I kvalitní střecha potřebuje údržbu před zimou Zobrazit fotky zobrazit 8 fotek

Září je ideální doba pro přípravu střechy před zimou. Důležité je zkontrolovat těsnost střešního pláště a opravit případné nedostatky dříve, než se zhorší počasí. Základní zásady pro podzimní péči o střechu představují odborníci ze společnosti KM Beta a.s.

Podzim a zima jsou pro střechu kritické – tedy pokud vaši střechu už dostatečně neprověřily opakující se letní bouře a přívalové deště. Každopádně podzim a zima s déle trvajícími srážkami (dokonce sněhovými) střechu dokonale „provětrají“. Proto je nesmírně důležité nezanedbat její údržbu.

Pohledová kontrola

Důležité je nezapomínat na bezpečnost – pohybovat se po střeše s opatrností a pouze, pokud je střecha doopravdy pochozí. Je-li to možné, pohybovat se pouze po nášlapných taškách, které jsou pro pohyb po střeše určené, nebo přenechat kontrolu odborníkům z pokrývačské firmy a kontrolovat tašky pouze ze zabezpečeného žebříku.
U tašek kontrolujeme, zda nejsou prasklé, posunuté/uvolněné či jinak poškozené. Doporučuje se tašku vyměnit i v případě, že je poškozena jen částečně (uštípnutý roh apod.). Před opravou je také potřeba zjistit, proč k poškození došlo a příčinu následně odstranit.

Odstranění nečistot a mechů

U krytin se zejména v zastíněných částech střechy může objevit mech. Pokud nám vadí (nejčastěji z estetického hlediska), je podzim ideální doba k jeho odstranění. Nejčastěji se odstraňuje vhodnými chemickými prostředky (např. roztok skalice modré) a následně po jeho zaschnutí vysokotlakým čističem. To však samo o sobě nestačí - kromě umytí je vhodné odstranit výkvěty, mechy, lišejníky a další nečistoty i ručně. Povrch krytiny se může také následně ošetřit fungicidním hydrofobizačním roztokem. Ten zabraňuje organickému znečištění a snižuje nasákavost krytiny. Pomáhá ji tak chránit proti mrazu a následnému poškozování.

Zaostřeno na detail

Kritická místa střechy najdeme obvykle tam, kde se stýkají různé části pláště – oplechování a krytina, střešní okna, oplechování komínů, osazení okapů či kolektorů – ale také v úžlabích, nárožích, na štítě a u hřebenáčů. Vedle pohledové kontroly se doporučuje i fyzická kontrola –kontrola detailů a oplechování rukou zda nejsou uvolněné. Zkontrolujeme případné zatmelení klempířských detailů a starý nefunkční tmel nahradíme novým.

Výměna poškozené tašky

Nezapomeňte, že střecha je systém a vyžaduje systémová řešení: použití stejného typu tašky je naprostým základem. Jednotlivé tašky skládané střešní krytiny se dají vyměnit. Postup se ale liší podle typu tašek. Doporučujeme nechat opravy na odbornících, abyste si na střeše sami nezpůsobili ještě další škody.

Čištění okapů

Okapy je důležité udržovat čisté. Pokud neodtékají, shromažďuje se v nich voda a neúměrně zatěžuje žlaby a jejich úchyty (hlavně v zimně, kdy může zmrznout). Pokud jsou úchyty/háky již poškozené a prohnuté, doporučujeme je vyměnit. 
Nadměrná zátěž háků nepředstavuje jediný problém – voda z ucpaného žlabu může začít přetékat na fasádu, která dlouhodobým působením vlhkosti pak degraduje – hrozí vznik plísní a další poškození omítek i celé konstrukce. Krásné a dlouhé rampouchy jsou spíše důkazem zanedbané údržby než romantickou ozdobou střechy. Pokud chcete mít klid, doporučujeme využít mřížky, které zabraňují pronikání nečistot do žlabů. Do kotlíku žlabu je určený lapač nečistot. Po vyčištění se doporučuje kvůli kontrole žlaby naplnit vodou – lze tak ověřit, zda není zanesená i odtoková roura. Tuto lze vyčistit perem na čištění odpadů. Kontrolu okapů je vhodné kvůli spadanému listí provádět průběžně před začátkem zimy.

Protisněhové tašky a zábrany

Nejrozšířenější obranou proti náhlému skluzu sněhu ze střechy je zařazení speciálních protisněhových tašek do střešní krytiny. Protisněhová střešní taška tvoří s betonovým „zachytávacím“ prstencem jeden homogenní, celobetonový prvek. Oproti také používaným plechovým zábranám je její největší předností především harmonické začlenění prvku do střešního pláště. Díky jednotnému materiálu základní tašky i betonového prstence, který zabraňuje uvolnění sněhu, nevznikají na střeše žádné šmouhy, často viditelné u plechových zachytávačů. Střešní plášť je u této varianty uzavřený a nedochází ke zvýšenému průniku hnaného prachového sněhu nebo deště pod střešní tašky, jak se to může stát v místě plechové zábrany.

Kvalitní střecha do každého počasí

I když je pravidelná údržba střechy před a po zimě důležitá, mnoha problémům lze předejít výběrem správné krytiny. Pokud chcete mít střechu, která nevyžaduje nákladnou údržbu, je spolehlivá a odolná (betonová střešní krytina vydrží až sto let!), zvolte betonovou krytinu od KM Beta a.s.. Široký sortiment betonových doplňků zajistí i dlouhou životnost střešního pláště. Díky vysoké pevnosti odolá střecha KM Beta i silnému tlaku, např. velkému množství sněhu na střeše. Pro svoji vysokou únosnost, nízkou nasákavost a vysokou mrazuvzdornost je krytina od KM Beta a.s. vhodná i do horských podmínek a výrobce – největší český výrobce stavebních prvků od základů až po střechu, společnost KM Beta a.s. – garantuje její spolehlivost a kvalitu na dlouhých 30 let.