Sdílet
 

Jak bydlet levně a zdravě

Datum vydání: 30.05.2017 | autor:

Pojmy nízkoenergetické a pasivní bydlení již vstoupily do povědomí mnohých z nás. Jsou to budovy, které využívají na svůj provoz minimum energie a vytvářejí méně odpadů vznikajících například při výrobě tepla, čímž šetří naše životní prostředí. Energeticky nenáročný dům přitom může vzniknout dvojím způsobem. Buď je postaven z jednovrstvé zděné konstrukce, nebo z dvouvrstvé konstrukce (tedy složené).

Stavba rodinného domu ze zateplených tvárnic HELUZ Stavba rodinného domu ze zateplených tvárnic HELUZ
Stavba rodinného domu ze zateplených tvárnic HELUZ
Jednovrstvá konstrukce zdiva pro nízkoenergetické domy byla ještě před několika lety považována za nereálnou. Soudilo se, že svými parametry nemůže nikdy splňovat požadavky na výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů, jelikož součinitel prostupu tepla U by měl být nižší než 0,12 W/m2K. A toho nemohou cihly dosáhnout. Začalo se proto s nosným stavebním materiálem malé tloušťky, na který projektant navrhne vrstvu izolantu. A dvouvrstvá konstrukce byla na světě. To však platilo jen do doby, kdy se na trhu objevily nové cihlové materiály, které svými tepelně izolačními parametry překonaly dnes již zastaralou technologii dvouvrstvé konstrukce.

Zdivo z cihel HELUZ Family se dokonce nesmí zateplovat

Cihly s integrovaným polystyrenem HELUZ Family 50 2in1 zcela vyvrátily představy o dvouvrstvých konstrukcích. Tento izolační materiál s nosnou funkcí je určen k tradičnímu způsobu stavění, jeho hodnoty součinitele prostupu tepla jsou však U = 0,11 W/m2K.

Je tedy možné postavit si nízkoenergetický dům pouze z cihel plněných polystyrenem, čili z cihelných bloků HELUZ Family 2in1. Můžeme však sáhnout i po ekonomicky výhodnějších cihlách řady HELUZ Family tloušťky 50, 44 a 38 cm, případně cihlách řady STI. Také cihlu tloušťky 44 cm lze pro nízkoenergetický dům navrhnout. 
Stavba rodinného domu ze zateplených tvárnic HELUZ Stavba rodinného domu ze zateplených tvárnic HELUZ
Stavba rodinného domu ze zateplených tvárnic HELUZ
Pro nízkoenergetické domy je typický požadavek na součinitel prostupu tepla stěn U = cca 0,20 W/m2.K. I do pasivního nebo nulového standardu se však můžeme dostat, a to s materiály HELUZ Family 2in1 tloušťky 50 cm, případně HELUZ Family 2in1 tloušťky 44 cm. V ojedinělých případech lze postavit dům, který by vyhovoval českému pasivnímu standardu, z cihel HELUZ Family 2in1 tloušťky 38 cm. To je však již opravdu na hraně a tyto materiály se využívají především při řadových zástavbách.

Z cihel HELUZ lze postavit také nulový dům

Pokud bychom si chtěli postavit z materiálů HELUZ nulový dům, můžeme si ho představit jako pasivní dům, který je však vybaven různými technickými zařízeními (např. solárními systémy). Právě technologie zajišťují „nulovost“ takového domu, lze však dokonce dosáhnout i aktivní bilance, kdy je přebytek elektřiny předáván do sítě.
Stavba rodinného domu ze zateplených tvárnic HELUZ Stavba rodinného domu ze zateplených tvárnic HELUZ
Stavba rodinného domu ze zateplených tvárnic HELUZ
Tloušťkou vlastního zdiva sice můžeme tepelné ztráty stále nějak snižovat, je to však již ekonomicky nevýhodné. Cihelné bloky HELUZ Family 2in1 v šířkách 50 a 44 cm přitom lze použít na jednovrstvé konstrukce domů s velmi nízkou energetickou náročností s podporou dotačního programu Nová zelená úsporám. Tyto materiály jsou rovněž vhodné pro stavby nízkoenergetických budov, které nemohou z nějakého důvodu (např. z dispozičního hlediska, kvůli složitějšímu umístění stavby na pozemku) dosáhnout pasivního standardu.

Pro energeticky pasivní dům a energeticky nulový dům (dům, který není závislý na dodávkách energie od distributorů, jedná se v podstatě o energeticky pasivní dům doplněný vhodnou technologií získávání energie - např. domácí fotovoltaické elektrárny) se nejčastěji používají právě cihly HELUZ Family 2in1 šířky 50 cm.
Výstavba stropu HELUZ Výstavba stropu HELUZ
Výstavba stropu HELUZ

Pro bungalovy i řadovou výstavbu

U nízkoenergetických domů je velmi zajímavá varianta cihelných bloků HELUZ Family 2in1 šířky 38 cm kvůli svému výbornému poměru tepelně izolačních vlastností a celkové tloušťky konstrukce. Toto řešení je velice vhodné pro výstavbu bungalovů a výstavbu řadových domů. Velmi univerzální použití pro výstavbu nízkoenergetických domů pak zajišťují cihelné bloky HELUZ Family 2in1 šířky 44 cm.

Cihelné zdivo opatřené vnitřní a vnější omítkou je na rozdíl od konstrukce s vnějším zateplovacím systémem daleko méně náchylné na degradaci, ať již biologickou (ulpívání řas, plísně), tak i mechanickou (např. míčové hry dětí, klování ptáků apod.).

Zateplovat nový dům je vlastně nesmysl

Přesvědčivě a jednoznačně dnes platí, že jen rozumní, spořiví a praktičtí lidé volí variantu bez zateplení. Tento nerozum, nebo neznalost, zastaralý a neekonomický stavební postup, stojí každého investora další peníze navíc. Ty by však bylo možné využít k dalšímu zlevnění budoucího bydlení.

Problém však nespočívá jen v penězích. Dům bez zateplení lépe dýchá a zdravěji se v něm bydlí oproti domům s dvouvrstvou, složenou a téměř neprůvzdušnou konstrukcí. Masivní jednovrstvé cihelné konstrukce jsou při stavbách rodinných domů v našich zeměpisných šířkách tradičně nejpoužívanější. A zdá se, že tomu tak bude i nadále.

Zdroj: www.heluz.cz
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Dolní Bukovsko, Dolní Bukovsko, U Cihelny 295, 37365
Tel: 385 793 030
Web: http://www.heluz.cz
E-mail: info@heluz.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Dolní Bukovsko, Dolní Bukovsko, U Cihelny 295, 37365
Tel: 385 793 030
Tel: 800 212 213
Web: http://www.heluz.cz
E-mail: info@heluz.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Jak bydlet levně a zdravě"

Buďte první a napište komentář k  "Jak bydlet levně a zdravě"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE