Při každé stavbě je nutné dodržovat a zohledňovat určitou požární legislativu, zvláště pokud se jedná o stavbu sloužící k veřejným účelům. V tomto případě jakákoliv nedbalost může v případě požáru znamenat velké problémy. Na prvním místě jde o lidský život a v neposlední řadě nesmíme opomenout škody na majetku.

Požárně odolné elektromateriály jsou dodávány jak pro stavby občanské vybavenosti, tak pro výstavbu větších staveb pro veřejné účely s kumulací lidí v uzavřených prostorách (obchodní centra, sportovní haly, tunely, podzemní dráhy aj.). Jde o technologie, jež přispívají k ochraně zdraví a života osob. Jedná se o systémy ventilace, transportu příp. evakuace osob, automatického hašení, nouzového osvětlení a dálkové signalizace.

Z hlediska požární bezpečnosti se elektrotechnické materiály v zásadě rozdělují podle různých norem tvrdosti. Nejnáročnější požadavky jsou kladeny na materiály s integrovaným zachováním funkčnosti při požáru po určitou dobu, ve které lze evakuovat daný počet lidí, začít s hašením, oddělit postižené prostory nebo vytvářet bezpečné únikové cesty. Výrobci elektrozařízení se musí těmto požadavkům přizpůsobit. Opatření v oblasti elektrozařízení a materiálů se promítají jak do jejich výrobní, tak do projekční, montážní i dodavatelské sféry.

V oblasti elektrorozvodů je na našem trhu řada dodavatelů kabelů tuzemské výroby, např NKT, PRAKAB, DRAKA, KABEX, DIXI, ze zahraničních výrobců stojí za zmínku výrobce nosných kabelových systémů OBO Bettermann. Zmíněné produkty jsou součástí tzv. komplexního řešení požárně bezpečných rozvodů, které v zásadě buď nenapomáhají šíření požáru a nevylučují škodlivé životu nebezpečné látky, nebo vyhoví požadavkům na zachování funkčnosti při požáru. Jak výrobci kabelů, tak výrobky OBO Bettermann obě tato hlediska plní. Je důležité vybrat správné materiály pro obě zmíněné oblasti. Je pochopitelné, že rozvody pro funkční způsobilost při požáru jsou z ekonomického hlediska náročnější.
Při rozhodování o použití jednotlivých komponentů je důležitá integrita systému, tzn. že nestačí mít kabely a lávky s definovanou odolností při požáru a ostatní prvky bez certifikační klasifikace. To platí zejména pro držáky, kabelové příchytky, kotevní prvky a závěsy. Systém bude tak bezpečný, jak bezpečné budou veškeré články v systému použité.
Kabelové přepážky
Kabelové přepážky jsou určeny pro průchod kabelů a vedení dokonce i vodičů z optických vláken všech druhů a rozměrů. Součet všech ploch průřezu kabelů však nesmí být větší než 60% otvoru v hrubé stavbě. Zatímco stropy musí být betonové nebo železobetonové, stěny musejí být postaveny ze zdiva podle DIN 1053-1 nebo z betonu. Kabelovou přepážkou mohou vést i kabelové nosné konstrukce (kabelové žlaby, lávky, žebříky a kanály) z ocelových, hliníkových nebo z plastových profilů. Všechny vzniklé meziprostory musejí být vyplněny speciální přepážkovou hmotou. Obzvlášť nezanedbejte volné prostory mezi kabely!
Později lze do takto vytvořené konstrukce nainstalovat kabely nové. Buď do kabelové přepážky vyvrtáme otvor, kterým protáhneme další kabel a opět se zbývající prostor uzavřeme přepážkovou hmotou, nebo již při vytváření přepážky myslíme na případné dodatečné instalace a vystavíme klíny. Ty pak při dodatečných instalacích lze bez větší námahy odstranit z přepážky lehkými údery kladiva. Následně po instalaci kabelů zbývající volný prostor opět uzavřeme přepážkovou hmotou. Pro zdi z pórobetonových panelů nebo pro lehké příčky v hrázděné konstrukci s ocelovou vnitřní konstrukcí se hodí protipožární podušky. Jde o libovolně tvarovatelné podušky, které jsou určeny pro rychlé a absolutně čisté prostředí. Při jejich aplikaci se totiž vůbec nepráší. Lze je využít jako trvalé, ale také jako dočasné přepážky ve stěnách a stropech. Jejich podstatnou výhodou je, že při dodatečné instalaci mohou být použity několikrát, takže jsou velice hospodárné.

Protipožární kanály
Protipožární kanály se skládají z desek vyrobených z lehčeného betonu vyztuženého skleněnými vlákny, které jsou odolné proti vodě a mrazu. Protipožární desky jsou klasifikované jako nehořlavé. Mají lisovaný povrch, který je tvrdý, hladký a odolný proto otěru. Protipožární kanály se hodí pro ochranu únikových a záchranných cest před hořícími kabely, které jsou tak chráněny před ohněm, kouřem a žárem. Kanály mohou být montovány buď na stěnu nebo na strop a upevňují se pomocí protipožárních šroubových kotev. Jednotlivé spáry mezi vanami kanálů je nutné utěsnit pomocí samolepící těsnící pásky. Následně je možné do kanálu vkládat kabely. Při montáži na stěně používáme oddělovací úchytné úhelníky a při montáží na strop oddělovací úchytné třmeny.
Pro projektanty i montážní organizace doporučujeme konzultace u specializovaných firem. Jednou z nich je společnost VARIA s.r.o., jež je distributorem výrobků OBO Bettermann.