Sdílet
 

Pečlivě provedené rozvody sítí se vyplatí

Datum vydání: 22.06.2009 | autor:
Na všechny komponenty, které jsou součástí vnitřních instalací (technických zařízení) musí dodavatel předložit certifikáty či prohlášení o shodě. Podstatná je i pravidelná kontrola a revize těchto instalací. V tomto případě probíhají kontroly nejsnáze v dřevostavbách a prostorách, kde byl použit sádrokarton či jiné vnitřní sendvičové opláštění stěn. Zde jsou veškeré rozvody snadno dostupné, narozdíl od staveb zděných, kde veškeré rozvody ukládáme do drážek a posléze je překryjeme omítkou.
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Zásadní je jak výběr použitých materiálů a jejich nezbytná certifikace, tak samotné provádění vnitřních instalací. Zde je stavební zákon nekompromisní a nároky kladené na prováděcí firmy jsou opravdu značné. Při projektování stavby si projektant vystačí se schématickým vyznačením rozvodů vnitřních sítí.

Ovšem samotná realizace pak často přináší konkrétní změny, vyvolané potřebami stavebníka domu. Realita má tedy od projektu rozvodů vždy notný odstup. Veškeré detailní řešení a uložení rozvodů, včetně jejich polohy, křížení, trasování, či souběhu se řeší až na stavbě, při samotné instalaci.

Podstatná je proto erudice pracovníků dodavatelské firmy. Bez dostatečné zkušenosti a pečlivého profesionálního přístupu dodavatele proděláme. Důležité přitom není jen bezvadné provedení rozvodů z kvalitních materiálů, ale i úspora. Pokud nejsou instalace provedené úsporně, zbytečně zaplatíme za desítky až stovky metrů dílčích rozvodů včetně práce při jejich provádění.
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Největší potíže mívá dodavatel při rozvodech největších profilů (kanalizace, vzduchotechnika, vytápění). Pokud pak přistoupíme na teplovzdušné vytápění a větrání, je nutné realizaci rozvodů těchto zařízení průběžně koordinovat s podlahovým vytápěním a vodovodem.

Do vnitřních instalací řadíme rozvody vody, kanalizaci, která z domu zase odvádí vodu splaškovou, rozvody plynu, elektroinstalace a vytápění, včetně případného zařízení vzduchotechniky. Nejpřísnější požadavky klade stavební zákon právě na rozvody plynu a elektřiny. Z praktického hlediska je ale nutné pečlivě provést veškeré rozvody.

Při špatně dimenzovaných rozvodech topné vody nebude vytápění našeho domu účinné, při špatném rozvržení klimatizace zase zbytečně vynaložíme prostředky na nedostatečně funkční vzduchotechniku. Problematika dimenzování je tedy stejně podstatná jako materiál a provedení.
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
U vodovodu a rozvodů kanalizace a elektřiny je dobré si podrobně zakreslit, kde všude jsou tyto rozvody vedené. Vhodné je jejich průběh při realizaci a ještě před zakrytím důkladně vyfotografovat. Voda v potrubí je pod tlakem a plastové potrubí velmi snadno provrtáme třeba při instalaci regálu, pokud se pak trefíme do rozvodu elektřiny, je nutné vysekat otvor, zabudovat krabičku a kabel zase spojit. Navíc je už dnes možné vést v zaomítnuté drážce i plyn a zde by bylo riziko největší. Trefíme-li se do elektrického kabelu, zareaguje jištění, trefíme-li se do vodovodu, bude nám chvíli stříkat pouze tlaková voda, trefíme-li se však do rozvodů plynu, nastane havarijní situace, je bezprostředně nutné vypnout přívod plynu a přivolat příslušnou firmu, aby vzniklý problém odstranila. A pokud plynem dům vytápíme, je nasnadě, jaký problém tak nastane právě v zimě.

Vůbec nejhůř se při výstavbě kontrolují rozvody elektřiny. Do chvíle, než nainstalujeme zásuvky a vypínače v podstatě nerozeznáme ani křivé rozmístění těchto zařízení. Velmi praktické je nechat si ještě před zakrytím rozvodů elektřiny podrobně vysvětlit, odkud budeme rozsvěcovat která světla. Na druhou stranu je však pravdou, že nejsnáz se opravují či přemisťují právě elektrorozvody, je-li to třeba. Potřebujeme totiž pouze mělkou drážku a jediným větším otvorem ve zdi je otvor na rozvodné krabičky, vypínače a zásuvky. Elektřinu přitom lze vést i ve viditelných plastových profilech, umístěných na omítku (viz. byty v panelových bytových domech).
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Velmi náročné na bezvadné provedení je podlahové vytápění. Klasické rozvody trubek pro ohřátou topnou vodu se opravují poměrně snadno, jsou stále viditelné a tedy i dostupné, stejně tak i topná tělesa, ovšem systém podlahového vytápění překrýváme izolací, vrstvou betonu poté podlahovou krytinu. Jakákoli porucha spojená s budoucí opravou je pak extrémně drahou záležitostí. Bez použití materiálů, které jsou uvedené v projektové dokumentaci a bez práce dostatečně erudovaného a proškoleného odborníka splačeme nad výdělkem.

Důležité je, aby byly od jednoho výrobce trubky i tvarovky podlahového vytápění. Taktéž je nutné dodržet správnou tloušťku vrstvy betonu. Značkové plastové materiály je přitom nevhodné nahrazovat jejich napodobeninami, o poznání levnějšími. Na provedení podlahového vytápění prostě nelze ušetřit. nakonec musíme ještě před betonováním provést zkoušku vytápění a tlaku v trubkách a topit pak musíme i při tvrdnutí betonu.
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
V případě kanalizace je nutné dbát na správnou polohu zaústění v základové desce. Tu je nutné ověřit ještě před instalací svislých rozvodů. Problémy též mohou nastat u stoupaček, které jsou vyústěné v nosném zdivu, jelikož musíme nechat dostatek prostoru pro bezvadné napojení hydroizolace. Samotížná (tedy gravitační) kanalizace se realizuje bez větších obtíží, potíž však může nastat, pokud instalujeme kanalizaci tlakovou (přečerpávací). Pak musí mít domovní přípojka profil pouhých 40 mm. Vhodná je též instalace záložního čerpadla, jelikož jsme závislí na elektricky poháněném čerpání a v případě poruchy bychom se splašků nezbavili, dokud by závada nebyla odstraněna.

A pokud hovoříme o rozvodech sítí, nevyhneme se nakonec ani pojmu revize, který je spojený s elektrifikací domu a rozvody plynu, pravidelné revize však provádíme i v případě hromosvodů. Bez osvědčení, vystaveného revizním technikem, stavbu ani nezkolaudujeme a pokud opomeneme pravidelné revize těchto rozvodů a instalací v průběhu užívání stavby, riskujeme potíže s případnou náhradou vzniklých škod pojišťovnou. A pravidelným revizím nakonec podléhají i komíny.
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz

Luděk Hertl

Brno, Komín, Řezáčova 60, 62400
Tel: 608 811 787
Web: http://www.hzinstalo.cz
E-mail: info@hzinstalo.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Luděk Hertl

Brno, Komín, Řezáčova 60, 62400
Tel: 608 811 787
Mobil: 775 033 300
Web: http://www.hzinstalo.cz
E-mail: info@hzinstalo.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Pečlivě provedené rozvody sítí se vyplatí"

Buďte první a napište komentář k  "Pečlivě provedené rozvody sítí se vyplatí"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE