Investujte do podkroví

Půdní vestavby jsou jednou z nejlepších investicí, jaké stavebnictví nabízí. Na vybudování nového bytu nepotřebujeme základy, nosné stěny a mnohdy dokonce ani novou střechu. Přitom můžeme díky půdní vestavbě bydlet ve středu města a nebo zhodnotit starší rodinný dům. Získáme tak zcela nové obytné prostory za neobyčejně nízkou cenu. A je už jedno, zda v nich budeme bydlet, zřídíme kancelář a nebo je budeme pronajímat.

I v případě, že je při realizaci půdní vestavby často třeba rekonstruovat celou střechu nebo postavit novou, jsou realizace půdních vestaveb stále jednou z nejlepších možných investicí, jaké stavební trh nabízí. V takovém případě totiž střecha rekonstrukci či kompletní novou výstavbu stejně potřebuje. A my zároveň získáme nové prostory pod zateplenou střechou, často prostory luxusní a velmi prostorné. Záleží jen na velikosti půdy a výšce hřebene střechy.

Co se starou půdou?

Půdy měly dříve mnoho funkcí, od skladování sena až po skladiště různých odložených či sezónních věcí, sušily se zde byliny, květiny, houby, na vsích zde přespávala čeleď, ve městech pro změnu holubi. Jako skladiště fungují mnohé půdy dosud, ovšem jejich význam se již zásadně posunul a vlastně jsou většinou jen nevyužitým či špatně využitým prostorem pod šikmými střechami.

Přednosti podkrovního bydlení jsme začali znovu objevovat již před rokem 1990, samozřejmě však byly půdní prostory využívány k bydlení již mnohem, mnohem dříve. Ovšem po roce 1990 se rekonstrukce půdních prostor rozběhly naplno, přesto ale u nás stále najdeme velké množství bytových a rodinných domů s nezateplenými půdami, jenom je objevit. 

Podkroví versus přízemní přístavba

Srovnáme-li přízemní přístavbu u stávajícího domu a půdní vestavbu, vychází nám podkrovní bydlení opět finančně výhodnější, jelikož nemusíme hloubit a betonovat základy, zdít nosné stěny, realizovat stropy a nakonec stavět STŘECHU! Přitom ušetříme půdní vestavbou místo v zahradě díky tomu, že nemusíme zvětšovat zastavěnou plochu, zároveň zlepšíme tepelně izolační vlastnosti domu a samozřejmě výrazně zvýšíme nominální hodnotu nemovitosti.

Půdní vestavby v domech rodinných a bytových, venkovských a městských

Je už jedno, v jakém typu budovy půdní vestavbu realizujeme. Pokud jde o starší rodinný dům, zvětšíme jeho obytný prostor (to samé platí pro novostavby), pokud jde o dům bytový, získáme zcela nový byt. Je už druhořadé, zda budeme podkrovní prostory sami obývat, nebo je budeme pronajímat. Větší budovy nabízí dokonce dostatek prostoru pro vytvoření pensionu, kanceláří apod. A co se týká velkých půd v centrech měst, ty nabízí vytvoření skutečně luxusních prostor. A opět – oproti jinému způsobu výstavby výrazně ušetříme, načež můžeme ušetřené finanční prostředky investovat do vybavení bytu technologiemi a mobiliářem. Zásadně si tak zpříjemníme bydlení.

Čím začít?

Realizace půdní vestavby má samozřejmě svá pravidla, podle kterých musíme postupovat. Na prvním místě je plánování a tím začínáme u dispozic půdy a stavu střešní konstrukce. Je třeba střechu rekonstruovat a je to vůbec možné? Nebo musíme postavit zcela novou? V případě nové střechy můžeme dokonce více přizpůsobit dispozice podkroví svým potřebám, ale počítejme s tím, že nám úřady nepovolí natolik odlišnou střechu, aby se obytný prostor pod ní řádově zvětšil. Pokud jde o historicky chráněné budovy, budou nám do rekonstrukce střechy spolu s jejím původním krovem hovořit památkáři. Dalším krokem je služba statika a architekta (projektanta).

Ne pod každou střechou lze podkroví vybudovat

Ovšem pozor – ne každá střecha je pro půdní vestavbu vhodná. Některé půdy mají problémy s nedostatkem průchozího místa, příliš velkým sklonem střechy, kvůli kterému budeme muset nechat vyrobit nábytek na míru, abychom jej postavili u šikmin. Největším problémem však bývá vzdálenost hřebene střechy od podlahy půdy a to je skutečně nejčastější důvod, proč nelze půdní vestavbu realizovat. Dalším problémem může být přístup na půdu a to i kvůli stěhování nábytku, na které nám půdní schody nebudou stačit. Natož žebřík.

Statika konstrukcí a stav krovu

Statik bude hodnotit kvalitu konstrukce krovu, stropů posledního podlaží, ale i domu jako celku. Pokud bude stačit krov pouze dodatečně zpevnit, opatřit izolacemi, latěmi (či bedněním) a novou střešní krytinou, máme vyhráno. Mnohdy je ale zapotřebí zásadní rekonstrukce krovu, kdy ten původní rozebereme a použijeme z něj jen některé prvky, čili jej vlastně stavíme znova. Co se týká „zdravotního stavu“ dřevěných prvků původního krovu, nesmí být napadené hlavně dřevomorkou a tesaříkem. V historicky cenných objektech je dokonce tolerován a žádoucí červotoč, ale u běžných rodinných domů je i červotoč nežádoucí.

Technické instalace a izolace

Dále nás bude zajímat napojení půdní vestavby na rozvody vody, elektřiny, odpadu, plynu a také řešení vytápění. Samozřejmostí jsou dobré izolace, podkroví izolujeme proti únikům tepla a pronikání chladu, proti srážkové vodě a také hluku. Akustická izolace chrání obyvatele prostor o patro níž (kročejová izolace) a nás chrání před hlukem pronikajícím zvenčí. Posledním trendem zateplování budov je tepelná izolace nadkrokevní, díky které můžeme přiznat část konstrukce krovu a zvětšíme obytný prostor, zatímco tradiční izolaci mezikrokevní je třeba kombinovat s podkrokevní. Jedině tak dosáhneme dostačujících tepelně izolačních hodnot.

Příčky, opláštění šikmin, podlahy

Další kapitolou jsou příčky a opláštění šikmin. Použít můžeme sádrokarton a nebo palubkové obklady. Ve většině případů se v podkroví nedoporučují zděné příčky kvůli zatížení konstrukce domu, také podlahy bývají navrhovány odlehčené, nikoli tradiční betonové. Používá se polystyrenbeton, prkenný záklop na tepelné izolaci, sádrokartonové podlahové desky, OSB desky apod.

Jak osvětlit podkroví

Zásadní je také řešení přirozeného denního světla, které je samozřejmě potřebné i v podkroví. Denní světlo dostaneme do podkroví štítovými okny, střešními okny a vikýři. A právě vikýře jsou velice choulostivé, jelikož je třeba vyjít z místně obvyklého typu vikýřů. Co se týká střešních oken, i ta nabízejí různá řešení a rozměry. Proto je třeba, aby volbu prosvětlení podkroví řešil citlivě architekt spolu s volbou střešní krytiny. A počítejte například s tím, že u historicky cenných budov vám památkáři pravděpodobně nepovolí jinou střešní krytinu než bobrovky. Úskalí je s realizací podkroví prostě spojeno více.

Podkroví na klíč

Při realizaci půdní vestavby se také neobejdeme bez stavebního povolení. A pokud sečteme všechna pro a proti, je ideální realizace půdní vestavby na klíč, jelikož nám dodavatel vyřídí vše potřebné včetně stavebního povolení a projektové dokumentace a naše povinnosti se omezí na pouhé konzultace a kontroly postupných kroků výstavby. 
Zdroj: www.anesta.cz, ČESKÉSTAVBY.cz