Dřevo a stavby, okna a dveře Zobrazit fotky zobrazit 10 fotek

Chcete vědět, do jaké míry se změnily požadavky na kvalitu a design oken, dveří a zárubní? Které parametry je třeba dodržovat ze zákona a jaká kritéria upřednostňují zákazníci (materiál rámu, prosklení, povrchová úprava, ovládání, …)?

Dříve převažovala poptávka po plastových oknech a vchodových a balkónových dveřích a to především z ekonomických důvodů. Dnes se však pomalu navyšuje poptávka po výrobcích dřevěných, ale i dřevohliníkových a hliníkových. Důvodů je více, jedním z nich je však designové provedení, jaké tyto materiály nabízí. Obzvláště pak dřevohliník a hliník zaručují delší životnost a velmi rozsáhlé možnosti barevného provedení. Ovšem dřevo je přírodním materiálem, který se hodí právě k dřevostavbám, vypadá zde přirozeně a též výborně izoluje, přitom zároveň dýchá.
Na druhou stranu neexistuje pravidlo, podle kterého by se právě dřevěná okna a dveře hodily především do dřevostaveb. Proč ne i do budov zděných. Vždy záleží pouze na rozhodnutí zákazníka. Pokud se přesto zákazník rozhodne například do dřevostavby pro výrobky plastové, je možné opatřit je na vnějších a nebo i vnitřních površích dřevodekorem, tedy fólií v dekoru dřeva.
A podle čeho okna, ale i dveře a zárubně, vlastně vybírat? Opět vždy záleží na typu stavby, jelikož například u pasivních domů je nutné dodržet součinitel prostupu tepla, který je udáván hodnotou označenou Uw. Hodnota Uw by v tomto případě neměla překročit 0,8 W/m2K. Pokud je navíc stavba umístěna v rušném a hlučném prostředí, můžeme hlučnost snížit například zvolením protihlukového skla. Výběrem zasklení navíc ovlivníme i prostupnost tepla a světla, což oceníme především v zimě.
Co se týká kování a ovládání, existují značné rozdíly v systémech, přitom je klíčový právě jednotný vzhled zvolených prvků. Ten zákazníci preferují. Zajímá je však též bezpečnost, kterou lze zlepšit celoobvodovým kováním s uzavíracími body, volbou bezpečnostního skla nebo uzamykatelné kliky. Podle toho rozeznáváme bezpečností třídy, které se dnes označují jako RC (dříve WK).
Svou roli nakonec hrají při výběru i nároky na údržbu, kterou lze významně ovlivnit celkovou životnost. Zákazníkům je proto doporučován postup pro čištění a údržbu a součástí dodávky nových výplní stavebních otvorů bývá i sada na čištění a ochranu, především pak výrobků ze dřeva. Nabízen je přitom i pozáruční servis.

A jaké materiály dosahují nejvyšší životnosti? Je to dřevo a hliník, případně jejich kombinace. Zohledňuje se přitom údržba a též klimatické podmínky.
Zajímavostí je, že jsou dnes značně žádaná okna velkých rozměrů, hlavně kvůli značnému prosvětlení prostoru, vyhřátí interiéru v zimě a designovému řešení celého domu. Velká okna lze instalovat v jakékoli místnosti, instalace je však náročnější a nákladnější. Samozřejmě je třeba, aby velikost oken a dveří odpovídala příslušné projektové dokumentaci a tomu navržené velikosti stavebních otvorů. Není možné zcela bezdůvodně zvětšovat stavební otvory na úkor architektonického vzhledu budovy. Maximální rozměry jsou též vázané na požadované vlastnosti, například na zvolený materiál. Obecně platí, že čím pevnější materiál zvolíme, tím větší sestavu nebo prvek lze vyrobit. Větší rozměry navíc umožňují například hliníkové fasádní systémy.
POL-SKONE CZ, s.r.o. je jeden z evropských lídrů v oblasti otvorových výplní s kvalitní produktovou základnou, který nabízí nadčasový vzhled výrobků a komplexní sortiment. Tato Polsko-švédská společnost se na trhu pohybuje již 28 let, přičemž na český trh vstoupila v roce 2003.
Zdroj: www.pol-skone.cz