Sdílet
 

Potřebujete bourat a odvézt suť?

Datum vydání: 31.08.2009 | autor:
Pro domy, které jsou vysoké maximálně 2 nadzemní podlaží s podkrovím (rodinné domy) je demolice celkem snadná. Takovou stavbu snadno zbouráme bagrem nebo buldozerem. Pokud se však bourají vyšší budovy, provádí se demolice několika způsoby. Nejvhodnější a nejekonomičtější je použití bouracích nůžek. Umožňují práci v různých polohách a výrazně přitom snižují hladinu otřesů. Od ostatních částí konstrukce domu jimi lze oddělit například rámy oken, zábradlí, střešní rámy a podobně.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Takto rozebíraný dům lze rovnou nakládat na korby nákladních automobilů nebo do postupně odvážených kontejnerů, případně lze demolované části rovnou dál třídit. Aby však bylo v okolí demolice minimum prachu, demolovaná stavba se stále skrápí, stejně jako při demolování za pomoci výbušnin.

Takové bourací práce je pak možné provádět i v hustě osídlených oblastech a zaručena je jak maximálně možná bezpečnost, tak ohled na ekologii demolice. Bourací nůžky jsou k okolí velmi šetrné.

Použít však můžeme i demoliční kouli. Ta se vždy rozhoupá k bočním stranám budovy a je obzvlášť efektivní při bourání běžného zdiva. Bourání demoliční koulí je však velice pomalé, na druhou stranu je ale pracovník na tomto stroji pracující dostatečně daleko od demolované stavby a tedy v bezpečí. Nemůže proto být zasažen padajícími troskami.
Foto: www.demolicemitex.cz
Foto: www.demolicemitex.cz
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Pokud se ale bourá vysoká a velmi rozměrná budova, vysoký komín a podobně, přichází na řadu odstřel. K odstřelu se používají speciální výbušniny a zabývají se jím specializované firmy. Odstřel je předem nutné precizně vypočítat, aby se budova zhroutila do sebe a tedy na pozemek, na kterém stojí.

Pokud budujeme nové vozovky, chodníky, podlahy, betonové opěrné zdi a podobně, využívají se k bourání těch starých pneumatická kladiva (sbíječky). Pokud ale bouráme stavby s ocelovým (respektive kovovým) skeletem (haly, sila, nosné konstrukce, …), je možné využít řezání plamenem (autogenem).

Je velmi důležité, aby firma, která se demolicemi zabývá, zákazníkovi poskytla komplexní dodávku služeb v tomto oboru, včetně přípravných prací (poradenství, technologické postupy, zastupování na příslušných úřadech včetně vyřízení rozhodnutí o odstranění stavby - demoličního výměru) až po vlastní realizaci demolice. Nakonec by tato firma měla i odstranit vzniklý odpad, a to v souladu s platnými zákony a předpisy.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Kompletní vybavení bourací technikou tedy zahrnuje i nakladače, vysokoobjemové sklápěcí návěsy na převoz materiálu vznikajícího při demoličních pracích, ale i kontejnery. Přitom je při vlastní likvidaci veškerého odpadu používaná moderní technologie dělení. Především při likvidacích kovových částí jsou tak omezené paličské práce přímo v místě likvidace, kde vzniká největší riziko úrazu.

Jednotlivé kovové části jsou nastříhány na menší díly a vytaženy mimo místo likvidace, kde jsou dál upravované. Ukázalo se totiž, že při demoličních pracích zděných i železobetonových staveb je tento mechanický způsob likvidace jednoznačně nejlepší.

Součástí odvozu stavební suti, ale i jiných odpadů je také již zmíněná kontejnerová doprava. Možný je krátkodobý i dlouhodobý pronájem kontejnerů, na který navazuje odvoz odpadu nákladním automobilem.
Foto: AUTODOPRAVA Petr NOVÁČEK
Foto: AUTODOPRAVA Petr NOVÁČEK
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Běžně se používají stohovatelné vanové kontejnery o objemu 3 m3, kontejnery valníkové o objemu 6 m3, či kontejnery velkoobjemové s vraty o objemu 9 až 13 m3. Odpad je odvážen na skládky a samozřejmě se za tuto službu platí dle platných ceníků.

Odvoz odpadů je zajišťován krátkodobě i dlouhodobě, a to nejen při demolicích, ale třeba i generálním úklidu, pravidelném obecním sběru odpadu (pokud obec nemá k dispozici sběrný dvůr) a podobně. Stavební sutě, ale třeba i zemina jsou tříděné, zpracované a případně znova využité. Běžné je i uložení (například zeminy) na místo k tomu určené.

Součástí likvidace odpadů je i likvidace odpadu nebezpečného. Ten je tříděn, uložen do přepravních nádob a dopraven do místa likvidace. Likvidován je veškerý nebezpečný odpad, jako třeba oleje, azbest, ropné produkty a jiné. Konkrétně zmiňme nebezpečný odpad dle katalogových čísel 170301, 170503, 170601, 170605, 170903, kategorie N.
Petr NOVÁČEK

Petr NOVÁČEK

Židlochovice, Židlochovice, Nádražní 160, 66701
Tel: 606 727 502
Web: http://novacek-kontejnery.cz/
E-mail: info@novacek-kontejnery.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Petr NOVÁČEK

Židlochovice, Židlochovice, Nádražní 160, 66701
Tel: 606 727 502
Web: http://novacek-kontejnery.cz/
E-mail: info@novacek-kontejnery.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Potřebujete bourat a odvézt suť?"

Buďte první a napište komentář k  "Potřebujete bourat a odvézt suť?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE