Sdílet
 
Realitní kanceláře

Věříte na geopatogenní zóny?

Datum vydání: 29.12.2008 | autor:
Mnozí lidé geopatogenní záření podceňují. Existuje však mnoho důkazů o tom, že neblaze ovlivňuje zdraví člověka.V posledních letech se o nich velmi hovoří. Vznikly mnohé výzkumy a publikace na téma vlivu jejich škodlivosti na lidskou populaci a mnoho alternativních léčitelů nabízí svou pomoc při jejich ´odrušení.´
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Konkrétněji hovoříme o problematice geopatogenních zón (GPZ) a zón geopatogenního stresu (ZGPS). Dříve se pro geopatogenní zóny používal výraz DRAČÍ ŽÍLY, pocházející ze staré Číny. První záznamy o těchto dračích žilách jsou staré už přes 4000 let, kdy císař Kuang Yü nařídil prozkoumat pozemky, určené k zástavbě. Stejně tak ho zajímalo i působení podzemních vodních toků. Dračí žíly můžeme obrazně nazvat i zónami zemních vlivů.

Čím geopatogenní zóny jsou?
V podstatě může jít o konkrétní nehomogenity ve svrchní části zemské kůry. Ty mohou být způsobené tektonicky (porušením hornin), nebo tím, že se setkají horniny s odlišnými fyzikálními vlastnostmi. Navíc homogenitu těchto vrstev zemské kůry běžně narušuje i tekoucí podzemní voda, která stéká po tektonických poruchách a vytváří si svá říční koryta. Ta stejně jako například mořské vodní proudy nejsou vidět.

Dalším rizikem je přemisťování radioaktivních hornin těžbou a například místa, kde vznikají haldy po těžbě nerostných surovin, jsou pro jakoukoli výstavbu extrémně nevhodná. Koneckonců i samotná revitalizace krajiny v místech minulé těžby je dlouhodobou záležitostí a nový ekosystém se nám skutečně nevytvoří ze dne na den.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Jak geopatogenní zóny působí na náš organismus?
Jde o energii, která vyzařuje ze země a neblahý vliv mívá až její dlouhodobější působení. Nejčastěji pak onemocní náš nejslabší orgán a máme-li k určitým nemocem i genetické expozice, účinek GPZ se pak sčítá, ne-li násobí. Citlivější z nás dokonce pocítí potíže i při krátkém pobytu v takovém místě. Mohou být náhle unavení, nesoustředění, stísnění, vystresovaní. Konkrétní hmatatelné vědecké údaje však v tomto směru neexistují. Hovoříme obecně o energiích, které sice nelze změřit, ale přesto jsou a mohou nám škodit.

Pokud hovoříme o geopatogenních zónách, hovoříme vlastně o energetických polích, vznikajících v zemi, ale i na jejím povrchu. Sem řadíme podzemní prameny, globální mřížkovou síť, tektonické poruchy a zlomy, elektrický smog a silová pole.

Podzemní prameny vzniknou jako výsledek proudění vody, často se pak proderou až na povrch. I tyto prameny mohou vyvolat zdravotní problémy (migrény, bolesti hlavy, návaly horka, nespavost, …). Tektonické poruchy jsou zlomy v zemské kůře, elektrický smog souvisí s rozvody energetických sítí, ale i zapnutými televizory, mikrovlnnými troubami, počítači a rádii. Elektrická pole, která se tak vytvářejí, mohou negativně ovlivnit i naprosto zdravé jedince v závislosti na době působení.
Ilustrační foto, ČESKÉSTAVBY.cz
Ilustrační foto, ČESKÉSTAVBY.cz
Globální mřížková síť zahrnuje Hartmannovu mříž (pásy)mříž (pásy) Curryho. Tyto dvě sítě prý v pravidelných vzdálenostech pokrývají povrch planety Země a bez nich by magnetické pole naší planety nemohlo být koordinované. Přitom se tyto mříže překrývají. Hartmannovy pásy vedou v mříži směrované dle azimutu, od severu k jihu a západu k východu. Jsou to prý stojaté vlny VKV, které jsou kosmického původu a mají zahuštěné ionty sodíkového záření z atmosféry. Hartmannovy pásy škodí našemu organismu konstantně, s výjimkou míst, kde se kříží, tam je jejich účinek zesílen. Pásy Curryho jsou o 45o posunuté a vedou od severozápadu k jihovýchodu a od severovýchodu k jihozápadu. Mají charakter záření, které je horizontálně polarizované, o průměrné vlnové délce 11 až 21 cm. Jejichž škodlivost je stejná, jako u pásů Hartmannových.

Jak si na odhalení GPZ zajít?
Pozor však, geopatogenní zóny nepůsobí jen v přízemních patrech, ale velký vliv mají naopak v patrech vyšších. Podle odborníků, kteří se škodlivostí zón zabývají, narušuje zdraví člověka zejména dlouhodobý pobyt v nich. Minimálně postel a pracovní místo bychom tedy do pokoje měli umístit tak, aby jimi žádné záření neprocházelo. Pokud si nechcete domů přímo zvát člověka, který umí zóny vyhledávat, pak sledujte chování zvířat.
Tvrdí se, že kam si s oblibou lehá pes, bychom v bytě měli postavit postel. Pes má vynikající sluch a je schopen slyšet i velmi nízké frekvence, včetně dráždění podprahového. Pravým opakem je kočka, která místa s jakýmikoli vibracemi vyhledává, sama přece pro ni příjemné vibrace vytváří při předení. Kde s oblibou lehá kočka, bychom určitě spát ani odpočívat neměli. Ovšem vlivy GPZ můžeme sledovat i ve volné přírodě. Pokud postavíme včelstvo na nevhodné místo, včelí produkce, respektive prosperita roje, se mění. Infrazvuk je neustále nutí k větší aktivitě a snůška medu je pak větší. A stejně jako kočkám či včelám je v geopatogenních zónách dobře třeba i mravencům. Od přírody se prostě lze učit stále.

GPZ, nemoci a prevence
Výčet nemocí, kterými údajně při dlouhém pobytu v geopatogenních zónách a zejména tam, kde se zóny kříží, může člověk onemocnět, je dlouhý. Od banální rýmy přes astma a bolesti páteře až po rakovinné nádory. Většinou se stává, že onemocní ta část těla, která je nejvíce oslabena. A o léčbě pak platí to, že je zdlouhavá nebo zcela neúčinná. Jestliže jste zastánci přírodní medicíny a věříte škodlivosti vlivu geopatogenního záření, pak byste se měli snažit uspořádat nábytek v bytě tak, aby záření procházelo pokud možno místy, na kterých trávíte co nejméně času.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Věříte na geopatogenní zóny?"

Buďte první a napište komentář k  "Věříte na geopatogenní zóny?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE