Izolační dvojskla a nebo trojskla? Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Výrazného zlepšení izolačních schopností oken dosahujeme rozdělením meziskelního prostoru dvojskla další tabulí skla a přidáním pokovení. Samozřejmostí je již výplň meziskelních prostor vzácným plynem.

Okna jsou tradičně nejslabším článkem tepelných izolací všech budov, utíká jimi nejvíce tepla. Okny přitom uniká teplo různými způsoby, nejen zasklením (netěsnostmi v okenním rámu, nedostatečnou izolací okenního rámu, kvůli špatnému osazení oken do stavebních otvorů, kvůli malé stavební hloubce okenních rámů), ovšem právě zasklení skutečně vede.

Jak zlepšit izolační schopnosti oken

Tepelné ztráty okny minimalizujeme použitím takových plynů mezi skly (nejčastěji argon, krypton), které vedou hůře teplo a vícenásobným zasklením, které rozdrobí izolační výplň plynem na více vrstev, mezi kterými nemůže docházet k přenosu tepla prouděním plynu. Plyn sice z meziskelních prostor postupně difunduje ven, ovšem tyto ztráty by měly být minimální – nejvýše do 3% ročně. Plyn tedy ztratí svou účinnost po cca čtyřiceti letech.

Pokud nyní opomeneme stavební hloubku okenního rámu, jeho těsnění a případně počet komor (u oken plastových), jsou z hlediska úspor tepla ideálním řešením izolační trojskla, čili zasklení, které spojuje pomocí distančních rámečků 3 skla. Tyto konstrukce jsou sice velmi těžké, pokud je ale dobře konstruován okenní rám, větší hmotnost oken není překážkou jejich pohodlnému ovládání a okna se neprověšují.
Dalším možným řešením jsou takzvaná tepelná zrcadla. Jde o dvě skla, která jsou spojena dvěma ocelovými distančními rámečky a mezi nimi je napnuta pokovená plastová membrána. Membrána rozděluje meziskelní prostor na dvě dutiny a proto jsou vlastnosti těchto oken podobné oknům s izolačními trojskly. Meziskelní prostor je samozřejmě i v tomto případě vyplněn vzácným plynem.

Obě zmíněná řešení umožní dosáhnout hodnot součinitele prostupu tepla U = až 0,4 W/(m2.K), bežně 0,5 W/(m2.K). V současnosti by přitom zasklení oken mělo dosahovat součinitele prostupu tepla nejvýše U = 1,1 W/(m2.K). Distanční rámeček navíc nesmí být z hliníku (hliník způsobuje značný tepelný most na okrajích zasklení) a zasklení by mělo být zasazeno do okenního křídla alespoň 28 mm hluboko, aby na jeho okrajích nekondenzovaly vodní páry. Distanční rámečky je třeba použít ocelové (mají cca 4x horší tepelnou vodivost oproti hliníku) a nebo nejlépe plastové.

Okenní skla se navíc často pokovují, čímž se zamezuje vyzařování tepla, čili doshujeme odrazivosti pro tepelné paprsky v oblasti dlouhovlnného tepelného (infračerveného) záření, aniž by se snižovala propustnost světla, která je u zasklení též důležitá.

Izolační trojskla nebo dvojskla?

Obecně platí, že izolační dvojskla propustí více slunce a jsou lehčí, ovšem trojskla lépe izolují teplo.
Izolační okna s dvojskly propouštějí díky menšímu množství skel více slunečního záření a dosahují též vyšších tepelných zisků - do interiéru proniká více tepla zvenčí. Izolační trojskla pro změnu propouštějí méně tepla ven z budovy díky většímu počtu skel a tedy dosahují menší hodnoty součinitele prostupu tepla zasklením Uw. Je však též třeba připomenout, že cena oken s izolačními trojskly je vyšší. Pokud se rozhodneme právě pro izolační trojskla, je třeba vybrat extra čiré zasklení kvůli průniku světla do interiéru.

V zásadě pak platí, že další postupné vylepšování tepelně izolačních vlastností oken a jejich zasklení lze hodnotit už jen jako postupné, drobné krůčky. Okny prostě bude nějaké teplo unikat ven vždy a v případě pasivních domů je důraz kladen naopak na co nejvyšší tepelné zisky v zimě, čili na potřebu získávat teplo zvenčí. 

Pozor na reklamní triky

Výrobci oken často argumentují počtem komor rámu plastových oken jakožto hlavním měřítkem kvality. Jde však o pouhý reklamní trik. Izolačním vlastnosti okenního rámu jsou totiž zásadně závislé na jeho konstrukci, kterou však nejsme schopni laicky posoudit. Při výběru oken se proto musíme orientovat především podle hodnot součinitele prostupu tepla celým oknem Uw. Tento údaj, respektive všechny hodnoty součinitelů prostupu tepla (celým oknem, rámem a zasklením) najdeme v protokolu o měření vlastností okna v nezávislé akreditované zkušebně. Pokud konkrétní okna tyto náležitosti nemají, nemá smysl uvažovat o jejich koupi. Reklamní leták prostě není protokolem. Kupujte pouze okna ověřená a certifikovaná.

Zimní AKCE – třetí sklo ZDRAMA

Využijte zimní AKCE společnosti WINDOWSTAR s.r.o. a získejte okna s nejlepšími možnými tepelně izolačními vlastnostmi včetně zasklení izolačním trojsklem. Třetí sklo získáte zdarma a zaplatíte tedy jako za okna s izolačním dvojsklem.