Navrhování a zařizování interiéru je náročná činnost, která kromě finančních prostředků a času vyžaduje poměrně rozsáhlé znalosti, praktickou zkušenost, prostorovou představivost a cit pro jednotnost stylu či vhodnou kombinaci barev. Pokud takovými znalostmi či nadáním právě neoplýváte, měli byste využít nabízených služeb a vyvarovat se tak zbytečným chybám, provizorním řešením a nekoncepčnosti v interiéru. Jak na to?

Většina architektonických ateliérů a samostatných architektů poskytuje kompletní služby, tedy jakýsi interiér na klíč - od návrhu až po realizaci. Můžete si však nechat vypracovat pouze projekt, podle něhož interiér následně samostatně zařizujete. Menší úpravy či přestavby interiéru stačí mnohdy s odborníkem jen prokonzultovat.

Jak vybírat architekta ?

O stylu a kvalitě práce jednotlivých architektu nejlépe vypovídají jejich dosud realizované zakázky a následné reference na ně. Seznámit se s nimi můžete v odborných časopisech a literatuře, na internetových stránkách či osobní návštěvou v již zařízeném interiéru na základe doporučení. Se žádostí o kontakt a reference na architekty se můžete s důvěrou obrátit také například na Českou komoru architektu či různá podnikatelská sdružení (např. Hospodářská komora).

Odměna architekta

Výše odměny architekta za návrh či realizaci interiéru je zcela závislá na individuální dohodě, přáních klienta, na rozsahu a náročnosti zakázky. Podle honorářového řádu České komory architektu by se odměna pro architekta měla počítat buď procentuálně, ve výši 8 - 13 % z celkové ceny projektu, nebo podle metru čtverečních prostoru.

Důležitý je dialog a oboustranná vstřícnost

Úkolem architekta není za každou cenu prosadit svou vizi, ale navrhnout interiér, který bude co nejlépe vyhovovat přáním a potřebám klienta a především jeho životnímu stylu. Proto je nezbytně nutné, nejen seznámit architekta se stavebními půdorysy domu nebo bytu, ale nechat jej také pomyslně nahlédnout do svého soukromí a co nejlépe definovat své požadavky na spokojené bydlení.

Co by měl obsahovat projekt
  • podrobnou zprávu popisující původní stav interiéru, požadavky klienta a návrhy řešení
  • půdorysy původního a navrhovaného stavu
  • důkladný popis řešení materiálu, barevnosti a dispozice včetně detailních nákresů
  • podrobnou cenovou nabídku, obsahující ceny za jednotlivé práce a produkty
  • jméno a kontaktní adresu autora projektu
  • seznam jmen a adres dalších odpovědných osob za případnou realizaci projektu.