Sdílet
 

Inspirujte se novinkami v realizacích střech

Datum vydání: 04.03.2015 | autor:

17. ročník odborného veletrhu STŘECHY PRAHA proběhl společně s 11. ročníkem veletrhu úspor energií a alternativních zdrojů SOLAR PRAHA a 3. ročníkem veletrhu ŘEMESLO PRAHA ve dnech 22.–24. ledna 2015 v prostorách PVA EXPO PRAHA Letňany. Souběžně se konal 3. ročník veletrhu nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb FOR PASIV. Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci vystavovatelů, asociací, cechů a dalších spolupracujících institutů, novináři a řada významných osobností z oboru.

Fotografie z veletrhu PVA EXPO PRAHA Fotografie z veletrhu PVA EXPO PRAHA
Fotografie z veletrhu PVA EXPO PRAHA

Charakteristika veletrhu

 • nejvýznamnější veletrh v oboru střech v České republice a střední Evropě
 • poskytuje ucelené informace o materiálech, trendech a novinkách v oblasti stavby a renovací střech
 • pravidelně se účastní nejvýznamnější výrobci a dodavatelé z oboru střech
 • díky jasné oborové specializaci každoročně veletrh navštíví vysoké procento odborníků
 • zimní termín konání umožňuje ideální příležitost seznámit se v jednom čase a místě s novinkami a trendy v oboru pro nadcházející stavební sezónu
 • tradicí je pečlivě připravený doprovodný program za účasti předních specialistů a vždy s novými projekty
 • bezplatná poradenská centra s nezávislými odborníky jsou již nedílnou součástí veletrhu
 • souběh veletrhů, jejichž nomenklatura se vzájemně doplňuje – Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha a For Pasiv přivádí na výstaviště kromě odborníků i zájemce z řad široké veřejnosti
 • prestižní soutěže pro vystavovatele
 • soutěže o hodnotné ceny pro návštěvníky veletrhu
 • cílená reklamní kampaň
Fotografie z veletrhu PVA EXPO PRAHA Fotografie z veletrhu PVA EXPO PRAHA
Fotografie z veletrhu PVA EXPO PRAHA
Fotografie z veletrhu PVA EXPO PRAHA Fotografie z veletrhu PVA EXPO PRAHA
Fotografie z veletrhu PVA EXPO PRAHA

Konference „Izolace 2015“

Nosným tématem 16. ročníku konference Izolace byly izolace spodní stavby. Konferenci tradičně uspořádala společnost A.W.A.L. „Snažili jsme se skloubit naše poznatky s poznatky předních odborníků a společností pohybujících se v oblasti spodní stavby. Vznikl tak mix přednášek popisujících
spodní stavbu od vyjmenování problémů až po jejich technická řešení, která jsou minimálně riziková a která poskytují větší naději na úspěch“, zhodnotil obsah konference její odborný garant Ing. Marek
Novotný, Ph.D. Konference probíhala první veletržní den a byla zacílena na projektanty, stavební inženýry, techniky i zástupce realizačních frem. Vzhledem k naplněnému sálu bylo vidět, že o problematiku spodní stavby je veliký zájem a i poslední přednášky se odehrály před naplněným
auditoriem. Konference se zúčastnilo 180 posluchačů a zaznělo přes 20 odborných příspěvků.

Mezinárodní konference Coil-Coating – moderní technologie pro výrobu kvalitních plechových střech

Za velkého zájmu publika proběhla konference pořádaná Evropskou asociací výrobců lakovaného plechu (ECCA). Konference se zúčastnilo přes 120 posluchačů a konala se v novém Kongresovém sále na výstavišti. Řešily se například výhody a nevýhody lehkých střešních krytin či příkladové aplikace lakovaného (lakoplastovaného) plechu.

Fórum Dřevěné konstrukce střech

Významným setkáním odborníků druhý veletržní den bylo Fórum Dřevěné konstrukce střech, jehož odborným garantem a pořadatelem byla ČKAIT. Fórum bylo zaměřeno na využití dřeva ve stavebním prů-
myslu, zejména sjeho použitím v konstrukcích šikmých střech, včetně možného požárního a biotického ohrožení a jeho následné ochrany. Dále se fórum zabývalo konstrukcemi střech, jejich častými závadami, opravami a úpravami. Součástí byl i přehled systému právních předpisů a norem využitelných pro návrh, provádění a kontrolu šikmých střech. Přednášeli a diskutovali vynikající specialisté v daném oboru. Fóra se zúčastnilo přes 80 posluchačů.
Ukázky řemesel na veletrhu PVA EXPO PRAHA Ukázky řemesel na veletrhu PVA EXPO PRAHA
Ukázky řemesel na veletrhu PVA EXPO PRAHA
Ukázky řemesel - Břidlicové srdce Ukázky řemesel - Břidlicové srdce
Ukázky řemesel - Břidlicové srdce

Řemeslo Praha

Letošní veletrh pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků zaznamenal velký zájem jak od vystavujících frem z oblasti nářadí, nástrojů a řemeslného vybavení, tak ze strany návštěvníků, kteří měli možnost vidět velké množství praktických ukázek řemesel a prací tesařů, pokrývačů, klempířů, izolatérů, malířů, kamnářů, uměleckých sklářů či třeba i kovářů. Na stánku Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR odborníci radili s výběrem vhodného materiálu na střechu či s výběrem kvalitní realizační frmy. Kromě toho cech zajistil na svém stánku a v jeho okolí ukázky tradičních řemesel. Tesařství Martin a Bohumír Šnajdrovi předvedli výrobu protéz a námětků. Žáci oboru tesař Střední školy řemeslné z Jaroměře vyrobili za pomoci roubených spojů osmiboké opláštění studny a souběžně předvedli výrobu ozdobného konce krovu. Žáci Středního odborného učiliště Praha 9 Jarov obor pokrývač předvedli montáž cvičné konstrukce krovu, aplikace parofolie, připevnění střešních latí, pokrývání střech krytinou W 6 GLAZURA včetně všech doplňků a včetněmontáže klempířských prvků (okapnice, žlab, úžlabí). Učni oboru sklenář předvedli zařezávání skla do různých tvarů oken a učni oboru klempíř vyráběli ručně okapnice (ohýbání), lemování, příponky k uchycení plechu na střeše a také píšťalky z barevného plechu.

Fandíme řemeslu

Jednou z novinek v rámci doprovodného programu byl projekt na podporu řemesel v ČR, který v roce 2014 zahájila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a zapojila do hry nejvýznamnější
tuzemské řemeslné cechy a společenstva. Jeho cílem je dlouhodobě posilovat vnímání významu řemesel ve společnosti, angažovat mladé lidi v zapojení do řemeslné profese a trpělivě vysvětlovat vládě,
Zlatá taška - symbol soutěže o nejlepší exponáty Zlatá taška - symbol soutěže o nejlepší exponáty
Zlatá taška - symbol soutěže o nejlepší exponáty

Poradenská centra, informační místa

Součástí veletrhu byla již tradičně bezplatná poradenská centra pro všechny oblasti výstavby a pro úspory energií, včetně centra fasád. Stavební poradenské centrum, které v rámci veletrhu zajišťovala organizace ČKAIT ve spolupráci s ČVUT v Praze, bylo doslova obleženo návštěvníky, kteří konzultovali dotazy s odborníky z mnoha oblastí navrhování a provádění staveb, právních předpisů ve výstavbě, stavebních technologií, nových materiálů a výrobků pro stavby, provozu a udržování střech a vad staveb. Na stánku Informačního centra ČKAIT byly k dispozici ekonomické a technické informace a odborná
literatura z oblasti stavebnictví. Poradenství pro úspory energií, snižování energetické náročnosti
budov a využití alternativních zdrojů zajistila společnost EkoWATT a Česká fotovoltaická asociace. Obě tyto organizace připravily pro návštěvníky též řadu zajímavých přednášek. Centrum fasád, které mělo v loňském roce svou premiéru, poskytovalo cenné rady v oblasti opláštění budov návštěvníkům i letos. Kromě poradenství zde mohli zájemci vidět ukázky kotevní techniky zateplovacích systémů, dekorativní fasádní obkladové pásky, elegantní plechové fasády a mnoho druhů dekorativních omítek.
Střechy Praha s.r.o.

Střechy Praha s.r.o.

Praha, Jeremiášova 1422/7b,
Tel: 296 397 306
Web: http://www.strechy-praha.cz
E-mail: jsefrankova@strechy-praha.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Střechy Praha s.r.o.

Praha 13, Jeremiášova 1422/7b,
Tel: 296 397 306
Mobil: 724 681 729
Web: http://www.strechy-praha.cz
E-mail: jsefrankova@strechy-praha.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Inspirujte se novinkami v realizacích střech"

Buďte první a napište komentář k  "Inspirujte se novinkami v realizacích střech"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE