Dřevostavby z pohledu difúze vlhkosti Zobrazit fotky zobrazit 16 fotek

Tepelná izolace a zároveň ochrana před vlhkostí – 2 zásadní problémy, které u dřevostaveb řešíme. A právě difúzní otevřenost či uzavřenost konstrukcí dřevostaveb spočívá v prostupu vlhkosti. Jaký je mezi nimi rozdíl? Ke které se přiklonit a proč? Jaká ukrývají úskalí?

Jednou z vrstev difúzně uzavřených konstrukcí je parotěsná zábrana bránící prostupu vodních par do konstrukce a jejich kondenzaci v ní. Difúzně otevřené konstrukce mají skladbu stěn naopak uzpůsobenou prostupu vodních par ven, aniž by v konstrukci kondenzovaly. A právě o volbě jednoho z těchto dvou systémů musíme rozhodnout ještě ve fázi projektování budovy, jelikož s ní přímo souvisí výběr nosných prvků a typu izolantů. Jednotlivé prvky skladby dřevostaveb se musí navzájem vhodně doplňovat. A právě v tomto smyslu jsou konstrukce difúzně uzavřené méně náročné na materiálovou skladbu a tedy levnější. I když – mohou, ale nemusí!

Je vhodnější difúzně uzavřená či otevřená konstrukce? Z pohledu praxe vítězí konstrukce difúzně uzavřené, ovšem jen proto, že s nimi mají realizační firmy větší zkušenosti, a že bývají levnější. Současné trendy a vývoj materiálů naopak upřednostňují systémy difúzně otevřené. Jsou ale opravdu výhodnější? A co v případě výstavby v pasivním standardu, kde je parozábrana dokonce podmínkou zajištění vzduchotěsnosti budovy?

Difúzně uzavřené konstrukce

Velice tenká polyethylenová vrstva (fólie) tvořící parozábranu je největší slabinou difúzně uzavřených konstrukcí. Je velmi zranitelná a i po precizní montáži je třeba myslet na to, aby nebyla poškozena - narušena při pozdějších úpravách. V tomto případě by začala do konstrukce lokálně vnikat vlhkost v mnohem větším objemu a narušovala by odolnost konstrukce, způsobovala její degradace a vytvářela dobré podmínky pro výskyt a šíření plísní.

Ovšem zásadní předností právě difúzně uzavřených konstrukcí je funkční a nepoškozená parozábrana, jelikož brání vodě pronikat do konstrukce. Parozábrana též snižuje náročnost na materiálovou skladbu a proto jsou tyto konstrukce levnější. Pokud je difúzně uzavřená konstrukce provedena správně, můžeme významně ovlivnit tepelné ztráty, ale i povrchové teploty, vlhkostní režim skladeb a vzduchovou neprůzvučnost. Bezchybné provedení difúzně uzavřených konstrukcí snadno ověříme Blower door testem, který je navíc jednou z nezbytných podmínek výstavby v pasivním standardu. Ovšem pozor – pouze vzduchotěsnost a tepelná izolace obálky budovy pasivní dům nedělají!

Difúzně otevřené konstrukce

V difúzně otevřených konstrukcích naopak není zahrnut žádný prvek, který by ovlivňoval funkčnost konstrukčního systému. Můžeme proto předpokládat i delší životnost budovy. Ovšem nevýhodou je v tomto případě relativně menší zkušenost realizačních firem s takovou výstavbou a též vyšší náklady, za kterými stojí volba materiálů. A kombinace nevhodné volby materiálů a malých zkušeností s realizacemi difúzně otevřených konstrukcí je opravdu smrtelná. Vedle tohoto faktu ještě můžeme zařadit malé zkušenosti mnohých projektantů s nároky těchto konstrukcí. Pokud je prostě nabídka difúzně otevřené konstrukce pouze marketingovým nástrojem, kterým se chce dodavatel odlišit od své konkurence a pokud na něj lapí nezkušeného stavebníka, nastává problém.

Přitom pro oba typy konstrukcí platí to samé – je třeba přesně dodržet pravidla a technologické postupy a dbát na precizní provedení konstrukčních detailů. Dřevěné konstrukce nesmí zcela logicky přijít do styku s vodou, ovšem u difúzně otevřených dřevostaveb je umožněno pronikání vzdušné vlhkosti konstrukcí ven a právě tomu musí odpovídat volba materiálů. Pokud je zvolen nevhodný materiál, vlhkost se bude držet uvnitř konstrukce a bude ji degradovat. Výsledek bude podobný jako u konstrukcí difúzně uzavřených s poškozenou parozábranou. Dlužno též dodat, že s volbou té či oné konstrukce souvisí i řešení výměny vzduchu. Pokud plánujeme rekuperaci (řízenou výměnu vzduchu a zároveň tepla), je difúzně otevřená konstrukce nikoli jen zbytečná, ale i nežádoucí a naopak pro domy, které jsou vzduchotěsně uzavřené, je rekuperace nejvhodnějším řešením.