Energetická úspornost nebo extrémní energetická úspornost? Zobrazit fotky zobrazit 9 fotek

Krásný, komfortní a funkční dům, který nevyžaduje dodatečné vytápění? Stavba, jejíž energie je získávána z obnovitelných zdrojů a z jejích uživatelů? Je to utopie přímo z science fiction nebo reálná investice? Moderní objekty z vysoce kvalitních stavebních materiálů vybavené řadou inovativních řešení se mohou chovat jako stroj složený z perfektně padnoucích částí, jehož hlavním cílem je splnění přísných požadavků nízkoenergetického nebo pasivního stavebnictví.

Na začátku se zaměřme na rozdíl mezi nízkoenergetickými a pasivními stavbami. Tento rozdíl spočívá v množství energie nutné k vytápění budovy během roku. U nízkoenergetických staveb je o něco menší než množství určené pro tradiční stavebnictví definované individuálně pro každý stát (v Polsku je to cca 40 kWh/m2/rok). Zatímco množství energie pro vytápění pasivní stavby bylo určeno Centrem Pasivního Domu v Darmstadtu a je to jen 15 kWh/m2/rok. Díky této hodnotě jsou pasivní domy často nazývány extrémně energeticky úspornými a jsou projektovány s myšlenkou na pasivní získávání energie z obnovitelných zdrojů, tepla uživatelů a domácího vybavení. Energie k vytápění je teplo získané z mechanické ventilace, které zahřívá čerstvý vzduch. V případě potřeby existuje možnost dodatečného vytápění.

Hmota pasivního domu by měla být kvůli minimalizaci tepelných ztrát jednoduchá a nekomplikovaná, s co možná nejnižším součinitelem A/V (poměr plochy vnitřních překážek k celkovému objemu domu). Objekty s tímto standardem mají obvykle minimalistický tvar, 1-2 podlaží, jsou nepodsklepené. Během tvorby projektu je nutno věnovat pozornost orientaci na světovou stranu a velké množství prosklených ploch směrem k jižní straně. Ze severní strany se okna nedoporučují nebo se omezují na minimum. Rozmístění místností má také svůj význam. Technické místnosti, garáž je nejlépe umístit na severní stranu. Na jižní stranu je vhodné situovat otevřené místnosti, ve kterých se pobývá často a jsou určeny k odpočinku, učení, práci.

Stavba objektu s nižšími požadavky na energii je z dlouhodobého hlediska výhodnější než takového, který splňuje sotva minimum energetických požadavků. Pamatujme ovšem, že nejdůležitějšími funkcemi domu je pohodlí a spokojenost jeho obyvatel. Nerozhodujme se pro energeticky nejúspornější a nejdražší řešení, pokud na ně finančně nestačíme. Klíčem pro optimální úspornost je racionální vyvážení nákladů stavby a používání domu.

Belgie

Pasivní rodinný dům s kompaktní kostrukcí charakteristickou pro tento typ staveb. V objektu byla využita střešní okna FTT U8 Thermo se součinitelem prostupu tepla Uw=0,58 W/m2K.

Velká Británie

Green Unit jsou ekologické modulové stavby se zvýšenou energetickou úsporností. V modulech byly využita super energeticky úsporná střešní okna FAKRO FTP-V U5 se součinitelem prostupu tepla Uw=0,97 W/m2K.

Holandsko

Během projektování budov se zvýšenou energetickou úsporností je důležitá také jejich orientace na světovou stranu. Super energeticky úsporná střešní okna FTP-V U5 namontovaná v této realizaci mají součinitel prostupu tepla Uw=0,97 W/m2K.

Holandsko

Energeticky úsporný rodinný dům. Během stavby byly použity stavební materiály s vysokými parametry energetické úspornosti, mj. střešní okna FTT U8 Thermo se součinitelem prostupu tepla Uw=0,58 W/m2K.

Polsko

Mateřská školka s pasivním standardem v Podegrodu. Budova byla vybavena solárními kolektory a tepelným čerpadlem. Objekt prosvětlují střešní okna FTT U8 Thermo se součinitelem prostupu tepla Uw=0,58 W/m2K.

FAKRO CZECH s.r.o. Poslat poptávku