Sdílet
 

EKO KOMÍNY v otázkách a odpovědích

Datum vydání: 06.10.2011 | autor:
V nabídce systémových komínů a komínových vložek nalezneme jak materiály klasické, tedy šamotové potrubí a tvarovky, tak i materiály z korozivzdorných ocelí a plastu.

Jak zajistit dostatečný tah u starých komínů, kde je komínový tah nedostatečný?

U starých komínů, kde je nedostatečný komínový tah, který je zapotřebí zvýšit je několik poměrně snadných možností řešení.
  1. Osazení spalinového ventilátoru na ústí komína
  2. Zvětšení komínového průduchu frézováním a instalace nové komínové vložky

Osazení spalinového ventilátoru na ústí komína je poměrně snadné:

Nejdůležitější je rozhodnout, zda bude osazen ventilátor s vertikálním nebo horizontálním odvodem spalin. Hlavní zásadou je, že ventilátory s horizontálním výdechem spalin nesmějí být u sedlových střech instalovány pod úrovní hřebenu. Dále je třeba u spalinových ventilátoru s horizontálním výdechem spalin kontrolovat umístění střešních oken, obytných teras apod. tak, aby nedocházelo k distribuci spalin do obytné zóny.
Komplexní přehled systémového řešení nuceného odvodu spalin Komplexní přehled systémového řešení nuceného odvodu spalin
Komplexní přehled systémového řešení nuceného odvodu spalin
Spalinový ventilátor EXODRAFT typ RSV s vertikálním výdechem spalin Spalinový ventilátor EXODRAFT typ RSV s vertikálním výdechem spalin
Spalinový ventilátor EXODRAFT typ RSV s vertikálním výdechem spalin
Spalinový ventilátor EXODRAFT typ RS s horizontálním výdechem spalin Spalinový ventilátor EXODRAFT typ RS s horizontálním výdechem spalin
Spalinový ventilátor EXODRAFT typ RS s horizontálním výdechem spalin
Navrhování spalinových ventilátorů:

Pro vhodný návrh spalinových ventilátorů máme k dispozici software, který umožní vhodného typu spalinového ventilátoru. Program také uvažuje s polohou komína vůči okolním objektům.

Zvětšení komínového průduchu frézováním a instalace nové komínové vložky:

Zvětšení komínového průduchu se provádí tzv. frézováním. Jedná se o hydrogenerátor s hydromotorem a frézovací hlavou, kde mechanickým způsobem je možné zvětšit průměr komínového průduchu a to komínů čtvercového i obdélníkového průduchu. Každý frézovaný komín musí být vyvločkován komínovou vložkou. Pro vložkování přímých komínových průduchů je určeno potrubí řady eko 100, pro kondenzační spotřebiče eko pph. Pro frézované uhýbané komíny se používá eko flex, pro kondenzační spotřebiče eko pph v průžném provedení.

Je možné systémově opravit nadstřešní část komína, která je degradována povětrnostními vlivy?

Ano pro sanaci nadstřešních částí komína je určen sanační systém.
Popis sanace:
Stávající degradovaná nadstřešní část komína se rozebere po její únosný základ. Na únosný základ se
a) osadí nosná deska průduchu SAN, do které se osadí přechodová redukce na kterou následuje standardně šamotové potrubí komínového průduchu.
b) do maltového lože ze šamotové malty uloží redukovaná šamotová vložka a to v provedení pro čtvercové nebo obdélníkové průduchy

Na nově založený komínový průduch se osazují standardní komínové pláště z lehkého betonu ,liaporbetonu. Meziprostor mezi komínovou vložkou a plášťovou tvárnicí se vyplní systémovou tepelnou izolací. Do stávajícího komína se pomocí chemické kotvy upevní armovací výztuž, která ztuží novou nadstřešní část. Nová nadstřešní část je zakončena sklovláknobetonovou krycí deskou. 

Je možné zvýšit účinnou výšku komína a jak tuto úpravu provádět?

U zděných komínů je možné provádět prodloužení účinné výšky komína pomocí komínových nástavců. Komínové nástavce dodáváme standardně v provedení třísložkovém z nerezového plechu v systému komínů eko 300 nebo eko peko.
Původní stav Původní stav
Původní stav
Postup sanace Postup sanace
Postup sanace
Postup sanace Postup sanace
Postup sanace

Jaký systémový komín je nejvhodnější pro kamna na tuhá paliva pro fasádní provedení komína?

Pro dodatečně instalovaná krbová kamna, kde je zpravidla uvažováno s fasádním komínovým systéme je zapotřebí zajistit komínový průduch s vysokou teplotní odolností (možnost vysokých teplot od paliva), zároveň však celkově lehkou konstrukci pro její upevnění na fasádu objektu a vzhledovou přijatelnost. Výše popsaným požadavků vyhovuje systémový komín s keramickou komínovou vložkou, tepelnou izolací a pláštěm z nerezové oceli s vysokým leskem eko star.

Jsou univerzální systémové komíny skutečně univerzální?

V dnešní době není možné definovat zcela univerzální komínový systém, neboť požadavky od moderních a klasických spotřebičů jsou naprosto odlišné. Rovněž jsou na trhu k dispozici spotřebiče na všechny druhy paliv, kde je zcela odlišný požadavek na komín od spotřebiče na paliva tuhá a na spotřebiče plynná nebo kapalná v kondenzačním režimu. I přesto je v našem sortimentu systémový komín s názvem eko universal, eko universal ceramic a komínový systém s nerezovým komínovým průduchem eko unisteel.

Komín  eko universal je třísložkový komínový systém s komínovým průduchem tvořeným šamotovým potrubím s tepelnou izolací umístěnou v plášťové tvárnici. Komín je vhodný pro standardní spotřebiče na tuhá paliva.

Systémový komín eko universal ceramic je třínožkovým komíne s komínovým průduchem z izostaticky lisovaného šamotového potrubí umístěného soustředně v komínové tvárnici. Komínový průduch je izolován tepelnou technickou izolací z minerálních vláken. Komín je vhodný pro spotřebiče na tuhá paliv a podtlakovým i přetlakovým provozem, pro spotřebiče na biomasu a peletky.

Systémový komín eko unisteel je tvořen nerezovým komínovým průduchem umístěným soustředně v komínových tvárnicích. Tepelná izolace je minerální umístěná po vnitřním obvodu komínové plášťové tvárnice. Komín je vhodný pro všechny druhy spotřebičů paliv. Je možné jej provozovat jak v podtlakovém, tak i přetlakovém provozu.

Jaký komín je vhodný pro odvod spalin od kondenzačních kotlů?

Pro odvod spalin od kondenzačních spotřebičů, kde teplota spalin nepřesáhne teplotu 120 oC je nejlepším řešením plastové potrubí pro odvod spalin ze stabilizovaného PolyPropylenu. Materiál komínového průduchu je lehký, snadno zpracovatelný a odolný účinkům kondenzátu spalin. Pro komínové průduchy přímé i uhýbané doporučujeme potrubí eko pph.
Rozdělení komínových systémů EKO Rozdělení komínových systémů EKO
Rozdělení komínových systémů EKO
Rozdělení komínových systémů EKO Rozdělení komínových systémů EKO
Rozdělení komínových systémů EKO
Výběr vhodného komínového systému Výběr vhodného komínového systému
Výběr vhodného komínového systému
Výběr vhodného komínového systému Výběr vhodného komínového systému
Výběr vhodného komínového systému
Jak je na rozdělení systémových komínů výše patrné, je vlastní volba komínového systému poměrně složitá a závislá na celé řadě okrajových podmínek. Nejvíce snad záleží na spotřebiči paliv, který chceme ke komínovému systému připojit.
EKO KOMÍNY, s.r.o.

EKO KOMÍNY, s.r.o.

Praha, Vinohrady, Lužická 18, 12000
Tel: 224 250 214
Web: http://www.eko-kominy.cz
E-mail: praha@eko-kominy.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

EKO KOMÍNY, s.r.o.

Praha, Vinohrady, Lužická 18, 12000
Tel: 224 250 214
Web: http://www.eko-kominy.cz
E-mail: praha@eko-kominy.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "EKO KOMÍNY v otázkách a odpovědích"

Buďte první a napište komentář k  "EKO KOMÍNY v otázkách a odpovědích"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE