Šetřete s dešťovou vodou za pomoci dotace

Českou republiku můžeme nazvat střechou Evropy, jelikož lze říci, že máme jen tu vodu, co nám spadne. A ta od nás teče prostřednictvím potoků a řek dál. A vzhledem k dlouhodobému suchu, respektive nízkým úhrnům srážek, prostě skončil takzvaný „vodní blahobyt,“ řečeno slovy ministra životního prostředí Richarda Brabce. Proto také stát přichází s novým dotačním titulem, který nese ne náhodou název „Modrá úsporám,“ ovšem na rozdíl od „Zelené úsporám“ a „Nové zelené úsporám“ není financován z evropských fondů. Oč jde a co nám tento dotační titul přináší?

Modrá úsporám = Dešťovka

Dotační titul s pracovním názvem Modrá úsporám a nyní oficiálním pojmenováním „Dešťovka“ má za úkol motivovat lidi, aby začali hospodařit s dešťovou vodou. Dohání tak problém s nedostatkem srážkové vody. Na našem území jsou dokonce oblasti, kde se nesmí za sucha zalévat trávníky a záhony vodou čerpanou ze studní, vodovodního řádu a jiných zdrojů. Přitom právě zadržovaná dešťovka je řešením nejen zde.

Program „Dešťovka“ se skládá z několika dílčích složek, které se zabývají i opatřeními na zemědělské a lesní půdě, především však ve městech, kde se kvůli zalití betonem a asfaltem voda nemůže vsáknout do půdy a odtéká do veřejné kanalizace. Přitom jde o klíčový zdroj vody, který je takto zásadně znehodnocován.

Program Dešťovka je též určen pro každého, kdo si problém s nedostatkem pitné vody uvědomuje, smýšlí ekologicky a chce ušetřit za drahou a vzácnou pitnou vodu. V pilotní fázi tohoto programu je vymezeno 100 milionů korun, dotační program je rozdělen do čtyř kategorií a měl by být spuštěn právě od dubna letošního roku. 

Na prvním místě byly obce

Dotace byly nejprve určené obcím v projektu „Chytrá obec.“ Jeho cílem bylo dokázat udržet vodu v krajině (například ve spolupráci s malými čističkami vod). MŽP se přitom inspirovalo u obcí, které již řešení na retenci vody mají. Ve hře zůstává i podpora využívání splaškové vody, i když je to technologicky mnohem náročnější. A teprve po vyhodnocení projektu zaměřeného na obce přišlo na řadu detailní vypracování programu Modrá úsporám, respektive „Dešťovka“, který budou moci využít i obyvatelé rodinných a bytových domů.

Dotace pro majitele rodinných a bytových domů

Nejjednodušší z kategorií jsou právě dotace určené pro majitele rodinných i bytových domů, které jsou poskytovány na podzemní (především plastové) nádrže na dešťovou vodu, kterou pak lze využít k zalévání zahrady, splachování toalety a k úklidu v domě. Díky dešťové vodě pak uspoříme až polovinu denní spotřeby drahé pitné vody. A stát přitom přispěje až 50% na koupi nádrže, projekt, instalaci a čerpadlo. Dotace se vztahují na nádrže větší jak 2000 litrů, ovšem předpokládá se, že lidé zvolí rezervoáry objemnější. V tomto případě jsou dotace zacílené především na oblasti s nedostatkem srážkové vody.

Ovšem další kategorie programu Dešťovka jsou určené lidem, kteří nedostatkem vody postiženi nejsou. Nejvíce dotovaná kategorie vyžaduje stavební zásahy v domě, jelikož je třeba rozvést samostatné trubky na dešťovou vodu nebo tzv. šedou vodu, tedy vyčištěnou odpadní vodu z van a umyvadel. Tento typ dotací nabízí až trojnásobně vyšší částku. Získat lze až 60 tisíc korun. MŽP navíc předpokládá, že opětovné využívání vody z domácností bude za 20 let zcela běžné a například splachování WC pitnou vodou považuje za naprosté barbarství, které je již dnes v mnoha zemích zcela nepřípustné.

Program bez evropských dotací

Ministerstvo životního prostředí potvrdilo, že program Dešťovka (Modrá úsporám) nebude moci čerpat peníze z evropských fondů. Program proto bude zcela financován ze zdrojů tuzemských, přičemž se předpokládá kromě vlastního přispění MŽP i zapojení krajů.

4 navržené oblasti podpory:

1) Využití dešťové vody na zalévání
2) Využití dešťové vody v domácnosti
3) Čištění a následné opětovné využití šedé vody
4) Využití dešťové vody a následné odpojení od kanalizace

Kde získat informace a jak dotaci získat?

Společnost CULATELO s.r.o. nabízí, že vás bude informovat o zahájení těchto dotací, jejich průběhu, a pomůže s přípravou projektů a žádostí. První výzva by přitom měla být spuštěna již v dubnu letošního roku, čili nyní.