Jak dodatečně zateplit střechu? Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Nadkrokevní systém představuje spolehlivé technické řešení zateplení šikmých střech. Tento systém je založený na principu umístění tepelné izolace nad krokve, což přináší významné technické výhody – snadnou montáž, vysokou spolehlivost, funkčnost a trvanlivost střešního pláště a nosné konstrukce. Nadkrokevní zateplení je vhodné jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce budov.

Proč zateplovat střechu?

Růst ceny energií a ekologické hledisko nás nutí snižovat i energetické ztráty, kterých jsme si dříve příliš nevšímali. V bytové výstavbě to znamená snížit tepelné ztráty budovy, tedy snížit náklady za vytápění, čehož docílíme zateplením střechy, fasády i základů domu a míst styku stavby se zeminou.

Zateplení a legislativa

Kvůli stále přísnějším legislativním omezením se minimální tloušťky tepelných izolací neustále zvyšují. Nejpřísnější požadavky na zateplení jsou u střech, protože střecha má významnou plochu ve styku s exteriérem. Navíc teplý vzduch stoupá vzhůru a střechou pak ven, a také akumulační schopnost většiny lehkých střešních konstrukcí je v poměru k jiným konstrukcím budovy malá. Proto u střech následně dochází k největším tepelným ztrátám ze všech obvodových konstrukcí, které jsou závislé na rozdílu tepelného spádu mezi exteriérem a interiérem. 

Jaké jsou výhody nadkrokevní izolace?

Díky souvislé tepelně-izolační vrstvě umístěné na podkladní konstrukci je vyloučen vliv systematických tepelných mostů a s tím souvisejících tepelných ztrát. Skladba nadkrokevní izolace je navržena s ohledem na příznivý režim prostupu vodní páry. Proto je součástí systému kvalitní parozábrana, která zajišťuje i funkci spolehlivé vzduchotěsnící vrstvy. Pokud se na parotěsnící vrstvu použije asfaltový pás, bude plnit také funkci dočasné hydroizolační ochrany objektu.
Panely nadkrokevní izolace jsou jedním z nejlehčích izolačních materiálů používaných ve stavebnictví. Nízká hmotnost umožňuje snadnou manipulaci a minimální zatížení stavebních konstrukcí. Navíc z exteriéru se vzduchotěsná vrstva nainstaluje snadněji a spolehlivěji. Nadkrokevní systém lze kdykoli kombinovat se systémem tepelné izolace mezi a pod krokve, tedy i se stávající tepelnou izolací.
Výška krokví nehraje žádnou roli a musí splňovat pouze statické požadavky.
Způsob zateplení nad nosnou konstrukcí střechy se může provádět s minimálními zásahy do interiéru a umožňuje přiznat dřevěné prvky krovu jako designovou součást interiéru. Tím je dán prostor pro zajímavé architektonické řešení podkroví, jehož světlá výška navíc není snížená. Výborné tepelně-technické parametry - panely jsou vyrobeny z materiálu s nízkým součinitelem tepelné vodivosti, což znamená, že pro dosažení požadovaného parametru tepelného odporu stačí podstatně menší tloušťka izolantu. Nadkrokevní izolace udržuje v interiéru příjemné klima – v zimě ochraňuje obyvatele domu před chladem a v létě před horkem. 
Má výborné akustické vlastnosti, tedy tlumí zvuky přicházející zvenku, i zvuk odcházející z domu.
Materiál použitý na nadkrokevní izolace je zárukou efektivního dlouhodobého fungování bez rizika zhoršování tepelně-technických parametrů. Materiál nesublimuje, ani nehrozí jeho degradace vlivem vyfoukání jeho částí. Můžeme si vybrat z několika variant od různých výrobců tepelných izolací.

Jednoduchá montáž

Panely se pokládají z horní strany na konstrukci krovu nebo na celoplošné bednění. Pro určité skladby střešního pláště je nutné použít pod panely parozábranu, a tyto panely z horní strany opatřit pojistnou hydroizolační folií. Izolace je ke konstrukci střechy kotvena speciálním vrutem přes kontralať, na kterou se na závěr přichytí laťování pro danou střešní krytinu.
Panely se snadno dělí ruční pilkou a ihned po montáži jsou pochozí. Montáž je snadná, rychlá a panely bezprostředně po montáži chrání vnitřní prostor stavby před vnikáním srážkové vody.

Systém nadkrokevního zateplení nijak neomezuje vlastní volbu krytiny, což ho předurčuje k doplňování či nahrazování starších systémů zateplení střech.
Izolace - střechy s.r.o. Poslat poptávku