Hromosvody na střechách Lindab Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Pokud je třeba chránit budovu před účinky blesků, je doporučeno postupovat u krytin Lindab stejně jako v případě jiných, takzvaně nevodivých krytin. Osazují se tedy standardizované jímače a vedení pro svedení výboje mimo budovu. 

Za určitých okolností můžeme uvažovat, že krytina působí jako náhodný jímač výbojů. V takovém případě lze předpokládat, že samotná krytina vzájemně vodivě pospojovaná dokáže přijmout výboj a předat ho do svodu. Pokud se však přistoupí k takovému řešení, je třeba počítat s tím, že při úderu dojde k propálení krytiny.

Na tento jev myslí norma ČSN EN 62305, která uvádí, že minimální tloušťka materiálu odolná proti propálení úderem je v případě pozinkované oceli 4mm. Vzhledem k tomu, že krytiny Lindab se vyrábí v tloušťkách 0,5 až 0,7mm, pohybují se na samé hranici použitelnosti pouze jako náhodný jímač. Minimální hodnoty pro oba případy jsou uvedeny v následující tabulce, která je z této normy vyňata.
Polyesterová úprava povrchu plechu není chápána jako izolant. Norma EN 62305 nepovažuje organické nátěry a povlaky do tloušťky 1mm za nevodivé izolanty. Plechy Lindab mají obvykle polakování v rozsahu 25 až 50 µm. Vzhledem k riziku propálení je doporučeno instalovat klasické hromosvody na střechy Lindab.
Na každé střeše by navíc měly být standardem lávky a žebříky. Z důvodů čištění střechy a právě údržby hromosvodu a antén, případně odklízení enormního náporu sněhu. na střechu prostě musíme vystoupit, a to i v případě, kdy hromosvod instalujeme. Vždy je na zodpovědnosti provozovatele střechy učinit tyto práce bezpečné.

Více informací o produktech Lindab najdete na www.lindabstrechy.czwww.lindab.cz