Virtuální baterie - energetika budoucnosti Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Solární systémy v poslední době získávají na popularitě a jdou ruku v ruce s aktuálním trendem získávat co největší podíl energie z takzvaných obnovitelných zdrojů. Využít tak běžnou věc, jako je sluneční záření k výrobě elektřiny a tepla je velmi oblíbené i v České republice. Podle průzkumu společnosti E.ON uvažuje téměř čtvrtina respondentů z řad majitelů rodinných domů, že si pořídí domácí fotovoltaickou elektrárnu do pěti let.

„Solární systém má sice vyšší pořizovací náklady, nicméně tato vstupní investice se uživatelům během několika let vrátí, a to v podobě úspory za energie. Z dlouhodobého hlediska se tedy jedná o velmi výhodnou investici, tím spíše, že hlavní komodita, tedy sluneční svit, je stálá a navíc zdarma,“ vysvětluje hlavní benefity solárních systémů Luboš Vrbata ze společnosti E.ON. 
Je to právě společnost E.ON, která na jaře letošního roku vstoupila na trh s novou průkopnickou službou Virtuální baterie. O co jde? „Ačkoli má solární energie své jednoznačné plusy, bylo tu stále i jedno mínusové znaménko. Sluneční svit se totiž nedá regulovat, a tak může v určitých částech dne docházet k přetokům energie, zatímco v jiných částech dne se zase energie nedostává. Jde o to, že jako spotřebitel nikdy nevyužijete veškerou energii, kterou se solárními panely vyrobíte. Obecně se uvádí, že podíl nevyužité energie se pohybuje někde kolem 30% a jedna třetina, to už je poměrně vysoké číslo, které má významný dopad na návratnost projektu. Chápali jsme tedy jako naši výzvu, pokusit se s tímhle problémem něco udělat, a přijít s technologií, která obrátí malé mínus ve velké plus,“ pokračuje Vrbata.
Cílem bylo nabídnout zákazníkům na trhu takové řešení, které jim umožní využívat vlastní vyrobenou energii na 100 %. A tak se zrodila Virtuální baterie. „Virtuální baterie slouží v podstatě jako solární cloud. Uložíte si do ní energii, kterou vyrobíte, ale nedokážete v danou chvíli spotřebovat, a vezmete si ji zpět, až budete potřebovat, například ve dnech, kdy je pod mrakem nebo v noci, kdy slunce nesvítí. Velkou výhodou je, že stav ukládání i čerpání vlastní energie mohou naši klienti sledovat kdykoli a kdekoli, například prostřednictvím aplikace na telefonu. Stačí jen připojení k internetu,“ vysvětluje dále Luboš Vrbata.
Virtuální baterie, kterou E.ON nabízí jako jediný na českém trhu, radikálně zvyšuje návratnost počáteční investice do fotovoltaického systému, právě protože uživateli umožňuje spotřebovat veškerou vyrobenou energii beze zbytku. Klient tak spotřebovává méně energie ze sítě, za kterou musí platit další finanční prostředky. „V konečném důsledku se díky Virtuální baterii vrátí zákazníkům vynaložené prostředky na koupi solárního systému ještě rychleji, než tomu bylo před jejím uvedením na trh,“ uzavírá Vrbata.
Zdroj: www.eon.cz
E.ON Energie, a.s. Poslat poptávku