Sdílet
 

Izolace Rockwool pro šikmé střechy

Datum vydání: 12.09.2011 | autor:

Šikmá střecha musí splňovat tepelně technické požadavky na ztráty tepla podle normy ČSN 73 0540 (Tepelná ochrana budov). Je všeobecně doporučováno navrhovat tepelně izolační materiály z materiálů s omezenou schopností přijímat vlhkost nebo se schopností umožnit průchod vlhkosti. 

Foto: ROCKWOOL
Foto: ROCKWOOL

Postup zateplování šikmé střechy

Naším cílem při zateplování šikmé střechy je dosáhnout co nejmenších tepelných ztrát bez kondenzace vodní páry v izolaci a pod krytinou. Toho dosáhneme zabudováním správné tloušťky tepelné izolace, vzduchotěsně provedenou parozábranou na straně interiéru a hydroizolační vrstvou pod krytinou. Pod krytinou musí být odvětraná vzduchová mezera od okapu k hřebeni.

Izolace se realizuje mezi + pod krokvemi, nebo mezi + pod + nad krokvemi. Pro zateplení nad krokvemi je speciálně určený systém TOPROCK. Izolace nad krokvemi je velmi elegantní způsob zateplení šikmé střechy. Umožňuje vyniknout kráse dřeva v interiéru a minimalizuje možnost vzniku tepelných mostů. Je to vhodnější a ekonomicky výhodnější než jiné druhy izolace.
Foto: ROCKWOOL
Foto: ROCKWOOL
Foto: ROCKWOOL
Foto: ROCKWOOL

Dvouplášťová střecha s větrací mezerou nad hydroizolací

Podle způsobu větraní a umístění větracích mezer rozlišujeme šikmé střechy na jednoplášťové, dvouplášťové a tříplášťové. Výrobce Rockwool doporučuje navrhovat zateplené podkroví jako dvouplášťovou střechu s větrací mezerou nad pojistnou hydroizolací. Pro dvouplášťové střechy je totiž spárová neprůvzdušnost v tepelné izolaci pro kamennou vlnu téměř nulová.

Doporučené izolace pro zateplení šikmých střech

Různé druhy tepelných izolací mají rozdílné tepelně izolační a vlhkostní vlastnosti. Všechny tepelné izolace z kamenné vlny doporučené pro šikmé střechy jsou paropropustné, nehořlavé, zvukopohltivé, tvarově stálé a vodoodpudivé. Výrobce Rockwool doporučuje tyto izolace:
  • Multirock - Super lehká izolační deska pro tepelnou izolaci šikmých střech, vkládá se mezi krokve a pod krokve. Vhodná pro dvouplášťové střechy.
  • Rockmin - Univerzální izolační deska určená pro tepelnou izolaci šikmých střech, vkládá se mezi krokve a pod krokve. Vhodná pro dvouplášťové střechy.
  • Airrock LD - Lehká izolační deska určená pro tepelnou a akustickou izolaci šikmých střech, vkládá se mezi krokve a pod krokve. Vhodná pro dvouplášťové a tříplášťové střechy. Doporučená izolace pro nadkrokevní systém TOPROCK s kovovými držáky.
  • Airrock ND - Středně tuhá izolační deska určená pro tepelnou a akustickou izolaci šikmých střech vkládáním mezi krokve a pod krokve. Doporučená izolace pro nadkrokevní systém TOPROCK s kovovými držáky.
Foto: ROCKWOOL
Foto: ROCKWOOL

Tloušťka tepelné izolace a další vlastnosti

Návrh tloušťky tepelné izolace se provádí s ohledem na způsob zateplování a použitý druh tepelné izolace. Tepelně technický návrh a výpočet doporučujeme svěřit zkušenému odborníkovi, který jej zpracuje podle norem ČSN 730540 (Tepelná ochrana budov), TNI 73 0329 a TNI 73 0330.

Při plánování budoucí izolace pro vaši šikmou střechu berte nicméně v úvahu nejen její tloušťku a složení, ale také akustické vlastnosti a požární ochranu. 
ROCKWOOL, a.s.

ROCKWOOL, a.s.

Bohumín, Skřečoň, Cihelní 769, 73531
Tel: 800 161 161
Web: http://www.rockwool.cz
E-mail: info@rockwool.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

ROCKWOOL, a.s.

Bohumín, Skřečoň, Cihelní 769, 73531
Tel: 800 161 161
Tel: 596 094 111
Web: http://www.rockwool.cz
E-mail: info@rockwool.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Izolace Rockwool pro šikmé střechy"

Buďte první a napište komentář k  "Izolace Rockwool pro šikmé střechy"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE