Sdílet
 

Jak montovat střešní okna

Datum vydání: 11.04.2011 | autor:

Přestože se střešní okna u nás aktivně používají od počátku 90. let, stále se při jejich projektování i montáži opakuje řada chyb a nedostatků, které poškozují především konečné uživatele. Příčiny spočívají v nedostatečné informovanosti a podceňování významu střešních oken jako integrovaného stavebního prvku střešního pláště. Přitom nároky na střešní okna by měly být podstatně vyšší, než na okna svislá, nejen proto, že jsou konstrukčně složitější, ale především proto, že plní mnohem více funkcí spojených s kvalitou bydlení. 

Zateplovací blok Roto izoluje celou výšku rámů střešního okna včetně instalovaného límce parotěsné fólie Zateplovací blok Roto izoluje celou výšku rámů střešního okna včetně instalovaného límce parotěsné fólie
Zateplovací blok Roto izoluje celou výšku rámů střešního okna včetně instalovaného límce parotěsné fólie

Pokud slyšíme o nedostatcích střešního okna, jedná se téměř výlučně o problémy způsobené:

 1. nedostatečnou izolací rámu okna
 2. nadměrnou tvorbou kondenzátu s postupnou degenerací dřevěného křídla a rámu
 3. nepohodlným ovládáním nebo nevhodným umístěním okna 
Všechny zmíněné chyby lze snadno řešit již v projektu, nejpozději však během montáže.

(Ne)dostatečná izolace rámu okna – tepelná izolace a hydroizolace

Již v projektu je nutné počítat se zateplením střešních oken, nejlépe pomocí originálního zateplovacího bloku, jehož výhodou je, že je pevně spojený s rámem okna a izoluje jej po celé jeho výšce i v místech, které lze velmi obtížně zateplit klasickým způsobem. 

Při zateplení klasickým způsobem nebo pomocí originálního zateplovacího bloku musí být stavební otvor vždy po celém obvodu větší minimálně o 3 cm, než je rozměr okna. V prostoru nad a pod oknem je tento požadavek snadno splnitelný, neboť tam stavební otvor vzniká montáží podpěrných latí. Problémem často bývá nedostatečný prostor mezi krokví a rámem okna. Rám okna se upevňuje pomocí montážních úhelníků na pomocné montážní latě, které musí být pevně kotveny do konstrukce krovu silnými a dlouhými hřebíky nebo vruty. Pokud by mezera mezi rámem okna a krokví byla výrazně větší, je nutné pro dokonalé připevnění rámu okna ke konstrukci střechy použít tesařskou výměnu nebo alespoň pevné příložky.
Proudění vzduchu při správné instalaci střešního okna Proudění vzduchu při správné instalaci střešního okna
Proudění vzduchu při správné instalaci střešního okna
Proudění vzduchu při správné instalaci střešního okna Proudění vzduchu při správné instalaci střešního okna
Proudění vzduchu při správné instalaci střešního okna
Proudění vzduchu při správné instalaci střešního okna Proudění vzduchu při správné instalaci střešního okna
Proudění vzduchu při správné instalaci střešního okna
Proudění vzduchu při správné instalaci střešního okna Proudění vzduchu při správné instalaci střešního okna
Proudění vzduchu při správné instalaci střešního okna
Prefabrikované ostění ve správném tvaru Prefabrikované ostění ve správném tvaru
Prefabrikované ostění ve správném tvaru
Dalším velice důležitým detailem, ve kterém se na stavbách nejčastěji chybuje, je způsob napojení všech vrstev střešního pláště na rám okna. Tento detail bývá nejkritičtější ze všech, protože samotné okno spočívá díky latím a kontralatím podstatně výše, něž je rovina tepelné izolace ve střešním plášti. Zde dochází k nejčastějším problémům a chybám v montáži. Pro správnou funkci tepelné izolace okolo rámu okna totiž není důležité jen její kvalitní provedení, ale také způsob montáže pojistné hydroizolační fólie na rám okna. V současnosti se nedoporučuje upevňovat fólie na rám okna pomocí vyřezaného tvaru fólie (tvar H, „psaníčko“ apod.) v místě, kde okno bude montováno, protože tento způsob neumožňuje instalaci dostatečného množství tepelné izolace.

V současnosti můžeme nejkvalitnějšího zateplení rámu střešního okna docílit dvěma způsoby:

 1. Použít střešní okna, jejichž rám je z výroby  vybaven zateplovacím blokem, který izoluje celou jeho výšku, tzn. i tu část rámu, která vystupuje nad rovinu střešní krytiny.
 2. Při montáži okna bez zateplovacího bloku je nutné dbát na to, aby byla pojistná hydroizolační fólie instalována na rám pomocí límců fólie na horní hraně latí a teprve za kontralatí protažena zpět do roviny fólie ve střešním plášti. Jedině tento detail nám totiž umožní izolovat minerální, nebo skelnou vatou k oknu až po vrchní úroveň laťování.
Multifunkční klika na spodní straně křídla umožňuje snadné ovládání střešního okna Multifunkční klika na spodní straně křídla umožňuje snadné ovládání střešního okna
Multifunkční klika na spodní straně křídla umožňuje snadné ovládání střešního okna
To, že větší část rámu střešního okna vystupuje nad rovinu latí, je kritický detail všech střešních oken. Přesto zdaleka ne všichni výrobci nabízejí možnost zateplení vnější strany okenního rámu po celé jeho výšce. Společnost Roto dodává střešní okna vybavená integrovaným zateplovacím blokem přímo z výroby, která předem eliminují i možné nedostatky montáže. Tento výrobek je navíc opatřen i límcem parotěsné fólie pro dokonale těsné napojení parozábranné vrstvy střešního pláště na rám okna.

Součástí správného fungování střešního okna v závislosti na tepelně technických požadavcích je nutnost přizpůsobení se fyzikálním zákonům a zajištění aktivní cirkulace teplého vzduchu na vnitřním povrchu střešního okna. Jakékoli izolační dvojsklo nebo trojsklo je vždy v porovnání s parametry izolace střechy slabým místem, proto je nezbytnou součástí návrhu každého střešního okna zdroj tepla, který eliminuje nebezpečí kondenzátu na vnitřním skle a zároveň takzvané otevřené ostění, které proudění vzduchu nebrání. Správně provedené ostění je dole pod oknem svislé a nahoře nad ním vodorovné. Vzhledem k tomu, že se tím klín tepelné izolace u spodní i horní hrany rámu významně ztenčuje, někteří výrobci doporučují ostění opatřit mírným náběhem kolmo k oknu pro zvýšení minima izolace v nejexponovanějším místě. Stejný náběh pak má i prefabrikované, bezúdržbové PVC ostění Roto.

Dalším důležitým prvkem je těsnost spár, a to nejen v závislosti na kvalitě těsnění, ale také vzhledem k možnému pohybu krovu. Výrobci nabízejí různé typy těsnění, v každém případě musí být těsnění křídla minimálně dvojité a v rozích nesmí být zploštělé (to bývá problém především u těsnění praporkového). Protože nejvíce namáhaná spára mezi křídlem a rámem bývá ve spodní části, kde často neprobíhá ideální cirkulace vzduchu, mají kvalitní okna ve spodní polovině těsnění dorazové, stejně, jako je tomu u oken svislých.
Výklopné kyvné Designo R8 Výklopné kyvné Designo R8
Výklopné kyvné Designo R8
Další potenciální nebezpečí u novostaveb i rekonstrukcí přináší instalace střešních oken na nový, čerstvý krov. Přestože součástí kvalitní montáže je vyrovnání spáry mezi křídlem a rámem, často po několika měsících krov zaznamená mírný pohyb, nebo se krokev zkroutí dosycháním, což často pohne i rámem okna. V tomto případě je nutné buď pomocí kvalitního kování spáry dodatečně seřídit, nebo okno demontovat, podložit a znovu namontovat. Specifickou mechanikou pro seřízení spár je vybaveno kování střešních oken Roto. Umožňuje dodatečnou rektifikaci vpravo či vlevo až o 3 mm pomocí excentrických šroubů, které jsou umístěny na ramenech okna.

Nadměrný kondenzát a degenerace dřevěného křídla a rámu

Podkroví se velice často buduje s využitím krovu jako přiznaného pohledového prvku a s dalším využitím dřeva jako finální úpravy podhledů. To je hlavním důvodem silné poptávky po střešních oknech ze dřeva, a to i v případech, kde otvory ve svislých konstrukcích téhož domu vyplňují plastová okna i dveře. Podkroví musí být uzavřeno parotěsnou zábranou, která zamezuje pronikání vlhkosti vyprodukované lidskou činností do tepelných izolací. Z tohoto důvodu se v podkroví snadno zvýší vlhkost, kterou je nutné udržovat na co nejnižší hodnotě větráním. Přesto nelze zcela vyloučit rosení oken, a to zvláště v místnostech se zvýšenou vzdušnou vlhkostí, jako jsou koupelny, kuchyně a ložnice. To výrazně snižuje životnost laků na dřevěných konstrukcích oken a je třeba provádět jejich pravidelnou údržbu. Často je přitom dřevěné střešní okno paradoxně jediným dřevěným prvkem v podkrovních koupelnách.

I z těchto praktických důvodů je důležitá možnost volby mezi oknem s profilem z kvalitního dřeva a oknem s profilem celoplastovým.
Kyvné střešní okno je pro výhled ven velmi nepraktické Kyvné střešní okno je pro výhled ven velmi nepraktické
Kyvné střešní okno je pro výhled ven velmi nepraktické
Kvalitní plastová střešní okna jsou vyrobena ze tří nebo čtyřkomorových profilů, které mají vysokou odolnost proti průrazu a UV záření a jsou opatřena pevnou výztuží. Plastová okna nepodléhají ani v extrémních vlhkostních poměrech žádné destrukci a odpadá tak pracná údržba lakovaného povrchu.
Použitím plastových oken v podkroví lze navíc materiálově sjednotit výplně otvorů v celém domě v případě použití plastových fasádních oken a dveří. Samozřejmě lze plastová a dřevěná střešní okna také kombinovat, z exteriéru není totiž díky oplechování viditelný žádný rozdíl.

(Ne)pohodlné ovládání

Pokud se ve střední Evropě zeptáme, jaké střešní okno je s ohledem na otevírání běžné, každý odpoví: „kyvné s otevíráním v horní části křídla.“ Uvědomíme-li si však, pro jakou funkci jsou střešní okna navrhována, dva nejčastější případy jsou:

1.) Jako doplňková okna:
Určitá část objektů pro bydlení je stavěna s tím, že i v podkroví je hlavním prvkem prosvětlení svislé okno ve štítu nebo ve vikýři. Tomu odpovídá vyšší nadezdívka, díky níž jsou střešní okna jako doplňkový zdroj osvětlení a odvětrání umístěna poměrně vysoko. Při nevhodném způsobu jejich ovládání pak vzniká problém. Pokud je totiž navrženo střešní okno s ovládáním nahoře, je obtížně dosažitelné. Jednou z možností je dokoupení ovládací tyče, která však představuje dodatečné náklady, překáží v místnosti a otevření okna je méně pohodlné. Pokud budeme hledat pragmatické řešení, okno s dostupným ovládáním dole je rozhodně vhodnější.

2.) Jako hlavní okna v podkroví:
V případě, že střešní okna jsou hlavním zdrojem světla v podkroví, musíme zohlednit všechny aspekty interiéru a dispozice, aby užitná hodnota oken byla co nejvyšší. Svislá nadezdívka nesmí být příliš vysoká, aby výška spodní hrany rámu umožnila výhled ze střešního okna ven. Pro níže umístěná okna volíme delší rozměry, aby i horní hrana rámu, resp. ostění byla dostatečně vysoko vůči hlavě uživatele. Pokud zajistíme optimální výhled, je nutné myslet i na efektivní otevírání. Tím určitě není obyčejné kyvné okno, jehož způsob otevření brání výhledu ven při otevřené poloze křídla.
Výsuvně kyvné střešní okno Roto Designo R7 Výsuvně kyvné střešní okno Roto Designo R7
Výsuvně kyvné střešní okno Roto Designo R7
Proto se doporučuje volit takové kování střešního okna, které umožní zvednout křídlo nad hlavu, aniž by jeho vrchní část při otevření zasahovala do interiéru. Řešení jsou dvě. Takzvaná výklopná/kyvná okna, která jsou dražší a najdou si je spíše náročnější zákazníci. Této kategorii vévodí okno Roto Designo R8, které je jako dosud jediné na trhu vybaveno špičkovým šestibodovým celoobvodovým kováním. Toto okno umožňuje mnoho funkčních aretací, bezpečně drží ve všech úhlech vyklopení a zajišťuje těsné uzavření křídla ve všech čtyřech rozích. Stejnojmenný výrobce nabízí i druhý systém otevírání nad hlavu, s podobným komfortem jako výklopné/kyvné okno, ale s cenovou relací v úrovni obyčejných kyvných oken. Toto otevírání se nazývá výsuvně-kyvné, samotné okno pak Roto Designo R7.

Pouze dodržením všech zmíněných pravidel návrhu a instalace střešního okna dosáhneme maximální spokojenosti uživatele podkroví a zajistíme správné funkce s využitím všech předností, které střešní okna nabízejí.

Více informací najdete na www.roto-frank.cz
Výklopné/kyvné střešní okno Roto Designo R8 s celoobvodovým kováním Výklopné/kyvné střešní okno Roto Designo R8 s celoobvodovým kováním
Výklopné/kyvné střešní okno Roto Designo R8 s celoobvodovým kováním
ROTO střešní okna s.r.o.

ROTO střešní okna s.r.o.

Praha, Hostivař, Průmyslová 1306/7, 10200
Tel: 272 651 428
Web: http://www.roto-frank.cz
E-mail: roto.cz@roto-frank.com
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

ROTO střešní okna s.r.o.

Praha, Hostivař, Průmyslová 1306/7, 10200
Tel: 272 651 428
Mobil: 606 780 308
Web: http://www.roto-frank.cz
E-mail: roto.cz@roto-frank.com

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:

  Další články

 • Je čas na modernizaci podkrovíJe čas na modernizaci podkroví

  Každá rekonstrukce by měla být důvodem k vytvoření zdravého a pohodlného prostoru. Proto je důležitý dostatek světla a čerstvého vzduchu, což zajistí střešní okna.

 • Střešní oknaStřešní okna

  Každý obytný prostor musí zahrnovat stavební otvory a jejich výplně. Stejně tak i podkrovní bydlení musí být prosvětlené a větratelné okny střešními či okny instalovanými do vikýřů, které pak dokonce i zvětšují obytný…

 • Znáte všechny typy střešních oken?Znáte všechny typy střešních oken?

  Kvalitní, moderní střešní okna transformují podkroví na komfortní prostor pro život. Věděli jste však, že mohou být i oblouková, panoramatická, balkónová aj.?

Diskuze na téma "Jak montovat střešní okna"

Buďte první a napište komentář k  "Jak montovat střešní okna"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE