Dojde u nás k průlomu v dostupnosti efektivního bydlení?

Na konci října 2015 odstartoval program Nová zelená úsporám, sice pozitivní impuls pro český stavební trh, ovšem lze říci, že i populistický. Vyspělé evropské stavební trhy totiž od dotačních titulů upustily a naučily se orientovat na zvýhodnění úrokových sazeb hypotéčních úvěrů spolu s jasně definovanými parametry nových staveb srozumitelnými zákony.

Výběr primárních zdrojů energie je ovlivněn cenou média a ta je ovlivněna energetickou strategií jednotlivých států, zatímco dotace (ať už podporují jakékoli cíle) se nejčastěji zvrhnou na boj různých lobbistických cílů s cíli osvícenými.

V souvislosti s takzvaně efektivním, energeticky nenáročným bydlením, jsou často upřednostňována zbytečně složitá a drahá řešení na úkor zdravého selského rozumu a tedy řešení jednoduchých a cenově dostupných. A právě dotační tituly jsou živnou půdou pro prosazování lobbistických zájmů. V konečném důsledku je pak upřednostňováno přivádění primární energie tisíce kilometrů různými potrubními systémy, nebo dotační pobídky upřednostňují například drahé typy tepelných čerpadel, jejichž provoz nemusí být ekonomicky výhodný. Zařízení a jeho jednotlivé komponenty jsou navíc vyráběny mimo naše území, čili i z hlediska pracovní síly a trhu mají u nás význam především obchodní. A v tomto směru je takzvaná „Zelená energie“ skutečně populistickou záležitostí. Nemluvě o energii, surovinách a technologiích potřebných k výrobě těchto zařízení.
Ano, ochrana životního prostředí je opravdu zásadní povinností každého z nás a stejným směrem vedou snahy EU, postupně ukotvované v nové legislativě. EU však „zvýhodňuje“ konkrétní zdroje energie a technologie na úkor jiných a je otázka, zda je již opravdu třeba rozhodovat direktivně, jaké energie a jak máme ve svých obydlích používat. Nebylo by lepší zapojit zdravý selský rozum a volit z ekonomického hlediska (pořizovací a provozní náklady) to nejefektivnější řešení místo podléhání (a dokonce i takřka povinnému) marketingovým strategiím a nástrojům, což často vede k výstavbě až příliš „sofistikovaných a technologiemi nabitých pasivních domů.“ Využívají se různé ekologicky a energeticky nejúspornější technologie, bez kterých prý není možné bydlet nízkoenergeticky či pasivně.

Proč ale hledat drahé technologie s dlouhou návratností, ke kterým je třeba realizovat zokruhované rozvody tepelně vodivého media? Z této úvahy jasně vyplývá, že například tepelná čerpadla země - voda a plynové kotle jako primární zdroj energie bojují více pomocí marketingových kampaní, než jasnými fakty o efektivitě využití v porovnání s prvotními investičními náklady.
Současná nabídka stavebních konstrukcí, zejména sendvičových systémů se standardními parametry součinitele prostupu tepla U = 0,119 W/m2.K umožňuje stavět domy s hodinovou ztrátou 4 kW a menší. Při U 0,099 W/m2.K obvodové stěny s okny U = 0,8 W/m2.K je to již obálka pasivního domu, jejíž hodinová ztráta je cca 2 kW. A kromě dokonale izolované obálky domu musíme investovat právě i do technologií, přičemž právě pro jejich volbu je hodnota hodinové tepelné ztráty přesnější a srozumitelnější než roční spotřeba na jednotku plochy, která je stále upřednostňována. Z hlediska zdravého selského rozumu můžeme právě pomocí hodinové ztráty jasně definovat budoucí provozní náklady budovy.

V současné době, kdy se již formují obchodní strategie firem dodávajících stavby na klíč pro rok 2020 a následné roky, je zcela evidentní, že nejefektivnějším mediem, které s dostatečnou rychlostí doplní hodinovou ztrátu, je elektrická energie použitá v přímotopech. Zásadním problémem pro definování optimální nabídky je však metodika výpočtu průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). Současný způsob výpočtu velmi znevýhodňuje elektrickou energii jako primární zdroj. Současná stavební legislativa povolující výstavbu nových budov navíc neumožňuje povolit novostavbu s technologií vytápění a ohřevu teplé vody pouze elektrickou energií, bez využití OZE.
Je proto investičně nejvýhodnější kombinovat elektrickou energii s instalací komína a krbové vložky zapojené do systému vytápění, čímž dosáhneme komfortního bydlení za přijatelné provozní náklady. Nabízejí se ale i další řešení, například kombinace elektrického přímotopu a využití sluneční energie ve fotovoltaických a solárně termických systémech. Budoucnost se otvírá rozvoji akumulace energie a vytváření ostrovních systémů. Vedou se již intenzivní diskuze o využití přebytků energie. Současné vysoké ceny fotovoltaických a solárně termických zařízení jsou postupně eliminovány intenzivní inovační snahou zpřístupnit je běžnému spotřebiteli. A pokud nezaspí legislativa, která je v tomto směru často pomalá, dočkáme se ve velmi krátké době průlomu v dostupnosti efektivního bydlení. 
„Firma RD Rýmařov si jako jeden z největších dodavatelů montovaných domů na klíč uvědomuje nutnost neustálých inovací pro svůj obchodní úspěch. K dispozici má inovační centrum Národního dřevařského klastru při stavební fakultě VŠB v Ostravě a programy centra UCEB při ČVUT v Praze. Zejména program financovaný TAČR „Smart region„ optimalizuje současné trendy a připravuje budoucí strategie. Na základě takto získaných poznatků připravuje firma RD Rýmařov nabídku, která obstojí v silné konkurenci různých energetických filozofií. O úspěšnosti těchto trendů svědčí více jak pět stovek smluv na domy v ČR pro rok 2016. Vyváženost technických parametrů a ekonomické dostupnosti potvrzují obchodní výsledky. Zároveň již firma připravuje strategie pro období po roce 2020. Vzhledem k tomu, že i exportní orientace je silnou stránkou firmy, může tak konfrontovat své závěry s předními evropskými značkami v oboru,“ říká Ing. Jiří Pohloudek, obchodní ředitel RD Rýmařov s.r.o.
položky celkemsledované obdobíspotřeba celkemspotřeba v KčCELKEM
elektřina VT*4.11. 2014 - 2.11. 20150,409 MWh659 Kč
elektřina NT*4.11. 2014 - 2.11. 20159,142 MWh11 178 Kč
záloha jistič + podpora energie4.11. 2014 - 2.11. 20152,38 913 Kč20 750 Kč

Celkové náklady na dům LARGO 85 ATYP - sledované období 2014/2015. Celoroční bydlení čtyřčlenné rodiny (2 dospělí, 2 děti. Vytápění přízemí - elektrické podlahové FENIX, podkroví - elektrické přímotopy Fenix Solus (* vytápění, ohřev TV a ostatní spotřeba elektrické energie - svícení, vaření, elektrické spotřebiče, atd.)
„Pro praktickou ukázku optimalizovaného domu s dostupností běžnému klientovi uvádíme roční náklady domu RD LARGO 85 ATYP REDY. LARGO 85 ATYP REDY je dům sestavený ze standardních prvků od společnosti RD Rýmařov. Tento dům je ukázkou optimálního bydlení mladé rodiny s přijatelnými náklady na provoz při současných cenách médií. Jestliže současná energetická koncepce státu posiluje úlohu bezemisní elektrické energie, je zároveň nutné definovat postavení těch nejmenších energetických zdrojů, legislativně podpořit jejich rozvoj a umožnit realizaci v praxi. Tržní rozvoj malé fotovoltaiky a její cenová dostupnost jsou potom už jen otázkou času. A elektrická energie v nulových stavebních systémech sehraje rozhodující úlohu ke spokojenosti zákazníků,“ dodává Ing. Jiří Pohloudek.

Zdroj:
RD Rýmařov s.r.o.
RD Rýmařov s. r. o. Poslat poptávku