Jak kontrolovat docházku a přístup do budov Zobrazit fotky zobrazit 16 fotek

Jak funguje jednoduchá a čistá kontrola docházky a přístupů do budov? Každý zaměstnanec či jiná oprávněná osoba má svůj čip, přičemž je někde u vstupu do firmy umístěn terminál. V terminálu je každý držitel čipu povinen čip načíst jak při příchodu, tak při odchodu (ať už prochází z jakéhokoli důvodu). Pro potřeby tohoto systému je samozřejmě vytvořena potřebná databáze.

Čip může mít například podobu karty, ovšem přístup lze hlídat i například podle otisku prstu (biometrie), nebo zadáním id kódu na klávesnici. Záleží jen na typu čtečky a celého zařízení a samozřejmě i na preferencích zákazníka. V ideálním případě se otevřou dveře až po identifikaci, případně turniket, brána a podobně. Nabízí se též různé kombinace, kdy se stejný čip používá pro potřeby kontroly docházky, ale zároveň s ním otevřeme dveře, bránu do garáže, výtah nás vyveze do jinak nepřístupných pater budovy apod.

Kontrola vstupů a docházka (ACS)

Přístupové a docházkové systémy (ACS) jsou identifikační systémy, které využívají kontaktní, nebo bezkontaktní identifikátory. V každém případě však jsou v současné době kontaktní identifikátory nahrazovány bezkontaktními, případně se pro identifikaci využívá biometrických údajů osob (otisky prstů, skenování oční duhovky apod.). Tyto systémy je možné pořídit včetně příslušenství jako jsou turnikety, závory, brány. Nabídka výrobců a dodavatelů pokrývá velice široké spektrum zákazníků. Součástí dodávky je bezpečnostní posouzení objektu, návrhy (projekty), cenové kalkulace, instalace, servis a pravidelné revize. ACS se hodí jak pro malé objekty (kanceláře, rodinné domy…), tak objekty rozsáhlejší (větší a velké firmy, skladovací prostory, haly, obchodní centra, …).
ACS rozdělujeme na systémy přístupové a docházkové. Přístupové systémy umožňují eliminaci vstupu nepovolaných osob do vyhrazených prostor a monitorování pohybu osob ve střežených prostorách. Přístupové systémy se řeší modulárně, což umožňuje realizovat řešení přesně podle požadavků zákazníka. Mohou být provozovány samostatně, nebo v rámci komplexního bezpečnostního systému s propojením na zařízení EZS (zabezpečovací systémy), EPS (protipožární systémy), CCTV (kamerové systémy) a PCO (pult centrální ochrany).

Docházkové systémy urychlují a zpřesňují evidenci docházky zaměstnanců, navíc mohou sledovat i aktuální přítomnost osob na pracovišti. Některé systémy (například terminály Entry) umožňují kromě identifikace zaměstnance pomocí čipu i současné vyfocení zaměstnance integrovanou kamerou a srovnání fota s vloženým vzorem. Zcela se tak eliminuje běžně zneužívané půjčování čipů kolegům. Mikroprocesorové terminály nahrazují klasické elektromechanické hodiny. Software přitom minimalizuje ruční zpracování odpracované doby a umožňuje automatické převody dat do dalších informačních systémů (personalistika a mzdy). Docházkové systémy výrazně ulehčují a zrychlují práci všem uživatelům.

Důležitou součástí přístupových a docházkových systémů jsou též domovní telefony a zvonky

Systémy značky ENTRY

Entry představuje sofistikované docházkové a přístupové terminály. Nabízí jednotlivá i komplexní řešení přístupu, docházky a stravování pro malé i velké instalace. Identifikace osob může probíhat pomocí pinu, RFID čipů nebo prostřednictvím biometrické identifikace osob. Součástí systémů Entry mohou být i originální turnikety v několika provedeních.

Systémy značky AKTION

Přístupový systém Aktion je určen pro elektronické zabezpečení vstupů do objektů, nastavení přístupových oprávnění do jednotlivých částí objektu a evidenci pohybu osob. Docházkový systém Aktion slouží k evidenci docházky zaměstnanců a přípravě tištěných podkladů pro zpracování mzdové agendy. Součástí docházkového systému mohou být standardní nebo biometrické docházkové terminály s ovládáním pomocí dotykového displeje nebo klávesnice. Evidence docházky Aktion je určena pro malé, střední a velké firmy, které požadují řešení docházkového systému přizpůsobeného svým specifickým podmínkám.

EASYDOOR

EASYDOOR je dvouvodičový systém domácího telefonu a zvonků. Jde o domovní videotelefony s interkomem. Jejich předností je využití dvouvodičového zapojení sběrnice s kapacitou do 32 účastníků. Systém umožňuje připojit až 4 dveřní jednotky a až 4 přídavné kamerové jednotky. V nabídce jsou též monitory s různou velikostí a dveřní jednotky s rozdílným příslušenstvím.
ORIS PLUS spol. s r.o. Poslat poptávku