Sdílet
 

Ochraňte svůj balkon před jakoukoli zátěží

Datum vydání: 21.06.2010 | autor:
Balkón, lodžie či terasa mají velkou užitnou hodnotu, jsou místy odpočinku a našeho volného času. Balkóny, lodžie a terasy jsou ale stejně tak rozmanité jako architektura u nás stavěných domů. Tím nejpodstatnějším, co nás u nich však zajímá, je zátěž. Balkóny, nezasklené lodžie a terasy jsou nejvíce zatěžované vlivy klimatu, chemicky a mechanicky.
Trojí zátěž balkonů, lodžií a teras

Konstrukce balkonů, lodžií a teras musí odolávat jak silným dešťům a sněžení, tak ostrému slunečnímu záření. V jejich stavební konstrukci kolísají teploty až o 70 oC.

Obzvláště nebezpečné je pak působení kyselých dešťů, čistících prostředků, posypových solí či shnilého listí, stejně tak třeba i rozlitých nápojů. A působení těchto vlivů odpovídá zátěž chemická.

A nakonec je podstatná i zátěž mechanická, především pak oděrem při chůzi, ale i při posunování těžších předmětů, stolů a židlí.

V součtu pak všechny tři zátěže (vlivem klimatu, chemická i mechanická) ničí nejprve ochrannou vrstvu a tedy stěrkové hmoty nebo povlaky. Díky Rememrs programu však naše balkony, lodžie a terasy snadno odolají všem výše uvedeným zátěžím a navíc umožní i vytváření dekorativních ploch.
Foto: Remmers, balkony
Foto: Remmers, balkony
Spřažená flexibilní hydroizolační stěrka + dlaždicový obklad

Vlajkovou lodí programu Remmers pro balkony, lodžie a terasy je spřažená flexibilní hydroizolační stěrka doplněná dlaždicovým obkladem. Ve skutečnosti jde o povlaky z tekutých plastů na betonových a cementových mazaninách.

Povrchy balkonů spolehlivě utěsníme elastifikovanými minerálními prostředky. Platí, že pokud není izolace funkční, dochází ke značným škodám na konstrukci. Plastifikovanou minerální izolací však vytvoříme trvalé kontaktní souvrství, které sahá od konstrukce podkladu až po dlaždice. Výhodou těsnícího systému z penetrace Kiesol a materiálu Elastoschlämme 1K (nebo Elastoschlämme 2K) na spádové mazanině je nepromokavost konstrukce podkladu. Navíc je vyloučené i poškození v důsledku kolísání teplot (například mrznutí a tání).
Foto: Remmers, poškozené balkony
Foto: Remmers, poškozené balkony
Foto: Remmers, skladba systému alternativní izolace ve spojení s keramickými obklady
Foto: Remmers, skladba systému alternativní izolace ve spojení s keramickými obklady
Kvalitní izolace zůstane díky své výborné schopnosti překlenování trhlin (1,0 mm) funkční. Výbornou přilnavost dlaždic a obkladaček k podkladu pak zajistí flexibilní lepidla (např. Flexkleber, Extraflex, …). Keramická dlažba nakonec plní kromě svého příjemného vzhledu i funkci ochrannou – chrání samotnou izolaci.

Komplex materiálů završí flexibilní minerální spárovací malty Flexfuge a Fugenperl Flex, případně epoxidové spárovací hmoty Colorfuge EP.

Nejprve připravíme podklad

I zde platí zásadní pravidlo rovného povrchu bez průchozích trhlin, stejně jako u jakéhokoli jiného typu podlahy. Proto na vyčištěný a odmaštěný původní povrch nejprve aplikujeme mazaninu. Po její aplikaci musíme počkat nejméně 28 dní, než budeme pokračovat v nanášení izolace. Nesmíme při aplikaci mazaniny zapomenout na sklon podlahy balkonu či terasy. Pokud je sklon nedostatečný, je nutné nanést spřažený spádový potěr, díky kterému dosáhneme dostatečného odvodu vody.

Nejprve tedy vytvoříme minerální adhezní můstek pomocí přípravku PCC Grund, poté vytvoříme spádovou mazaninu pomocí PCC Mörtel N, nebo Viscacid PCC Mörtel S postupem z čerstva do čerstva do adhezního můstku. Mazaninu ale můžeme vytvořit i přímo na staveništi za užití přípravku Haftfest.

Aplikace izolační vrstvy

Izolaci můžeme provést na betonový, potěrový i dlaždicový podklad, přímo pod novou vrstvu dlaždic. Ještě před jejím provedením však musíme těsnícími páskami elasticky utěsnit všechny související spáry ve stěně nebo podlaze. Stejně tak i dilatační a pracovní spáry v podkladu. Kontaktní plochy poté přetřeme přípravkem Kiesol ředěným s vodou v poměru 1:1 a nakonec naneseme flexibilní izolační stěrku Elastoschlämme 1K nebo Elastoschlämme 2K na již vsáklou, ale ještě nezaschlou penetraci.
Následně je nutné do čerstvé těsnící stěrky vtlačit těsnící pásky Fugenband SP 120/70 a do přípojů spár umístit okrajové tkaniny. Zároveň čerstvou těsnící stěrku roztíráme na tkaninu. Vytvoříme tak bezešvou a bezesparou plošnou izolaci. Do čerstvé izolace zároveň zabudujeme i manžety pro podlahovou výpusť a manžety průchodek. Odtokové lišty (plechy) zabudujeme do mazaniny vždy podle návodu výrobce. Okrajové profily odtokových žlábků z děrovaného plechu zpravidla upevníme mezi jednotlivé vrstvy elastické těsnící stěrky za pomoci výztužné tkaniny Armierungsgewebe 2,5/100 nebo 2,5/25
Foto: Remmers, skladba systému alternativní izolace ve spojení s keramickými obklady
Foto: Remmers, skladba systému alternativní izolace ve spojení s keramickými obklady
Foto: Remmers, dekorativní povlaky Ceramix a Artiflakes
Foto: Remmers, dekorativní povlaky Ceramix a Artiflakes
Plošnou izolaci vytvoříme alespoň dvojím nanesením flexibilní těsnící stěrky Elastoschlämme 1K (nebo Elastoschlämme 2K) na vsáklou penetraci Kiesol. Každý nános musí být silný cca 1 mm. Druhou vrstvu nanášíme, je-li první vrstva pevná na omak, tedy zhruba po 30 až 60 minutách (záleží na teplotě). Vrstvy vždy nanášíme celoplošně. V žádném případě není možné nanášet příliš silnou vrstvu materiálu (řádově v několika mm).

V místech, kde se nám napojuje stěna, pak musíme izolaci vytáhnout alespoň 15 cm nad úroveň podlahy, nebo až k horní hraně soklové obkládačky. Nanesená izolace vyzraje po 48 hodinách, je-li velmi teplé počasí, pak i po 24 hodinách. Už po takto krátké době je izolace pochozí a vodotěsná.

Pokud chceme izolaci položit na pevný podklad ze starých dlaždic, můžeme použít i elastifikovanou epoxidovou pryskyřici Elastopox, kterou provedeme i upevnění těsnících pásků.

Pokládáme dlaždice nebo obkládačky

Ideálním řešením ochrany izolace je doplnit spřaženou hydroizolační vrstvu keramickým obkladem. Pro pokládku dlaždic a obkladů platí, že bychom měli zásadně používat co nejsvětlejší a vysoce mrazuvzdorné obklady. Snížíme jimi ohřívání, změny tvaru a absorpci vody. Obklady samozřejmě lepíme na celou izolovanou plochu, tedy celoplošně.
Foto: Remmers, pavlač
Foto: Remmers, pavlač
Obklady pokládáme na hydraulicky tuhnoucí tenkovrstvé lepící malty Flexkleber, Flexkleber schnell nebo Extraflex. Nanášíme je postupem Buttering-Floating. Přípravky Flexkleber a Extraflex tuhnou s vysokou adhezní pevností i na pevných podkladech téměř bez pnutí a vyznačují se dlouhou dobou zpracování (cca 30 minut), při roztírání jsou vláčné a nepoškozují izolační vrstvu.

Pokud jsme však na podkladní pevné staré dlaždice použili izolaci z přípravku Elastopox, lepíme nové dlaždice přípravkem Fliesenklebstoff EP.

Lepící maltu necháme vytvrdnout zhruba 1 den a můžeme spárovat. Pro šířku spár od 3 do 20 mm použijeme hydraulicky rychle tuhnoucí a plasty zušlechtěnou minerální spárovací maltu Flexfuge, která vykazuje malou nasákavost vody. Pokud však chceme vodotěsnost systému ještě víc zvýšit, použijeme přípravek Colorfuge EP, díky kterému budou spáry téměř vodotěsné.

Dilatační spáry provádíme v šířce cca 10 mm, vyplňujeme je kulatými šňůrami a poté trvale elasticky uzavřeme přípravkem Multi Sil.

Aplikace dekorativního systému z epoxidové pryskyřice

Pomocí dekorativního systému z epoxidové pryskyřice dosáhneme bezesparé a krásné podlahy! Jde o pigmentovanou, dvousložkovou, paropropustnou uzavírací vrstvu na bázi epoxidové pryskyřice, která je protiskluzová a paropropustná. Barvu dekorativní vrstvy můžeme vybírat podle vzorníku RAL. Na takto upravený povrch už nemusíme pokládat žádnou podlahovou krytinu.

Barevné odstíny kieselgrau (štěrkově šedý) a silbergrau (stříbřitě šedý) je možné objednat v jakémkoli množství, všechny ostatní barevné odstíny dle RAL je však nutné objednat v minimálním množství 20 kg. Barevné odstíny se míchají přímo v závodě. A pozor, barevný odstín a jeho lesk se mohou lišit v tisku a realitě.
Foto: Remmers, skladba systému s dekorativním povlakem
Foto: Remmers, skladba systému s dekorativním povlakem
Remmers CZ s.r.o.

Remmers CZ s.r.o.

Říčany, Říčany, Kolovratská 1445, 25101
Tel: 323 604 877
Web: http://www.remmers.cz
E-mail: mail@remmers.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Remmers CZ s.r.o.

Říčany, Říčany, Kolovratská 1445, 25101
Tel: 323 604 877
Web: http://www.remmers.cz
E-mail: mail@remmers.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 2 uživatelé
Diskuze na téma "Ochraňte svůj balkon před jakoukoli zátěží"

Celkem komentářů: 1

epoxidová podlaha 14.06.2012, 13:00:38

Právě taková epoxidová podlaha nám do 14 dnů popraskala. Musím říct, lodžie je v exteriéru, západní osluněná stěna. Tyto praskliny vznikla v místech, kde je v betonové podlaze dilatační spára. /3x/ Lodžie je dlouhá 4,30/ Prosím o správu, jak tuto podlahu opravit. děkuji Štíchová

Přidat nový komentář k  "Ochraňte svůj balkon před jakoukoli zátěží"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE