Také patříte k obdivovatelům starých osvědčených zdrojů tepla a k těm šťastlivcům, kteří měli možnost okusit příjemné teplo sálající z pece obložené kachli? Kdo by si nepamatoval na příjemně vyhřátá záda, když přišel z koulovačky celý promáčený a babička ho „zahnala“ vyhřát na pec a s čajem s citronem se člověk hned cítil blaze, nehrozilo žádné prochladnutí a hlavně – teplo na peci vydrželo hóóódně dlouho!

Nic není příjemnější, než si večer posedět v kruhu rodiny a při tom se dívat do plápolajícího ohně v krbu anebo se vyhřívat sálajícím teplem z kachlů. Vyznat se ve spleti pojmů – kachle, krb či pec, které se laikům v této problematice smíchají do jednoho, je dost náročné. Vysvětlení a základní vstupní informace s poukázáním na výhody, ale i nevýhody a jak moc budeme muset investovat, vám poskytnou následující řádky.

V současnosti se mnoho majitelů rodinných domů, chat a chalup ve snaze ušetřit, rozhodne pro stavbu otevřeného krbu, respektive pro tzv. teplovzdušný krb s krbovou vložkou, přičemž nevědí, že se rozhodli právě pro nejméně účinnou a zároveň zbytečně finančně náročnou alternativu.
Mezi základní stavební materiál krbu patří krbová vložka a obložení – mramor, dřevo, kámen a podobně. Cena za takovýto nenáročný krb s vložkou a za práci mistra se může vyšplhat minimálně na 50 tisíc korun. Nemluvě o tom, že krb vyžaduje i kvalitní komín. To znamená, že pokud jde o stavbu k trvalému bydlení, musí být zajištěny všechny normové požadavky a požadavky dobrého odtahu komínového tělesa správným nadimenzováním. Vzhledem na všechny podmínky je návratnost takovéto investice při trvalém využívání za 3-4 roky. Další nevýhodou tohoto řešení je i nerovnoměrné rozložení teploty, větší proudění vzduchu v místnosti a samozřejmě i větší prašnost.

V současné době se vracíme k ověřené tradici vytápění a tou jsou pece. Pryč jsou naštěstí doby, kdy jsme zakoupili venkovské stavení a první, co jsme provedli, byla likvidace starého přežitku – pece. Dnes ji naopak do interiérů vracíme, poněvadž představuje estetický a funkční doplněk. Nutno ovšem podotknout, že tento vyhledávaný prvek je vhodný jen do určitých interiérů. Navíc tyto doplňky jsou poměrně finančně nákladné.

Jak ale naložit s majetkem, který disponuje starou pecí s kachli? Staré kachlové pece se obyčejně nevyplatí opravit. Dehtové zplodiny porušují vnitřky kachlů. Jejich vyčištění společně s pracným rozebráním – každý kachel se musí přesně označit, aby se dosadil na stejné místo – to vše podstatně zvyšuje cenu za práci.
Nikdo ale rovněž nemůže zaručit, že staré kachle po dokončení práce a po prvním zatopení, když začnou vysychat a navzájem působit s novými materiály, které pro zdárný rozjezd pece jsme museli zakomponovat, nepopraskají. Proto je lépe začít stavět pec od základů.
Doslova platí uznání, že pec je umělecké dílo, které ale stojí zato. Jeho hodnotu i tu užitnou budeme moci ocenit hned, jak nám zima ohlásí svou vládu. Navíc z hygienického hlediska (tento typ vytápění je vhodný především pro astmatiky a alergiky) a z hlediska rozložení teploty v místnosti je to zřejmě nejkvalitnější způsob vytápění. Šíření tepla tímto způsobem je možné přirovnat k šíření tepla ze slunce, tedy sáláním, ne prouděním. Navíc při správném umístění pece se může vytápět i několik místností.
Cena jednodušší pece se pohybuje kolem cca 50 tisíc korun. Vaše investice se rozhodně neztratí, protože kvalitně postavená pec je skutečným klenotem rodinného domu a estetickou dominantou místnosti a její hodnota roky neklesá. Další výhodou kachlové pece je efektivní využití paliva s účinností nad 80%.
Určitým problémem je však nedostatek kvalitních výrobců kachlů.

Jistou formou a rozumnou kombinací teplovzdušného krbu a kachlové pece se speciální hybridní vložkou představuje hybridní pec. Speciální hybridní krbová vložka se zapojí přes výměník (litinový nebo keramický tah) do komína. Celé toto technické zapojení se obstaví akumulačním materiálem, nejlépe kachli. Na této peci musí být regulovatelné mřížky. Pec funguje tak, že se nejdříve ohřívá vzduch, který proudí přes otevřené mřížky z pece ven do místnosti. Po čase se tyto mřížky zavřou a pec akumuluje teplo do kachlů. Naakumulované teplo se pak šíří sáláním jako při klasické kachlové peci. Není to levná záležitost, cena takovéto stavby se běžně pohybuje kolem cca 100 tisíc korun.

Variant je na trhu jistě ještě několik. Jisté je však jedno, ať už si zvolíte jakoukoli variantu, důležité je, aby pohodu ve vašem domě netvořilo jen krbové či kachlové teplo, ale i rodinná pohoda.