Jak ochránit kámen a mramor

Představujeme nově vyvinutou, vodou ředitelnou, voskovou emulzi, která je určena k ochraně kamene, mramoru a jiných podobných materiálů (např. fasád). Materiál, který odpuzuje vodu, zůstává však prodyšný pro vodní páry, má neutrální vzhled a je šetrný k životnímu prostředí při odstraňování a údržbě. Tento materiál se jmenuje Horsemen StoneCare.

Materiál Horsemen StoneCare vznikl původně kvůli ochraně přírodního a umělého kamene na hřbitovech, kde se lidé snaží každoročně čistit hroby svých blízkých, což je práce nekonečná a namáhavá. Kámen zde obrůstá mechem a těžko odstranitelnými řasami. Hroby pak nevypadají dobře a navíc se ničí, byť se může zdát, že kámen je věčný materiál, který vydrží vše.

Lidé zkoušeli při čištění a ochraně kamene kdejaké materiály, ovšem především laky s sebou nesly jeden vážný problém. Pod jejich vrstvou kámen nemohl dýchat, načež docházelo k jeho vnitřní degradaci. Od laku se lesknoucí plochy přitom nevypadaly vůbec pěkně. A právě vyvinutý materiál Horsemen StoneCare přinesl řešení.

Vosková emulze bez rozpouštědel byla uvedena na trh v roce 2011 a její dobrá pověst se velice rychle rozšířila. Ošetřené povrchy mají neutrální vzhled, materiál je hydrofobní a neškodí životnímu prostředí. A začal se používat prakticky všude, nejen na hřbitovech. Přitom jej též lze jednoduše odstranit pomocí mýdla nebo tlakovou vodou. 

Úspěšný test

Výrobce navíc podstoupil intenzivní test, který měl odpovědět na otázku, zda Horsemen StoneCare dokáže ochránit i jiné povrchy. Aplikaci přípravku proto provedl na umělém vápenno-křemičitém kameni (Xella), savonském vápenci, kamenech belgickém modráku a bílém carrarském mramoru, pískovci, italském štuku a hrubozrnné vápenné omítce od společnosti Knauf.

Výzkumníci použili kontejnery, které připomínaly jakási koryta. V nich bylo vytvořeno prostředí simulující možnost růstu řas, jako je tomu v přírodě, cyklus však byl urychlen pomocí odpovídajícího střídavého osvětlení, vlhkého klimatu (relativní vlhkost 80 až 95%) a správně kolísající teploty (průměrných 23 oC). Zvlhčovací roztok byl naočkován pěti druhy řas, přičemž do koryta byl vložen vzorek vybraných materiálů bez ochrany a vzorek natřený dvakrát přípravkem Horsemen StoneCare.
Následně byla měřena rychlost růstu řas a vždy po dvou, čtyřech, šesti a osmi týdnech porovnán aktuální stav se vzhledem původních vzorků. Nulou byl označen vzorek, u kterého nedošlo k žádnému viditelnému vývoji řas, jedničkou vzorek s velmi slabým vývojem řas, načež stupnice pokračovala až k pětce (řasa zasáhla více jak 50% vzorku). Hodnota 5+ znamenala, že řasa je na celé ploše vzorku.

Výsledek pak hovořil zcela jasně, k vývoji a růstu řas na ošetřených plochách došlo, ale jen nepatrně. Zrychlený test přitom odpovídal reálným podmínkám, jakým jsou přírodní materiály vystaveny během tří až pěti let. Neošetřené vzorky se samozřejmě černaly a zelenaly řasou, zatímco povrch chráněných vzorků byl řasou napaden o poznání méně. I pracovníci laboratoře, ve které testy probíhaly, byli výsledky překvapeni.

Technická data

 • Vzhled: bílá tekutina
 • Zápach: slabě po vosku
 • Hustota: 1
 • pH: 9,4
 • Skladovatelnost: 2 roky v uzavřeném originálním obalu a při správném skladování (+10 až +25 °C)

Příprava materiálu

 • Ošetřovaná plocha musí být suchá, zbavená nečistot a mastnoty.
 • Před upotřebením je třeba obsah balení dobře zamíchat.
 • Neředěný přípravek naneseme štětcem, houbou nebo nastříkáme.
 • Na neupravenou plochu aplikujeme minimálně 2x.
 • Po 2 hodinách materiál zasychá, druhou vrstvu ale aplikujeme po 24 hodinách. Rychlost sušení je ovlivněna vlhkostí, teplotou a pohybem vzduchu.
 • Vydatnost materiálu je 7 m2 / 1 litr.
 • Prostředek je jednoduše odstranitelný alkalickým čističem nebo vodou pod vysokým tlakem, je proto vhodný i jako antigraffiti systém. 
 • Materiál je prodáván v balení 1 litr, 5 litrů, 25 litrů, 120 litrů a 1.000 litrů.
 • Skladovaný materiál je především třeba chránit před mrazem.
Zdroj: www.acolor.cz