Gabiony zpevní svahy i ozvláštní interiér

Přírodní kámen se používá při stavbách domů a realizacích zahrad či jejich oplocení v mnoha podobách. Nabízen je dokonce i levnější kámen umělý, který věrně imituje přírodní kamenné obklady. Ovšem teprve v podobě gabionů vyniknou všechny přednosti přírodního kamene.

V exteriéru působí přírodní kámen svou fyzickou hmotou, originální strukturou a vnitřní energií jako přirozený a žádoucí kontrast živé přírody a dřevěných, betonových, keramických, ale i kovových architektonických prvků. Ovšem v podobě gabionů vytváří mohutnou hmotu, která udrží svah, oddělí rušnou silnici, vytvoří pevné terasy ve svažité zahradě a i ozvláštnit interiér.

Co jsou gabiony

Gabiony jsou drátokamenné koše ve tvaru krychle, kvádru, případně válce. Kámen tvoří „pouze“ výplň gabionů, základní konstrukce je z ocelového drátu. Drátěná konstrukce gabionů je bodově svařovaná a povrch drátů je opatřen bezúdržbovou úpravou. Oka gabionů jsou velká 5x10 nebo 10x10 cm. Dále se gabion skládá ze spojovacích spirál nebo závlaček a z rohových a příčných distančních spon. Vyrábí se standardní modulové rozměry sítí, lze však vytvořit libovolný rozměr ustřižením modulových sítí o konkrétní počet řad. Gabion je konstrukční prvek, ze kterého jsou vytvářené gabionové konstrukce.
Gabionová konstrukce se vyplňuje nejčastěji lomovým či přírodním kamenem, je však možná i kombinace více materiálů a lze ji vyplňovat i zeminou či recykláty. Opěrné či protihlukové stěny a jiné konstrukce z gabionů dosahují velmi atraktivního, elegantního a moderního vzhledu, ovšem svou hmotností a stabilitou se účinně vzepřou jakékoli váze. Sesuv svahu díky nim už nemůže hrozit. Dalším z charakteristických rysů gabionových konstrukcí je pohledová čistota. Není narušena přirozená podoba kamene ani oceli. Celek pak mohou podtrhnout a oživit například popínavé rostliny. Zjemní monolitickou plochu gabionu.

Ohromnou výhodou gabionů je absence jakéhokoli pojiva při výstavbě. Stavět lze v jakoukoli roční dobu a za jakéhokoli počasí. Statická funkce gabionu působí okamžitě, navíc jsou gabiony vodopropustné, což ještě více podtrhuje jejich stabilitu. Voda jimi prostě proteče a na konstrukci netlačí. Životnost gabionů je extrémní, přitom bez potřeby jakékoli údržby.

Proč právě gabiony

  • Stabilita a statické vlastnosti gabionů jsou dokonalé, stejně jako přírodní, čistý vzhled
  • Výborná variabilita použití
  • Výborný zvukový útlum
  • Gabiony jsou schopné přirozeně splynout s terénem
  • Nenarušují vodní režim v přírodě zadržováním vody (absorbují energii vody a vodu přitom propustí)
  • Výstavba gabionů probíhá velmi rychle
  • Gabiony jsou plně recyklovatelné
  • Gabion můžeme kdykoli dodatečně napojit

Využití gabionů

Gabiony zpevníme svahy, břehy vodních toků a krajnice, vytvoříme protihlukové stěny, protipovodňové hráze, protierozní stěny, funkční i okrasné prvky zahradní architektury (ploty, obvodové zdi, sloupy, zahradní domky, pergoly, dřevníky, …), portály silničních a železničních tunelů, mostní křídla a podobně. Využití najdou gabiony i v Národních parcích a CHKO, jelikož jde o ekologické konstrukce. Opěrné stěny z gabionů nabídnou stabilitu, ale i pružnost, odolnost a obrovskou odvodňovací kapacitu. V interiérech vytvoří gabiony zajímavé stěny či sloupy, využití však najdou ve své závěsné podobě i ve venkovní architektuře staveb a také v podobě nosných stavebních konstrukcí.

Výplň gabionů

K plnění gabionů se nejčastěji používá výplňový kámen frakce 32 – 63 či 63 – 125. Kámen nesmí být štěpivý, musí být dostatečně tvrdý a odolný vůči povětrnostním vlivům. Do pohledové strany používáme kámen o rozměrech 1,5 až 3 násobku rozměru oka sítě. Kámen se plní do nezavíkovaných košů s vloženými distančními sponami. Nejdřív se vkládá ručně část pohledové strany, načež se rub zasype drobnější frakcí. Poté se opět ručně vyskládá další úsek pohledové strany a opět dosype rub. Gabiony je však možné i jen vysypat, záleží na volbě drobnější frakce a velikosti oka. A na druhou stranu můžeme gabiony celé vyskládat ručně a drobnější frakcí pouze plnit mezery. Koše musí být zcela naplněné, ovšem nikoli přeplněné, potom bychom je nemohli zavíkovat.

Pokud se realizují gabionové stěny o více řadách, před zaklopením víkem nevyplníme gabiony zcela. Až po sešití víka doplníme dokončenou řadu zásypem drobné frakce.

Běžný bývá i zpětný zásyp za rubem gabionu. Buďto kamením, nebo zeminou, která nesmí být zmrzlá a nesmí obsahovat nevhodné příměsi. Před zásypem se použije jako filtr geotextilie, aby nebyla zemina vyplachována do gabionu. Pokud zajišťujeme gabiony svah, je jejich obvyklý sklon roven jedné desetině výšky objektu.

Minimální nároky na stavební připravenost gabionů

Gabiony nepotřebují základy, pouze rovinný podklad. Čili před realizací gabionů je vytyčen stavební objekt podle projektové dokumentace, vykácí se nežádoucí dřeviny, případně ochráníme sousedící stromy a keře dřevěným bedněním před mechanickým poškozením. Pak se provedou odkopávky a zhutnění terénu. Jako základ postačí štěrkové lože, ovšem lze i vybetonovat mělké základy. K přípravě základové spáry jsou vhodné gabionové matrace. Podloží hutníme vibrační deskou či hutnícím pěchem. Ke srovnání terénu a plnění gabionů využijeme minibagr či bagr.

Zdroj: www.geologie.cz

Zdroj použitých fotografií: www.geologie.cz, www.rothfuss.de, www.shutterstock.com

Geologie a Geotechnika - Janda, Šetina Poslat poptávku