Sdílet
 
Vytápění, ohřev, TUV

Dálkové teplo pro váš dům

Datum vydání: 23.05.2013 | autor:

Na cestě od centrálního zdroje tepla dálkového vytápění k vašemu otopnému tělesu leží ještě řada technických zařízení. Pojďme si je stručně přiblížit. Je to nutné k pochopení podmínek, které musí být splněny, aby vytápění vašeho bytu i domu bylo úsporné, s co nejnižšími náklady.

Výměníková stanice

Přeprava tepla na velké vzdálenosti se uskutečňuje pomocí horké vody s teplotami přes 110 °C a tlakem 16, 25 nebo až 40 bar. Mezi centrálním zdrojem tepla a vaším domem je výměníková stanice. Jejím hlavním úkolem je pomocí výměníku tepla tlakově oddělit vaši otopnou soustavu s tlakem do 6 bar od soustavy s tlakem mnohem vyšším.

Druhým úkolem je snížit teplotu vody z obvyklých 130 °C na max. 80 °C pro vaše otopná tělesa. Takové snížení teploty se provádí regulací s čidlem teploty, které reaguje na změny venkovních teplot.

Teplota otopné vody

Co je důležité? Všimněme si, že ta teplota otopné vody je jen jedna pro celou oblast teplem zásobovaných domů. Nemusí tak vyhovovat všem objektům, zvláště ne těm zatepleným nebo objektům v blízkosti výměníkové stanice. Ty potřebují teplotu o 10 až 15 °C nižší, jinak dojde k přetápění, vysoké spotřebě tepla a často i ke zhroucení hydrauliky otopné soustavy.

Co je hydraulika otopné soustavy?

K úspornému vytápění je potřeba zajistit:
  • aby každý objekt obdržel potřebný průtok, který by nebyl ovlivňován otopnými soustavami okolních domů
  • aby každá stoupačka dostala potřebný průtok, který by nebyl ovlivňován okolními stoupačkami
  • aby každé otopné těleso mělo k dispozici výpočtový průtok
Protože otopná soustava s termostatickými ventily je soustavou dynamickou (v jistých mezích se stále mění průtok), musí se udržovat tlakové poměry na patě domu a na patách stoupaček pomocí dynamických regulátorů.
Statickou regulaci pomocí ručních regulačních ventilů je možné nastavit jen pro jeden stav venkovní teploty. Při její změně dojde k výrazným změnám tlakových poměrů v soustavě. Je to přesně opačný stav, který pro úsporné vytápění musíme zajistit.

A teď to nejdůležitější: Jak snížit teplotu otopné vody, když nám to dodavatele tepla nezajistí?

Odpověď zní: pomocí směšovací stanice. Ve směšovací stanici se vstupní otopná voda směšuje s vodou ze zpátečky soustavy v takovém poměru, aby se relativně přesně dodržel soulad mezi venkovní teplotou, teplotou otopné vody na vstupu do soustavy a teplotou vzduchu ve vytápěných místnostech. Tento soulad zajišťuje dvoucestný regulační ventil s regulátorem pomocí topné křivky. Příklad směšovací stanice je na obrázku:
Směšovací stanice Směšovací stanice
Směšovací stanice
Směšovací stanice nemusí být vždy na rámu, jak je to zobrazeno obrázku. Všimněte si prosím, že jde vlastně o 2 trubky nad sebou (nebo vedle sebe), do kterých jsou vloženy přesně spočtené armatury s oběhovým čerpadlem. Taková stanice řeší nejenom teplotu otopné vody, ale v potřebných mezích udržuje průtok otopnou soustavou. Vytváří tím optimální podmínky pro funkci termostatických ventilů.

Funkce termostatických ventilů

Termostatické ventily jsou do otopné soustavy navrhovány z důvodu, aby snížením průtoku do otopného tělesa reagovaly na vnější a vnitřní teplené zisky a tím šetřily teplo.

V žádném případě se nesmí připustit stav, kdy ventil eliminuje tepelné zisky od vlastní otopné soustavy. V takovém případě je uzavřen, nebo ve stavu těsně před uzavřením a nemůže reagovat na vnější a vnitřní tepelné zisky a šetřit tím spotřebu tepla.

Nefunkční směšovací stanice

Velká část dnes provozovaných směšovacích stanic je naprosto nefunkčních. Proč? Protože ke směšování otopné vody je použita nevhodná armatura - trojcestný směšovací ventil. Právě ten název je zavádějící, i pro odborníky. Příklad takové stanice je na obrázku:
Nefunkční směšovací stanice Nefunkční směšovací stanice
Nefunkční směšovací stanice
Trojcestný směšovací ventil může spolehlivě pracovat jen v případě, že není zatížen diferenčním tlakem. Z toho důvodu je trojcestný směšovací ventil nevhodným prvkem pro dálkové teplo. Čerpadlo ve výměníkové stanici vytváří na prahu směšovací stanice vždy výraznou tlakovou diferenci, jako na následujících obrázcích:
Čerpadlo ve výměníkové stanici vytváří na prahu směšovací stanice vždy výraznou tlakovou diferenci. Čerpadlo ve výměníkové stanici vytváří na prahu směšovací stanice vždy výraznou tlakovou diferenci.
Čerpadlo ve výměníkové stanici vytváří na prahu směšovací stanice vždy výraznou tlakovou diferenci.
Představme si zdvih regulačního ventilu v rozmezí 0 až 100%. U trojcestného ventilu, který je zatížen diferenčním tlakem, se při určitém stupni otevření, například 35%, otočí průtok ve směšovacím zkratu. Směšovacím zkratem se rozumí propojení zpátečky s druhým (spodním) vstupem trojcestného ventilu.

Po otočení průtoku ve zkratu se část otopné vody se vrací bez vychlazení zpátky do zdroje tepla. Druhá část o stejné teplotě vody jako je na vstupu do stanice prochází přes oběhové čerpadlo do otopné soustavy.

Od této chvíle až do 100% zdvihu regulační armatury, bude do otopné soustavy proudit otopná voda o vysoké, ničím neregulované teplotě. Trojcestný směšovací ventil přestal plnit svoji funkci, pro kterou byl do otopné soustavy navržen.

Někteří projektanti jsou si přitom vědomi negativního účinku diferenčního tlaku, který obrací průtok ve směšovacím zkratu trojcestného ventilu. Proto vkládají do směšovacího zkratu zpětnou armaturu. Neuvědomí si přitom, že tím sice jeden, menší problém, částečně vyřeší, ale druhý, daleko závažnější, způsobí. Do sériového chodu se nám propojilo naše malé čerpadlo v objektu s mnohonásobně větším čerpadlem ve zdroji tepla.

Jaký je následek sériového propojení čerpadel pro otopnou soustavu? Extrémně navýšená tlaková diference způsobí proudění až několika násobku potřebného průtoku do otopné soustavy. Navíc o neregulované, tj. nesnížené teplotě otopné vody.

Následkem je hluk, výrazné přetápění, zvýšená spotřeba tepla, zvýšené náklady na vytápění a nespokojenost uživatelů bytů s vytápěním. Původně odhadnutá spotřeba tepla může být vlivem nefungující regulace výrazně překračována.

Závěr

V tomto textu jste se dověděli, co je to nejdůležitější, pokud chcete podstatným způsobem snížit náklady na vytápění vašeho domu. A byl jsem to právě já, kdo vám tyto informace předal.

Pořiďte si co nejdříve novou, vlastní směšovací stanici, na vyšší technologické úrovni, než byla před 30ti lety, s fungující regulací.

Můžete se rozhodnout i pro sledování funkce stanice i průběhu spotřeby tepla pomocí internetu. Nejenom pro správce nebo SVJ objektu, ale pro všechny uživatele bytů ve vašem domě, kteří o to projeví zájem. Zainteresujete je tím na spotřebě tepla vašeho domu. Určitě se vám to vyplatí. Budete překvapeni výsledky.

Až dospějete k takovému rozhodnutí, neváhejte se na mne obrátit. Mohu pro vás zajistit optimální návrh směšovací stanice, pomoci vám s jejím umístěním, s montáží, uvedením do provozu i s jejím provozováním.

Doba návratnosti vložené investice u zateplených domů je jedna topná sezóna, pak už bude stanice jen vydělávat vlivem nižší spotřeby tepla.

Na cestě za snížením plateb za vytápění vašeho domu vám přeji mnoho úspěchů.

Zdroj: www.ceskestavby.cz/vladimir-dalibaba-vd/

Vladimír Dalibaba - VD

Praha, Chodov, Benkova 1697/11, 14900
Tel: 603 428 472
Web: http://www.ceskestavby.cz/vladimir-dalibaba-vd/
E-mail: vd-dalibaba@email.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vladimír Dalibaba - VD

Praha, Chodov, Benkova 1697/11, 14900
Tel: 603 428 472
Web: http://www.ceskestavby.cz/vladimir-dalibaba-vd/
E-mail: vd-dalibaba@email.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Dálkové teplo pro váš dům"

Buďte první a napište komentář k  "Dálkové teplo pro váš dům"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE