Gravitační nebo tlakovou kanalizaci? Zobrazit fotky zobrazit 2 fotky

Plánujete stavbu domu a nevíte, zda se rozhodnout pro gravitační a nebo tlakovou kanalizaci? Čím se oba typy kanalizace liší, jaká mají specifika a proč se rozhodnout právě pro jednu z nich? Kdy je která vhodnější a ekonomicky výhodnější?

Zásadní pravidlo výběru kanalizace

Kdy zvolit gravitační a kdy tlakovou kanalizaci? Pokud nemůžeme zajistit v trase kanalizace alespoň minimální spád potrubí požadovaný pro použití gravitační kanalizace, je třeba uvažovat o kanalizaci tlakové. A věřte, že její použití se z dlouhodobého hlediska většinou vyplatí. Proč?

Vyplatí se gravitační kanalizace? Opravdu jejím pořízením ušetříme?

Kanalizace jsou s civilizacemi spojené již odedávna. A právě na principu gravitace byly budované první z kanalizací. Tento princip je zcela jednoduchý, odtékání splašků umožňuje sklon potrubí, který ani nemusí být velký – gravitaci vystačí i malé sklony. V současnosti je nejmenší povolený sklon kanalizační přípojky podle normy ČSN 756101 pro potrubí DN 150 2% a pro potrubí DN 200 1%. Přesto je však nutné s ohledem na napojení celého systému a překonání nerovností terénu umístit potrubí do dostatečné hloubky. A právě tento fakt může vést k výrazně zvýšeným nákladům, byť se zdá být právě tento typ kanalizace ekonomicky nejvýhodnější. Prostě se nám může gravitační kanalizace výrazně prodražit. Obzvláště ve členitějším terénu, za nevhodných geologických podmínek, nebo v případě, kdy není možné zajistit dostatečný sklon kanalizace, máme problém. Kanalizační systém pak totiž vyžaduje čerpadlo, které kanalizaci opět prodraží. A právě v těchto případech je mnohem výhodnější kanalizace tlaková. Opět se vraťme k úvodnímu odstavci, kde jsme uvedli, že pokud neexistuje jednoznačný důvod pro použití gravitační kanalizace, je třeba uvažovat o kanalizaci tlakové.

Co je tlaková kanalizace

Tlaková kanalizace funguje na rozdíl od té gravitační na principu tlaku, který je vytvářen čerpadlem. Slovo tlak je již v samotném názvu tlakové kanalizace. Čerpadlo nasává odpad a přepravuje jej, kam je třeba. A dokonce i do kopce. Nemusíme proto dávat pozor na spád kanalizačních trubek a navíc můžeme kanalizaci uložit i do relativně malých hloubek. Tlakovou kanalizaci ukládáme jen do takzvané nezámrzné hloubky, což je 0,8 až 1,2 metru. Menší hloubka uložení pak výrazně zjednoduší a zlevní uložení tlakové kanalizace. U tlakové kanalizace se navíc používají menší dimenze potrubí než u gravitační. A důsledek? Opět usnadnění a zlevnění pokládané kanalizace. Pro tlakovou kanalizaci se používají polyetylenová potrubí spojovaná svařováním, což zajišťuje absolutní těsnost trubek. Spojování trubek svařováním na tupo nebo svařováním pomocí elektrotvarovek je snadné a bezpečné. Tlaková kanalizace je bezobslužná, nemusíme nic spouštět, vše se děje zcela automaticky.

Více informací, katalog a případně názory odborníků na tlakové kanalizace najdete na stránkách výrobce.
WAVIN Ekoplastik s.r.o. Poslat poptávku