerušení tepelného toku mezi venkovním prostředím, zeminou a podlahou nejnižšího vytápěného podlaží. Kritické místo je ve styku obvodové stěny a podlahy/stropu, kde by mohla poklesnout teplota v zimním období pod teplotu rosného bodu, což může mít za následek tvorbu plísní. Zateplení soklu by mělo dosahovat ideálně do nezámrzné hloubky, což je cca 0,8 m pod úroveň terénu. Pro zateplení soklů se používá nejčastěji extrudovaný polystyrén (označení XPS). Vhodná tloušťka izolace by měla být stanovena výpočtem, nejčastěji se pohybuje v rozmezí 8 – 15 cm. Neméně důležitá je i úprava okolí soklu vhodnou terénní úpravou – okapový chodník se sklonem směrem od domu. Další vhodnou úpravou je i zateplení stropu nad nevytápěným suterénem, čímž maximálně možně eliminujete ono kritické místo. K bližšímu zhodnocení by bylo třeba znát konkrétní situaci vašeho domu.
Zodpověděl: Ondřej Pokorný, energetický specialista a konzultant ECČB 
Energy Centre České Budějovice Poslat poptávku