Co s opadaným listím a jehličím Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Bohatost barev a odstínů dávají podzimu právě uvadající a opadávající listy listnatých stromů. Postupně však opadané listy zcela zaplaví přírodu. Na plochách, o které pečujeme, se proto musíme opadaného listí zbavit, nejde však jen o nutné zlo a namáhavou práci, listí totiž můžeme dále zužitkovat. Co se spadaným listím, ale i jehličím?

Spadané listí nejprve shrabeme či nafoukáme přenosným fukarem na jedno místo, to je známá věc. Stejně jako je známé jeho bohaté využití pro podzimní aranže, ale i dětské tvoření. Co ale s listím dál?

1. Pálení listí

S pálením listí to není vůbec snadné. Za prvé musí platná vyhláška konkrétní obce pálení listí povolit. Pálení listí, klestí a shrabané trávy sice není zákonem vyloženě zakázané (s výjimkou pálení listí napadeného chorobami), platí pro ně však konkrétní pravidla a omezení. Pálení rostlinných zbytků je třeba ohlásit místně příslušnému operačnímu středisku HZS, kdy uvedeme datum, dobu a místo pálení, jméno zodpovědné osoby a kontakt. Pro fyzické osoby sice neexistuje ohlašovací povinnost, ale určitě jde o praktickou prevenci. V žádném případě není možné zakládat oheň na místech se vzrostlým porostem, proto zapomeňte na vypalování luk a strnišť. Zodpovědné osobě musí být více jak 18 let a musí být na místě pálení až do úplného vyhoření materiálu a podle toho také volíme velikost ohniště. Ohniště musí být vzdálené alespoň 50 metrů od kraje lesa, vzrostlého porostu a nebo budovy, automobilu apod. a určitě nevolíme místo přímo pod stromy. Je též třeba mít stále po ruce zdroj vody pro případné uhašení ohně, případně lopatu a písek. Oheň nerozděláváme pomocí hořlavých kapalin a nezakládáme jej za větrného počasí a za inverze. Pokud by se oheň vymkl kontrole, je samozřejmě nutné okamžitě zavolat na místě příslušné operační středisko hasičského záchranného sboru.

Ovšem pálením listí nic nezískáme, pouze uvolníme do ovzduší emise a do okolí ohniště teplo. Veškerá energie, kterou listy obsahují, vlastně půjde vniveč. Přitom můžeme najít řadu způsobu, jak toto listí využít.

2. Tepelný izolant

Listí můžeme přihrnout ke kmenům stromů a na záhony včetně záhonů s trvalkami a nemusíme pak jezdit do lesa pro chvojí. Bude zde v zimě fungovat jako výborný tepelný izolant. A pokud necháme na zahradě nějakou tu hromádku listí do jara a přidáme do ní ztrouchnivělé dřevo a větvičky, bude sloužit jako bezpečný úkryt před mrazem různým živočichům. Jestliže nechcete, aby vám hromádky listí rozfoukával vítr, přikryjte je chvojím. Na jaře se pak toto listí stane základem nového kompostu poté, co ten již uleželý překátrujeme a jeho vyzrálou částí obohatíme záhony, ale i trávník, stromy a keře.

3. Výborný organický materiál do kompostu

Pokud není spadané listí vyloženě masivně napadené chorobami, určitě se stane dobrým základem kompostu. A pokud chceme ale trochu kyselejší reakci půdy, můžeme přidat i spadané jehličí. Jehličnany s výjimkou například modřínu sice neopadávají a řadíme je mezi stálezelené druhy, ovšem jehlice se průběžně obnovují. A vidíte to sami, pod každým jehličnanem najdeme spoustu opadaných rezavých jehlic a z nich vzniká rozkladem 'kyselý' zahradní substrát. Do kompostu přidáváme i štěpkované větve, přičemž rozdrtit můžeme i samotné listy. Drcené listy však lze využít i tak, že je nasypeme okolo plotu, kde pak zamezí růstu plevelů. Nikoli na 100%, ale pomůže to. Drcením se navíc výrazně zmenší objem listové hmoty, což je výhodné i pro menší komposty. A jedna zajímavost – vedou se spory o vhodnosti listí ořešáku do kompostů. V zásadě to problém není, musíme však počítat s delší dobou rozkladu a je třeba smísit více různých materiálů. Pokud pak necháte listí někde ležet, zcela přirozeně se postupně rozloží samo.

4. Svoz bioodpadu

Nejenže existují ve sběrných dvorech kontejnery na bioodpad, ale běžně již lze bioodpad dávat i do nádob, které jsou vám přistaveny na vhodných místech. Důležité je, že tato služba je zcela zdarma. Tyto nádoby jsou obvykle hnědé a jsou opatřené nápisem, čili s nádobami na plast, papír, či sklo, si je nespletete. Některé obce též pravidelně přistavují kontejner na listí.

5. S listím pomůže i technika

Kromě fukarů, které lze použít na suché listí místo, si lze pořídit či půjčit také speciální vysavač. A též drcení listí lze v tomto vysavači provést, navíc obvykle funguje i jako fukar. Ovšem proti vysavači listí a fukaru hovoří ochránci přírody, stejně jako mnozí zahradníci a zahrádkáři. Nepovažují tento způsob úklidu zahrady za šetrný k přírodě a za užitečný. Půdu totiž připravíme o užitečnou „žoužel,“ která je nepostradatelná právě pro tlení organických zbytků, ale i kypření půdy.

A co se stane, pokud s listím před zimou neuděláte vůbec nic? Nic! Listí bude fungovat jako tepelný izolant a zdroj organických látek a jediným, kdo to místy příliš neocení, bude trávník, jelikož se může právě pod tlejícím listím šiřit na travních plochách sněžná plíseň. Jinak ale platí, že příroda ví, co dělá a spadané listí není vůbec zbytečné. Naopak!
Zdroj: www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.shutterstock.com