Inspirujte se novinkami v realizacích střech

17. ročník odborného veletrhu STŘECHY PRAHA proběhl společně s 11. ročníkem veletrhu úspor energií a alternativních zdrojů SOLAR PRAHA a 3. ročníkem veletrhu ŘEMESLO PRAHA ve dnech 22.–24. ledna 2015 v prostorách PVA EXPO PRAHA Letňany. Souběžně se konal 3. ročník veletrhu nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb FOR PASIV. Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci vystavovatelů, asociací, cechů a dalších spolupracujících institutů, novináři a řada významných osobností z oboru.

Charakteristika veletrhu

 • nejvýznamnější veletrh v oboru střech v České republice a střední Evropě
 • poskytuje ucelené informace o materiálech, trendech a novinkách v oblasti stavby a renovací střech
 • pravidelně se účastní nejvýznamnější výrobci a dodavatelé z oboru střech
 • díky jasné oborové specializaci každoročně veletrh navštíví vysoké procento odborníků
 • zimní termín konání umožňuje ideální příležitost seznámit se v jednom čase a místě s novinkami a trendy v oboru pro nadcházející stavební sezónu
 • tradicí je pečlivě připravený doprovodný program za účasti předních specialistů a vždy s novými projekty
 • bezplatná poradenská centra s nezávislými odborníky jsou již nedílnou součástí veletrhu
 • souběh veletrhů, jejichž nomenklatura se vzájemně doplňuje – Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha a For Pasiv přivádí na výstaviště kromě odborníků i zájemce z řad široké veřejnosti
 • prestižní soutěže pro vystavovatele
 • soutěže o hodnotné ceny pro návštěvníky veletrhu
 • cílená reklamní kampaň

Konference „Izolace 2015“

Nosným tématem 16. ročníku konference Izolace byly izolace spodní stavby. Konferenci tradičně uspořádala společnost A.W.A.L. „Snažili jsme se skloubit naše poznatky s poznatky předních odborníků a společností pohybujících se v oblasti spodní stavby. Vznikl tak mix přednášek popisujících
spodní stavbu od vyjmenování problémů až po jejich technická řešení, která jsou minimálně riziková a která poskytují větší naději na úspěch“, zhodnotil obsah konference její odborný garant Ing. Marek
Novotný, Ph.D. Konference probíhala první veletržní den a byla zacílena na projektanty, stavební inženýry, techniky i zástupce realizačních frem. Vzhledem k naplněnému sálu bylo vidět, že o problematiku spodní stavby je veliký zájem a i poslední přednášky se odehrály před naplněným
auditoriem. Konference se zúčastnilo 180 posluchačů a zaznělo přes 20 odborných příspěvků.

Mezinárodní konference Coil-Coating – moderní technologie pro výrobu kvalitních plechových střech

Za velkého zájmu publika proběhla konference pořádaná Evropskou asociací výrobců lakovaného plechu (ECCA). Konference se zúčastnilo přes 120 posluchačů a konala se v novém Kongresovém sále na výstavišti. Řešily se například výhody a nevýhody lehkých střešních krytin či příkladové aplikace lakovaného (lakoplastovaného) plechu.

Fórum Dřevěné konstrukce střech

Významným setkáním odborníků druhý veletržní den bylo Fórum Dřevěné konstrukce střech, jehož odborným garantem a pořadatelem byla ČKAIT. Fórum bylo zaměřeno na využití dřeva ve stavebním prů-
myslu, zejména sjeho použitím v konstrukcích šikmých střech, včetně možného požárního a biotického ohrožení a jeho následné ochrany. Dále se fórum zabývalo konstrukcemi střech, jejich častými závadami, opravami a úpravami. Součástí byl i přehled systému právních předpisů a norem využitelných pro návrh, provádění a kontrolu šikmých střech. Přednášeli a diskutovali vynikající specialisté v daném oboru. Fóra se zúčastnilo přes 80 posluchačů.

Řemeslo Praha

Letošní veletrh pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků zaznamenal velký zájem jak od vystavujících frem z oblasti nářadí, nástrojů a řemeslného vybavení, tak ze strany návštěvníků, kteří měli možnost vidět velké množství praktických ukázek řemesel a prací tesařů, pokrývačů, klempířů, izolatérů, malířů, kamnářů, uměleckých sklářů či třeba i kovářů. Na stánku Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR odborníci radili s výběrem vhodného materiálu na střechu či s výběrem kvalitní realizační frmy. Kromě toho cech zajistil na svém stánku a v jeho okolí ukázky tradičních řemesel. Tesařství Martin a Bohumír Šnajdrovi předvedli výrobu protéz a námětků. Žáci oboru tesař Střední školy řemeslné z Jaroměře vyrobili za pomoci roubených spojů osmiboké opláštění studny a souběžně předvedli výrobu ozdobného konce krovu. Žáci Středního odborného učiliště Praha 9 Jarov obor pokrývač předvedli montáž cvičné konstrukce krovu, aplikace parofolie, připevnění střešních latí, pokrývání střech krytinou W 6 GLAZURA včetně všech doplňků a včetněmontáže klempířských prvků (okapnice, žlab, úžlabí). Učni oboru sklenář předvedli zařezávání skla do různých tvarů oken a učni oboru klempíř vyráběli ručně okapnice (ohýbání), lemování, příponky k uchycení plechu na střeše a také píšťalky z barevného plechu.

Fandíme řemeslu

Jednou z novinek v rámci doprovodného programu byl projekt na podporu řemesel v ČR, který v roce 2014 zahájila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a zapojila do hry nejvýznamnějšítuzemské řemeslné cechy a společenstva. Jeho cílem je dlouhodobě posilovat vnímání významu řemesel ve společnosti, angažovat mladé lidi v zapojení do řemeslné profese a trpělivě vysvětlovat vládě,

Poradenská centra, informační místa

Součástí veletrhu byla již tradičně bezplatná poradenská centra pro všechny oblasti výstavby a pro úspory energií, včetně centra fasád. Stavební poradenské centrum, které v rámci veletrhu zajišťovala organizace ČKAIT ve spolupráci s ČVUT v Praze, bylo doslova obleženo návštěvníky, kteří konzultovali dotazy s odborníky z mnoha oblastí navrhování a provádění staveb, právních předpisů ve výstavbě, stavebních technologií, nových materiálů a výrobků pro stavby, provozu a udržování střech a vad staveb. Na stánku Informačního centra ČKAIT byly k dispozici ekonomické a technické informace a odborná
literatura z oblasti stavebnictví. Poradenství pro úspory energií, snižování energetické náročnosti
budov a využití alternativních zdrojů zajistila společnost EkoWATT a Česká fotovoltaická asociace. Obě tyto organizace připravily pro návštěvníky též řadu zajímavých přednášek. Centrum fasád, které mělo v loňském roce svou premiéru, poskytovalo cenné rady v oblasti opláštění budov návštěvníkům i letos. Kromě poradenství zde mohli zájemci vidět ukázky kotevní techniky zateplovacích systémů, dekorativní fasádní obkladové pásky, elegantní plechové fasády a mnoho druhů dekorativních omítek.