Jak ochránit kámen a dřevo

Při ochraně kamene přírodního i umělého je zásadní neutrální vzhled ochranného přípravku, aby jím nebyl narušen původní vzhled ošetřovaného materiálu, jeho kresba a struktura. Představujeme voskovou emulzi Horsemen StoneCare, jejímiž přednostmi jsou jednoduchost a opravitelnost, ovšem i revoluční přípravky určené k ochraně dřeva: Fortico 1C a Fortico 2C (nový lak s velkou odolností vůči otěru), Oculto (vodou ředitelný olej, který zanechává naprosto přirozený vzhled dřeva) a UN1CO (olej , který reaguje s molekulami dřeva prostřednictvím elektronové vazby, načež stačí pouhý jeden nános).

Vosková emulze Horsemen StoneCare

Původně byla vosková emulze bez rozpouštědel Horsemen StoneCare vyvíjena jako jednoduchý přípravek k ochraně náhrobních kamenů. Cílem byl neutrální vzhled přípravku, hydrofobní vlastnosti a neškodnost vůči životnímu prostředí. Vznikl proto přípravek velmi jednoduše aplikovatelný bez rizika při zpracování a jednoduše odstranitelný alkalickým čističem (mýdlem) a nebo vysokotlakou vodou. Při testování se nakonec ukázalo, že tato vosková emulze vysoce překračuje původní zadání, proto byla od listopadu 2011 do května 2012 testována také na další druhy kamene, ale i omítek:
  • Umělý vápenno - křemičitý kámen (Xella) 
  • Savonský vápenec
  • Belgický modrák – tvrdý kámen
  • Bílý mramor (Carrara)
  • Hrubozrnná vápenná omítka (Knauf)
  • Italské Stucco (Stoopen-Meus)
  • Pískovec od Cluny
Testován byl především vznik a růst řas na zkoušených materiálech. Byly vedle sebe testovány vzorky bez povrchové úpravy a s povrchovou úpravou dvojnásobným nátěrem přípravkem Horsemen StoneCare. Použité přitom byly různé kultury řas (Chlorella vulgarit, Stichococcus bacillaris, Nostoc commune, Trentepohlia albetina, Gleocapsa sp.) a roztok BG11 po dobu 30 dnů a za teploty 21 až 29 °C. Vytvořeno též bylo odpovídající osvětlení (1750+250 LUX na vzorek) a klima bylo denně 3 hodiny zvlhčováno roztokem BG11 (relativní vlhkost vzduchu 80 až 95%), přičemž se střídal cyklus 12 hodin světla a 12 hodin tmy. Roztok BG11 byl navíc očkován v množství 100 ml od každého typu řas, přičemž zvlhčování začínalo společně s cyklem svícení. Růst řas byl vizuálně posuzován po dvou, čtyřech, šesti a osmi týdnech, respektive byl porovnáván povrch ošetřený a neošetřený a pozornost byla věnována i rychlosti růstu řas. Tento zrychlený test odpovídal reálným podmínkám během tří až pěti let a provedla jej laboratoř CSTC-WTCB, která je zaměřena na stavební výrobu (atest v německém a anglickém jazyce je k dispozici na www.acolor.cz). Vlastnosti přípravku StoneCare nakonec byly překvapením pro všechny zúčastněné.

Během roku 2013 byly navíc provedené další testy na betonových ochranných stěnách v několika kilometrech holandské dálnice a též bylo provedeno pískové otryskání a poté nanesení Horsemen StoneCare na 200 hrobech v Belgii ve spolupráci s belgickým ministerstvem obrany, o čemž byl natočen krátký film. Jako bonus pro spotřebitele byl přípravek zkoušen i na kompozitní terasy a také na dřevo a první výsledky dopadly po devíti měsících velmi dobře.

Parketový lak Fortico 1C a Fortico 2C

Fortico 1C je vynikající, PU vodou ředitelný parketový lak. Určen je pro nátěry parket a dřevěných podlah s vyšším zatížením (obchody, restaurace, hotely apod.). Lak dosahuje výborné chemické a mechanické odolnosti, odolává poškrábání, nezpůsobuje lesk a vytváří protiskluzný povrch. Jeho aplikace je jednoduchá a při nanášení nezůstávají stopy po válečku nebo štětci. Oproti laku Fortico 1C je lak Fortico 2C dvoukomponentní. Materiály neobsahují formaldehydy a hydro karbonáty.

Lak Fortico se aplikuje na masivní dřevo, vícevrstvé podlahy a dýhu. Povrch lakovaného materiálu je nejprve třeba obrousit zrnem 120 až 150, načež je důsledně odstraněn brusný prach. Lak se aplikuje pomocí štětce nebo válečku ve třech vrstvách. První vrstva se nanese v množství cca 100 – 130 g / m2 a zasychá 2 až 3 hodiny. Druhá vrstva se aplikuje v množství cca 100 g / m2 a zasychá 5 až 6 hodin. Poté je nutné povrch obrousit zrnem 180 – 220, odstranit brusný prach a aplikovat třetí vrstvu v množství 100 g / m2. Pro přirozený vzhled je třeba použít jako první vrstvu materiál ECOFIX WOODLOOK. Pro exotické dřeviny, vytápěné podlahy a korkové povrchy je nutné použít jako první vrstvu FORTICO SEALER.

Lak Fortico lze skladovat 12 měsíců v dobře uzavřeném originálním obalu a za teploty 5 až 40 °C (lak není mrazuvzdorný). Při aplikaci může lak v některých případech vytvořit fleky kvůli obsahu tříslovin, proto jej musíme před lakováním vyzkoušet. Před lakováním je materiál též třeba přefiltrovat, jelikož může vytvořit při kontaktu se vzduchem povlak, materiál nesmíme vlévat do kanalizace a při zpracování používáme pouze nerezové nástroje.

Impregnační olej Oculto

Vodou ředitelný impregnační olej Oculto je určen na parkety a dřevěný nábytek a to zejména v interiérech, kde je třeba zachovat přírodní vzhled dřeva. Oculto nabízí protiskluzovou úpravu s přídavkem inhibitorů (UV filtrů), které zabraňují nebo zpomalují žloutnutí dřeva. Před aplikací oleje je třeba dřevo obrousit ve směru vláken zrnem 120-150 a odstranit dřevní prach. I olej Oculto se aplikuje ve třech vrstvách. Před použitím jej musíme důkladně protřepat a pozor – neředíme! Aplikace se provádí štětcem nebo válečkem, přičemž olej nanášíme tak, aby jednotlivé tahy byly provedeny “mokrý do mokrého”. Když je první vrstva suchá (2 až 4 hodiny), aplikuje se druhá vrstva obdobně jako ta první. Po uschnutí se plocha brousí lakovým brusným papírem zrna 150-180 a po odstranění brusného prachu se nanáší třetí vrstva. Pro lepší odolnost oleje lze použít volitelné tužidlo. Schnutí a vytvrzování je velmi závislé na množství použitého materiálu, teplotě a větrání v místnosti. Naolejovaný povrch je pochozí po 24 hodinách.

Jednovrstvý olej UN1CO nejnovější generace

Jednovrstvý olej UN1CO nejnovější generace vyráběný s využitím obnovitelných přírodních olejů. Díky speciálnímu složení je na dokončení dřevěné podlahy potřeba jen jeden nátěr. Kombinace oleje a tužidla (poměr 100/30) zajišťuje rychlé schnutí a vynikající chemickou a mechanickou odolnost ošetřeného povrchu. Před aplikací oleje se dřevo obrušuje ve směru vláken zrnem 120-150, načež se odstraní dřevní prach. Pokud použijeme tužidlo, necháme směs cca 10 minut odstát. Olej poté nanášíme v menším množství hadrem či leštícím strojem, necháme několik minut vsakovat a poté přebytečný olej stíráme (po cca 15 minutách), načež zkontrolujeme, zda je povrch na omak suchý. Plochy jsou lehce pochozí po 24 hodinách, přičemž schnutí je závislé na množství použitého materiálu, teplotě a větrání. Vydatnost tohoto oleje je 40-50 m2/l.