Izolace potrubí se zcela jistě vyplatí Izolace jsou dodávané na jakýkoli rozměr potrubí a v různých tloušťkách. Vyráběné jsou z různých izolačních materiálů, z nichž jsou však nejdůležitějšími a nejužívanějšími polyuretanová pěna a minerální vlna. Pro speciální použití je pak určené například skelné vlákno. Požadavky na účinnost izolace potrubí se dnes stále zvyšují. Důraz je kladen na maximální ohled k životnímu prostředí a nalezení optimální ekonomické rentability.

Tloušťka izolace

Tloušťky izolací se navrhují většinou v závislosti na dosažení největších ekonomických úspor nebo s ohledem na ochranu osob vyskytujících se v blízkosti izolovaného zařízení. Nejhospodárnější tloušťka izolace je taková, u níž je součet nákladů na tepelné ztráty a ceny izolačního systému co nejnižší. Čím větší tloušťka izolace, tím vyšší pořizovací náklady, které nemusí mít vždy požadovanou návratnost, tzn. že zbytečné předimenzování není žádoucí. Přitom nám výpočet správné tloušťky izolace usnadní co jiného než počítačový program.

Mýty a předsudky o plastovém potrubí

S nástupem nových materiálů v podobě plastu do vnitřních instalací vyvstalo období dohadů a polemiky o tom, zda izolovat či nikoli. Plasty posunula do popředí snadná a rychlá montáž a zejména poměrně vysoká životnost. Svého času se plastové vodovodní potrubí neizolovalo. Důsledkem byla oteplená studená voda a vychladlá teplá voda. Nesplňovalo to ani komfort uživatelů, ba ani spokojenost hygieniků. Na konci 90. let se však již považovalo za správné izolace provádět a nešetřit tak na nesprávném místě. I plasty se totiž vyplatí izolovat!

Izolace potrubí

Dnes se k izolování používají nejčastěji návlekové pružné hadice, které se nasunou na trubku ještě před její instalací, nebo jsou podélně naříznuté a nasunují se až na namontované potrubí. Řez se spojuje lepicí páskou či speciální sponkou. Plstěné pásy nesplňují izolační podmínky, slouží pouze k absorbování vody vznikající orosením potrubí. K tomuto účelu pak trh nabízí speciální izolace s parotěsnou zábranou.

Jaké materiály trh nabízí

Lehčený pěnový polyetylen je charakteristický svou jemnou strukturou, významně snižuje tepelné ztráty, zabraňuje kondenzaci vody na rozvodech a tlumí zvuky. Přičemž nabízí chemickou a tvarovou stálost.

Syntetický kaučuk s uzavřenou buněčnou strukturou omezuje ztráty tepla u teplovodních potrubí vnitřních i venkovních instalací. Jeho vlastnosti ho předurčují i k použití u solárních rozvodů, zejména pro UV stabilizaci a teplotní odolnost do 160 oC.

Kruhově extrudovaná polyetylenová izolace je vhodná na tepelnou izolaci rozvodů vytápění i sanitárních zařízení všech vnitřních instalací. Teplotní rozsah použití je od – 45 oC do 105 oC.

Izolační trubice ze skelné vaty omezují ztráty tepla u vnitřních i venkovních solárních rozvodů. Jejich teplotní rozsah použití je do 350 oC.

Mezi speciální izolace pak například patří materiál z hlinitokřemičitých vláken, který má odolnost do  1 260 oC. Kamennou vlnu se doporučuje použít tam, kde nebude teplota přesahovat 750 oC. Pro náročné aplikace se používá tepelná izolace z pěnového skla s odolností od – 260 oC do 430 oC.

Provedení izolace i její vhodný výběr raději nechte na odbornících. Odborně provedou tepelnou izolaci pro topení, vodovodní potrubí, dále tepelné a protipožární izolace vzduchotechniky či klimatizace. V případě nutnosti dodají izolace s povrchovou úpravou, hliníkovým polepem nebo oplechováním. Nárůst cen energií je nezanedbatelný a s největší pravděpodobností nebude v nejbližší době stagnovat, ba naopak. Hledání úsporných opatření je tedy na místě. Proč tedy nezačít třeba u ideálně zvolené izolace svého potrubí?